7 hlavných predpokladov na vytvorenie bezpečného firemného VPN spojenia

Spoločnosť GFI Software, dodávateľ riešení bezpečnosti v podnikových sieťach, predstavila v súvislosti so súčasným silným firemným dopytom po VPN pripojení pre home office pracovníkov 7 hlavných predpokladov funkčnej a bezpečnej VPN siete. Špeciálnu pozornosť je dnes potrebné venovať rýchlosti inštalácie, silnému šifrovaniu a zaisteniu proti výpadku prevádzky.

VPN vytvára dátový tunel medzi lokálnou sieťou a počítačom vzdialeného používateľa, takže celé pripojenie vyzerá, ako keby užívateľ sedel v kancelárii firmy. Zašifrovaním prenášaných dát pritom chráni informácie uložené na firemných serveroch pred ich prečítaním či odcudzením. Je to dôležité hlavne teraz, keď kybernetickí útočníci vycítili príležitosť a v súvislosti s pandémiou COVID-19 napádajú práve pripojenia, ktoré sú nezabezpečené.

Odporúčania GFI Software zahŕňajú:

  1. Rýchlosť inštalácie. Vzhľadom k zamestnancom pracujúcim na diaľku je potrebné, aby inštalačný proces bol čo najjednoduchší a najrýchlejší, ideálne v ráde minút.
  2. Pripojenie mobilných zariadení. Mnohí pracovníci sa pripájajú cez mobilné zariadenia, preto je nutné mať možnosť aj bezpečnej mobilnej VPN konektivity.
  3. Súbežné spojenia. Riešenie by malo ponúknuť aspoň dve súbežné spojenia v rovnakom čase.
  4. Zaistenie výpadku prevádzky. Pri výpadku internetu je pre mnoho firiem kľúčové zostať on-line tak, že sa systém dokáže prepnúť na sekundárne spojenie, kým primárne nebude obnovené.
  5. Podporovaný protokol. Odporúčame vyhnúť sa protokolu PPTP so slabým šifrovaním a zabezpečením a radšej využiť L2TP, ktoré je dnes priemyselným štandardom.
  6. Riadenie VPN priepustnosti. Obmedzením priepustnosti určitých dátových tokov či špecifických služieb je zaistená efektívna prevádzka celej VPN siete.
  7. Cenový plán. Vyplatí sa mať licenciu na server s minimálnym počtom užívateľov, ktorý je možné flexibilne rozšíriť.

S vysokou pravdepodobnosťou je možné predpokladať, že aj po prekonaní súčasnej epidémie zostane práca na diaľku mnohonásobne využívanejšia než predtým – napríklad zrejme iba málokto už bude prechádzať aj bežnou virózu vo svojom zamestnaní,“ povedal Zdeněk Bínek, zodpovedný za predaj riešení GFI Software v ČR a na Slovensku. „O to dôležitejšia bude možnosť rýchlo a flexibilne nastavovať zabezpečené spojenie pre zamestnancov podľa konkrétnej situácie a zaistiť obchodnú kontinuitu bez vysokých dodatočných nákladov.

Spoločnosť GFI Software poskytuje riešenie Kerio Control, ktoré využíva viac ako 25 000 zákazníkov na celom svete. Poskytuje silnú ochranu firemných sietí pred kybernetickými hrozbami pomocou firewallu, antivírusovej a antimalvérovej ochrany,  filtrovanie webového pripojenia a virtuálnych privátnych sietí (VPN). Do 30. 6. 2020 ponúka GFI Software prevádzku Kerio Control na tri mesiace zadarmo – informácie o ponuke, vrátane možnosti bezplatného stiahnutia

Značky: