Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Sny o vlastnom bývaní sa plnia posledné roky najmä vďaka dostupným úverom.

Splácanie však často predstavuje psychickú záťaž a spokojný spánok je s rokmi splácania ohrozený. VÚB podporuje koncept zodpovedného zadlžovania sa a našla spôsob, ako zvýšiť istoty pri obavách zo splácania dlhodobej pôžičky. Majiteľov hypoték, ktorí budú zodpovedne sporiť, odmení. „Tí, ktorí majú alebo práve získajú hypotéku, si môžu zriadiť jeden z piatich sporiacich účtov s názvom Sporiaci účet k hypotéke, kde budeme odmeňovať za zodpovednosť lepším bonusovým úrokom 0,6%,“ uviedla Barbora Štubňová, vedúca oddelenia Depozitá a investície VÚB.

Na prudký rast zadlžovania sa domácností pri dlhodobo nízkych úrokových sadzbách a dostupnosti úverov na Slovensku už upozorňuje Národná banka Slovenska (NBS), ktorá minulý rok prijala balíček opatrení na ochladenie trhu s úvermi. Uvedený trend, resp. postupné sprísňovanie podmienok bude pokračovať aj v roku 2018. „Doterajšie skúsenosti potvrdzujú, že ľudia sa po získaní hypotéky začínajú správať zodpovednejšie. VÚB chce tento trend podporiť aj nastavením motivačných podmienok,“ spresnila Angelika Farkašová, vedúca úverových produktov VÚB.

Približne 65% majiteľov hypoték VÚB si súčasne vytvára finančnú rezervu cez sporiace účty. Je to viac ako dvojnásobok v rámci skupiny klientov, čo hypotéku nemajú. „V priemere ľudia odkladajú na sporiace účty 50 € mesačne. Existujú len minimálne rozdiely z hľadiska početnosti zastúpenia žien a mužov medzi žiadateľmi o úver na bývanie. Muži však sporia v priemere o niečo viac ako ženy. Je to preto, že výšku sporenej sumy ovplyvňuje výška zárobkov a muži zarábajú v priemere viac,“ zdôraznila Barbora Štubňová.

Ľudia splácajúci bývanie majú v priemere na bežných a sporiacich účtoch zostatok sumu 6 až 7 tisíc eur, čo je vyšší – až dvojnásobný zostatok ako ľudia, ktorí dlhodobý úver na bývanie nemajú. Zaujímavé tiež je, že sklony k sporeniu významne neovplyvňuje vek klienta. Približne rovnaké sumy sporia mesačne majitelia hypoték vo veku medzi 30 až 40 rokmi, ako aj ľudia patriaci do skupiny vo veku do 50 rokov.

Existujú však rozdiely z pohľadu regiónov Slovenska. Pretože zárobky v Bratislave sú vyššie, najčastejšie sporenou sumou je až 50 €, v iných regiónoch je to najčastejšie 10 až 20 € mesačne. Zodpovednosť sa však prejavuje viac u ľudí v iných regiónoch. „Najviac sporiteľov máme v regióne Slovensko – Stred. Bratislavskí klienti tvoria len 15% sporiteľov,“ vysvetlila Barbora Štubňová.

Sporiaci účet k hypotéke odmeňuje VÚB aj tento rok pokračuje v poskytovaní výhodných hypoték. Poskytuje úvery na bývanie bez vstupného poplatku s ročným úrokom už od 1, 29% a to až na päť ročné obdobie viazanosti. Žiadateľ ušetrí aj pri preplatení nákladov na znalecký posudok (po splnení podmienok). Nový Sporiaci účet k hypotéke s bonusovým úrokom 0,6% je vlastne podúčtom k VÚB Účtu alebo VÚB Účtu Magnifica. Výhodou nového sporenia je najmä zaujímavejšia miera zhodnotenia na trhu a flexibilita dostupnosti peňazí.

Podmienkami pre získanie výhod je čerpanie a riadne splácanie hypotéky, nevyberať financie zo sporiaceho účtu a pravidelne sporiť od 10 € do 1 000€ mesačne. Sporiaci účet k hypotéke nie je spoplatnený, zriadiť sa dá jednoducho a hocikedy prostredníctvom internet bankingu.

Manažovať či vkladať peniaze na sporenie možno však aj cez mobil banking. Výhodou zostáva, že peniaze na sporiacom účte sú kedykoľvek dostupné a použiteľné na krytie nečakaných výdavkov, či nepredvídaných situácií. Výhodou je aj mesačné pripisovanie úrokov. Ak majiteľ účtu predsa len musí vybrať nejakú sumu, príde o výhodný úrok len na jeden mesiac, v nasledujúcom období môže mať znova výhodné podmienky.

Rady odborníkov pri získavaní úveru smerujú k zabezpečeniu dostatočnej finančnej rezervy. „Železná rezerva“ má byť vo výške minimálne 3-6 mesačných splátok úveru,. Tak sa dá vyhnúť problémom so splácaním, ak príjem nečakane vypadne, alebo sa stane iná nepredvídaná udalosť.

Nasporené peniaze navyše vytvárajú rezervu, ktorú môže majiteľ neskôr využiť aj ak mimoriadnu splátku hypotéky, čím si zníži mesačnú splátku hypotéky v budúcnosti.

Značky: