Výškové budovy ako Twin City, Panorama či mrakodrapy Zahy Hadid. Tieto projekty testujú aj vedci Slovenskej technickej univerzity. Na výskum a spoluprácu s praxou im slúžia nové laboratória zriadené aj v rámci Univerzitného vedeckého parku Science City Bratislava.

meranie-vplyvu-vetra-na-mrakodrapy-v-aerodynamickom-tuneli_nowat

Aby boli stavby bezpečné, bývalo sa v nich príjemne a neškodili nášmu zdraviu  – to zabezpečuje výskum stavebných odborníkov z Katedry konštrukcií pozemných stavieb Stavebnej fakulty STU.

„Nové laboratória vznikli predovšetkým v rámci projektu Univerzitného vedeckého parku. Po dlhšom čase išlo o zásadnejšiu investíciu do vysokých škôl a skvalitnenie prostredia pre vzdelávanie a vedu. Nevyhnutné sú však ďalšie kroky – Slovensko by malo rozdeliť vysoké školy podľa poslania. Nestačí rozvíjať len všeobecné akademické vzdelávanie. Slovensko nutne potrebuje rozvíjať profesijne pomaturitné vzdelávanie, po ktorom zúfalo volajú zamestnávatelia. Osobitne však musíme hodnotiť a financovať malú skupinu výskumne intenzívnych univerzít, aby sa zastavil odliv mladých ľudí do zahraničia. Na výskumných univerzitách by sa koncentrovali vedecké tímy z celej krajiny a tieto by s praxou spolupracovali predovšetkým na poli inovácií,“ hovorí rektor STU Robert Redhammer.

mrakodrapy-v-aerodynamickom-tuneli_nowat

Laboratória na Stavebnej fakulte STU umožňujú odborníkom skúmať všetky aspekty stavieb – od stavebnej tepelnej techniky (šírenie tepla a vlhkosti v budove), cez akustiku, prirodzené osvetlenie a kvalitu vnútornej klímy, aerodynamiku (pôsobenie vetra na budovy a konštrukčné prvky), hydrodynamiku (pôsobenie vetrom hnaného dažďa na budovy a konštrukcie), po životnosť materiálov či energetickú efektívnosť budov.

mrakodrapy-z-hadid-v-aerodynamickom-tuneli2_nowat

„Zaoberáme sa stavebnou fyzikou a jej aplikáciou na konštrukčné detaily budov. Našou úlohou je zabezpečiť zdravé a pohodové vnútorné prostredie, aby sa ľudia cítili v budovách príjemne a bezpečne. A to pri minimalizácii energetických nárokov vo fáze výstavby i používania budovy, v súlade s trendmi udržateľnej architektúry. Budovy nám musia poskytovať teplotnú pohodu, akustický komfort a kvalitné prirodzené osvetlenie pre prácu a pre orientáciu v budove. Obalové konštrukcie budov musia zabezpečiť dostatočnú tesnosť voči vzduchu a odolnosť voči prenikaniu dažďovej vody. Stavebné materiály musia mať potrebnú životnosť a konštrukčné riešenie budovy musí zamedziť vzniku a šíreniu požiaru,“ vysvetľuje Boris Bielek, vedúci Katedry konštrukcií pozemných stavieb Stavebnej fakulty STU.

Laboratória Katedry konštrukcií pozemných stavieb Stavebnej fakulty STU slúžia na výskum a spoluprácu s praxou. Ročne riešia zamestnanci desiatky domácich a medzinárodných výskumných projektov a projektov pre prax (v roku  2015 – 14 domácich a medzinárodných výskumných projektov a 5 zmlúv o dielo).

Aktuálne overujú v aerodynamickom tunely pôsobenie vetra na výškové budovynovonavrhovanej štvrti New City Centre Bratislava na Čulenovej ulici, ktorých autorkou je architektka Zaha Hadid. Naposledy spolupracovali pri projektoch Panorama City, Centrál Bratislava či Eurovea. Z výskumných projektov riešia aktuálne napr. projekt Horizont 2020, ktorého úlohou je inovovať metódy merania akustických aspektov budov (Advanced physical-acoustic and psycho-acoustic diagnostic methods for innovation in building acoustics) či pojekty Cost, ktoré skúmajú nové materiály a konštrukčné prvky, ktoré by mohli prispieť k redukcii hluku v budovách (Designs for Noise Reducing Materials and Structures, Improving sustainability and efficiency through new structural textile materials and designs).

Z domácich výskumných projektov je to aktuálne Výskum obvodových plášťov budov s integrovanými fotovoltickými prvkami či Strategická úloha obnoviteľných zdrojov energie v projektovej stratégií tvorby techniky budov pre udržateľnú architektúru. V laboratóriách prebieha aj výskum doktorandov, ktorý je súčasťou ich záverečných prác. V tejto chvíli napr. vplyv zateplenia na akustiku budov, vplyv vetra na  atypické stavebné konštrukcie či na chodcov v podchodoch a v uliciach medzi zástavbou či overovanie najvhodnejších umiestnení malých veterných turbín na budovách.

Slovenská technická univerzita ukončila v uplynulom akademickom roku dva  projekty Univerzitných vedeckých parkov –  Cambo TrnavaScience City Bratislava. Obnovili sa a vybudovali nové laboratória so špičkovými prístrojmi.

Značky: