Na nový podvod upozorňujú operátori aj polícia.

Doplnené: Ďalšie informácie o aktuálnom telefonickom podvode nájdete v samostatnom článku TU.

Viacerí Slováci zaznamenali v posledných dňoch zvýšenú intenzitu podvodných telefonických hovorov. Problém je, že na prvý pohľad ich neodlíšite od bežného telefonátu – volá vám slovenské číslo, ktoré vyzerá na prvý pohľad normálne a patrí reálnej osobe či firme.

Po prijatí hovoru sa však neozve slovenský hlas, ale vopred nahratá zvuková nahrávka v angličtine, ktorá vás informuje, že vám volá polícia, alebo že ste spáchali zločin atď. Zaujímavosťou je, že pokiaľ hovor ukončíte a zavoláte na číslo, z ktorého vám podvodníci práve volali, často sa dovoláte do slovenskej firmy alebo súkromnej osobe, ktorá vôbec nevie o tom, že by niekto z jej telefónneho čísla práve volal.

S týmto podvodným telefonátom sme sa za posledných 48 hodín opakovane stretli aj my v redakcii a naši známi. Podvodníci volali na čísla všetkých slovenských operátorov, takže sa nedá povedať, že by cielili iba na zákazníkov konkrétneho operátora. Rovnako nerozlišujú, či sa nachádzate na Slovensku, alebo ste v zahraničí. Jednoducho volajú každému, koho číslo vygenerujú.

Na nový telefonický podvod, ktorý je v týchto dňoch očividne veľmi rozšírený medzi Slovákmi, už upozornil operátor O2 a takisto aj polícia na svojom Facebooku.

Vyjadrenia slovenských operátorov

Redakcia TOUCHIT oslovila všetkých slovenských operátorov so žiadosťou o vyjadrenie, ako reagovať na podvodný telefonát, a či sa dá voči nemu brániť. Niektorí operátori reagovali obratom, vyjadrenia zvyšných operátorov doplníme do článku dodatočne.

Máte informácie o tom, že takéto volania existujú a cielia aj na vašich zákazníkov? Ak áno, viete vy ako operátor niečo robiť, aby ste im zabránili?

Telekom: V posledných dňoch sme zaznamenali zvýšený výskyt podvodných volaní aj v našej sieti. Po zistení tejto podvodnej aktivity sme pristúpili k okamžitému filtrovaniu takýchto typov volaní. Napriek tejto aktivite, sa môže stať, že isté percento hovorov prenikne do našej siete a úspešne sa spojí s našimi zákazníkmi.

Orange: Aktuálne aj my evidujeme zvýšený počet falošných volaní.

O2: O2 eviduje v posledných dňoch desiatky zákazníckych podnetov, ktoré sa týkajú nového typu podvodných volaní tzv. spoofingu. Sú to falošné volania s ukradnutou identitou skutočných čísel. Volania sú v anglickom jazyku a sú realizované cez internetové služby, ktoré sa však v mobile príjemcu zobrazia pod štandardným slovenským číslom. Tieto čísla sú vyberané náhodne automatom a nemajú nič spoločné s touto podvodnou aktivitou. O2 sa v týchto dňoch intenzívne venuje riešeniu ako takýmto volaniam predchádzať. Rovnako ako pri iných typoch podvodných aktivít je však najúčinnejším nástrojom práve informovanosť zákazníkov.

4ka: na vyjadrenie čakáme

Máte nejaké odporúčania, ako majú ľudia postupovať, keď im niekto zavolá a hovor prijmú?

Telekom: V prípade, že zákazník príjme takýto podvodný hovor v domnienke, že sa jedná o skutočné volanie, odporúčame mu, aby okamžite po zistení kto volá, ukončil takýto hovor. Za predpokladu, že tak neurobí a bude chcieť pokračovať v telefonickom rozhovore, zdôrazňujeme, aby neposkytoval žiadne osobné alebo akékoľvek iné údaje cez telefón neznámym osobám a radšej okamžite ukončil hovor. Zákazníkov, ktorí sa stretli sa takýmto typom volaní, vyzývame, aby nám tento incident nahlásili na našu infolinku a uviedli konkrétne telefónne číslo, z ktorého hovor prijali.

Orange: Keď zákazník takýto hovor prijme, môže byť bez obáv, prijatie takéhoto hovoru spoplatnené nie je. Taktiež zákazníkom odporúčame, aby na neprijaté hovory z neznámych čísel nevolali späť. Zároveň zákazníkom odporúčame aktivovať si aplikáciu Orange Telefon https://www.orange.sk/prevas/internet-v-mobile/aplikacie/orange-telefon, ktorá takéto hrozby zachytáva. Tá umožňuje odhaliť a blokovať nežiadúce hovory, identifikovať neznáme čísla a pod.

O2: Cieľom týchto volaní je, s využitím rôznych zastrašovacích techník, prinútiť obeť zaplatiť určitú sumu alebo získať osobné, prípadne bankové údaje. O2 preto odporúča svojim zákazníkom takýto hovor okamžite ukončiť a nereagovať naň. Rovnako zákazníkom odporúča, aby zvážili spätné volania na zmeškané neznáme čísla a vyhli sa tak nedorozumeniu s ostatnými zákazníkmi. Spätný hovor na takéto číslo znamená, že zákazník sa dovolá inému zákazníkovi, ktorý o danej aktivite nemá žiadnu vedomosť.

4ka: na vyjadrenie čakáme

Môže človek prísť o peniaze, keď takýto hovor prijme?

Telekom: Nie, prichádzajúce hovory nie sú spoplatnené. Jedine ak sa zákazník nachádza v roamingu a prichádzajúce hovory sú mimo jeho mesačného paušálu. V takom prípade bude akýkoľvek prichádzajúci hovor spoplatnený, odhliadnuc od toho, či sa bude jednať o klasické či podvodné volanie.  

Orange: Keď zákazník takýto hovor prijme, môže byť bez obáv, prijatie takéhoto hovoru spoplatnené nie je.

O2: Cieľom týchto volaní je, s využitím rôznych zastrašovacích techník, prinútiť obeť zaplatiť určitú sumu alebo získať osobné, prípadne bankové údaje. O2 preto odporúča svojim zákazníkom takýto hovor okamžite ukončiť a nereagovať naň. (samotné prijatie hovoru však nie je spoplatnené pozn. redakcie)

4ka: na vyjadrenie čakáme

Dá sa nejakým spôsobom zabrániť tomu, aby útočníci zneužili moje telefónne číslo? (t.j. aby nevolali podvodníci z môjho čísla)

Telekom: Spamové volania uskutočňuje navolávací automat na základe istého vlastného algoritmu, ktorý môže trafiť fyzicky funkčné mobilné číslo. Cieľom spamového volania je však opak. Generátor spamových volaní vo väčšine prípadov generuje vymyslené čísla, ktoré po zodvihnutí alebo opätovnom volaní späť spustia automat s dopredu nahratou hláškou, aby udržali volajúceho čo najdlhšie na linke a následne ho zúčtovali vysokou sumou za spätné volanie, poprípade od obete vylákali osobné údaje.

Orange: (operátor sa k tejto otázke nevyjadril)

O2: Čísla sú vyberané náhodne automatom.

4ka: na vyjadrenie čakáme

Zdroj: vlastné, Telekom, Orange, O2, 4ka, Polícia SR

Prečítajte si aj:

Roman Kadlec

Roman Kadlec
Testujem inteligentné hodinky, robotické vysávače, smartfóny a herné zariadenia. Sledujte ma na sociálnych sieťach @roman_fitit