Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Firma intenzivněji přispívá k budování udržitelnějšího, spravedlivějšího a bezpečnějšího světa  

Společnost VMware zveřejnila svou Zprávu o vlivu na životní prostředí, společenské odpovědnosti a řídicí praxi za rok 2022 (ESG), v níž popisuje opatření, která přijala na podporu udržitelnějšího, spravedlivějšího a bezpečnějšího světa. Zpráva sleduje pokroky při plnění cílů v oblasti ESG, které si společnost VMware vytyčila ve své Agendě 2030. Hlavní dosažené úspěchy za uplynulý účetní rok: 

Udržitelnost 

  • Spuštění programu VMware Zero Carbon Committed a získání 30 partnerů VMware Cloud Provider, kteří se zavázali k využívání energie z obnovitelných zdrojů. 
  • Závazek do roku 2030 ve spolupráci s 1t.org vysadit a chránit milion stromů. 
  • Již druhý rok zahrnutí do indexu Dow Jones Sustainability Indices (DJSI), který je jedním z předních světově uznávaných měřítek v oblasti ESG.  

Rovnoprávnost 

  • Zvýšení zastoupení žen v celosvětové pracovní síle o 2,1procentním bodu oproti předchozímu roku. 
  • Firma umožnila, aby 81 % zaměstnanců VMware podpořilo neziskové organizace, což mělo dopad na více než 14 000 organizací ve 102 zemích. 
  • Pomohla zmírnit nedostatek digitálních dovedností vzděláním více než 62 000 studentů v oblasti technologických řešení VMware prostřednictvím VMware IT Academy. 

Důvěra 

  • Vylepšení řídících praktik zahrnutím milníků ESG do plánů odměňování vedoucích pracovníků a přidělení podnikových cílů DEI vázaných na odměny vyšších manažerů.  
  • Čtvrtá nejdůvěryhodnější společnost v kategorii softwaru a telekomunikací podle časopisu Newsweek  

Přístup společnosti VMware k ESG se týká nejen interního provozu a dodavatelského řetězce, ale je přínosem i pro zákazníky a partnery. Řešení VMware jim pomáhají dekarbonizovat digitální infrastrukturu, zvyšovat rovný přístup k příležitostem díky technologii podporující distribuovanou pracovní sílu a získávat důvěru díky lepší ochraně osobních údajů a zabezpečení.  

„Strategie ESG se pro společnost VMware stává základem podnikání. Řídíme se nejrozšířenějšími standardy transparentnosti a výkaznictví ESG. Společně se svými partnery dodáváme zákazníkům technologie, které přispívají k úspěchu jejich aktivit v oblasti ESG. Víme, že díky úspěchu našich zákazníků a partnerů můžeme dosáhnout ještě většího vlivu,“ říká Joe Baguley, technický ředitel společnosti VMware v regionu EMEA.  

„Společnost VMware pojímá ESG jak z hlediska vnitřního provozu, tak vnějších dopadů, což nám umožňuje společně se zákazníky a partnery inovovat a inspirovat všechny zúčastněné strany tím, že přecházíme od záměrů k činům. Jsme si vědomi, že k naplnění naší vize udržitelnější, spravedlivější a bezpečnější budoucnosti pro všechny nás čeká ještě dlouhá cesta. Zpráva ESG 2022 však ukazuje, že máme dobrou výchozí pozici k tomu, abychom v nadcházejících letech tuto důležitou snahu urychlili,“ říká Nicola Acutt, viceprezidentka pro environmentální, sociální a správní záležitosti ve společnosti VMware. 

Značky: