Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Daimler Truck AG a Volvo Group zdieľajú víziu udržateľných riešení pre dopravný sektor. Úspešná komercializácia technológie palivových článkov ako rozhodujúceho faktora pre CO₂-neutrálnu prepravu. 50:50 spoločný podnik pre vývoj a sériovú výrobu palivových článkov pre ťažké úžitkové vozidlá a iné oblasti použitia.

Daimler Truck AG a Volvo Group, dve vedúce spoločnosti v priemysle úžitkových vozidiel, zdieľajú víziu „Green Deal“ trvalo udržateľnej dopravy a CO2 neutrálnej Európy do roku 2050. Spoločnosti podpísali predbežnú nezáväznú dohodu o založení nového spoločného podniku. Cieľom je vývoj, výroba a komercializácia systémov palivových článkov pre použitie v ťažkých úžitkových vozidlách a iných oblastiach použitia. Spoločnosť Daimler skonsoliduje všetky svoje súčasné činnosti v oblasti palivových článkov do spoločného podniku. Volvo Group získa 50 percent spoločného podniku v celkovej výške približne 0,6 miliardy EUR na „cash and debt free“ báze.

„Preprava a logistika udržujú svet v chode a zároveň potreba prepravy ďalej rastie. Skutočná CO2 neutrálna preprava sa dosiahne iba prostredníctvom elektrického pohonu, pričom energia bude pochádzať z dvoch zdrojov: buď z akumulátorov alebo premeny vodíka na elektrinu vo vozidle. Palivové články sú zásadným riešením pre použitie v ťažkých nákladných vozidlách pre diaľkovú prepravu – technológia, v ktorej spoločnosť Daimler vybudovala významné know-how za posledné dve desaťročia v spoločnosti Mercedes-Benz Fuel Cell GmbH. Partnerstvo s Volvo Group je míľnikom v prinášaní nákladných vozidiel a autobusov s palivovými článkami na naše cesty, “hovorí Martin Daum, predseda predstavenstva spoločnosti Daimler Truck AG a člen predstavenstva spoločnosti Daimler AG.

„Elektrifikácia cestnej nákladnej dopravy je kľúčovým prvkom pri realizácii tzv. Green Deal, ktorá predstavuje CO2 neutrálnu Európu a v konečnom dôsledku aj CO2 neutrálny svet. Použitie vodíka ako nosiča zelenej energie na pohon elektrických nákladných vozidiel na veľké vzdialenosti je vynikajúcim doplnkom k vozidlám s elektrickým pohonom s akumulátorom a obnoviteľným palivám. Skúsenosti oboch spoločností v tejto oblasti urýchlia vývoj. Je to prospešné pre našich zákazníkov aj pre spoločnosť. Založením tohto spoločného podniku jasne dokazujeme, že veríme v palivový článok poháňaný vodíkom pre úžitkové vozidlá. Aby sa však táto vízia stala realitou, musia vývoj podporovať aj ďalšie spoločnosti a inštitúcie, v neposlednom rade je potrebné budovanie palivovej infraštruktúry,“ uviedol Martin Lundstedt, prezident a CEO Volvo Group.

Daimler Truck AG a Volvo Group budú mať každý 50% podiel v spoločnom podniku, ktorý bude pôsobiť ako nezávislý a samostatný subjekt. Daimler Truck AG a Volvo Group zostanú naďalej konkurentmi vo všetkých ostatných oblastiach podnikania. Spojenie síl zníži náklady na vývoj pre obe spoločnosti a urýchli uvedenie systémov palivových článkov na trh v produktoch pre ťažkú nákladnú dopravu a náročné nasadenie na dlhé vzdialenosti. V kontexte súčasného hospodárskeho poklesu sa spolupráca stala ešte potrebnejšou na dosiahnutie cieľov dohody Green Deal v reálnom časovom rámci.

Spoločným cieľom oboch spoločností je ponúknuť sériové ťažké úžitkové vozidlá s palivovými článkami pre náročnú a ťažkú prepravu na dlhé vzdialenosti v druhej polovici desaťročia. Do rozsahu pôsobnosti nového spoločného podniku sú tiež zahrnuté ďalšie prípady použitia v automobilovom priemysle ako aj mimo neho.

Pre umožnenie realizácie spoločného podniku, Daimler Trucks spojila všetky svoje činnosti týkajúce sa palivových článkov do nového subjektu pre palivové články. Súčasťou tohto zoskupenia aktivít je pridelenie prevádzok spoločnosti „Mercedes-Benz Fuel Cell GmbH“, ktorá má dlhoročné skúsenosti s vývojom systémov palivových článkov a systémov na skladovanie vodíka pre rôzne vozidlá, spoločnosti Daimler Truck AG.

Spoločný podnik bude zahŕňať prevádzky v Nabern/Nemecko (v súčasnosti sídlo spoločnosti Mercedes-Benz Fuel Cell GmbH), ako aj ďalšie výrobné zariadenia v Nemecku a Kanade.

Podpísaná predbežná dohoda nie je záväzná. Konečná dohoda sa očakáva v treťom kvartály a má byť uzatvorená do konca roka 2020. Všetky potenciálne transakcie podliehajú preskúmaniu a schváleniu príslušnými orgánmi hospodárskej súťaže.

Fakty o palivových článkoch a použití vodíka ako paliva

  • Vodíkový palivový článok konvertuje chemickú energiu paliva, v tomto prípade vodíka, a kyslíka zo vzduchu na elektrinu. Táto elektrina poháňa elektromotory elektrického vozidla.
  • Existujú dva spôsoby výroby vodíka. Takzvaný zelený vodík sa môže na tankovacej stanici vyrábať lokálne, pričom elektrina sa používa na premenu vody na vodík. Alebo modrý vodík, ktorý sa vyrába zo zemného plynu, kedy sa používa technológia separácie uhlíka produkujúca uhlíkovo neutrálne palivo.*

Značky: