Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Bezpečnostné brány série USG FLEX zažívajú veľké úspechy. Petr Koudeka, Senior Sales Engineer společnosti Zyxel, je rád, že môže ich prednosti predstaviť čo najširšiemu okruhu potenciálnych zákazníkov.

Unifikované bezpečnostné brány série USG FLEX sú už od svojho uvedenia na trh na začiatku minulého roku veľkým úspechom. Zákazníci aj obchodní partneri si na nich cenia vynikajúcu priepustnosť, robustnú ochranu a flexibilitu.

Pozitívnou odozvou na produkty série USG FLEX sme obzvlášť potešení, pretože prišla vo veľmi náročnej dobe, kedy pandémia ochorenia Covid-19 donútila mnohé organizácie zmeniť vo všetkých oblastiach, vrátane IT a infraštruktúry, svoje plány aj priority. Možno si hovoríte, že uvedenie novej série bezpečnostných produktov na trh sme vtedy nenačasovali úplne ideálne. Nakoniec sa ale ukázalo, že ich vstup na trh bol naplánovaný celkom dobre, a to hneď z niekoľkých dôvodov.

Vyšší dôraz na zabezpečenie

Prvým dôvodom je to, že v dobe covidovej ešte viac vzrástol význam zabezpečenia sietí. Séria USG FLEX so svojimi novými funkciami a schopnosťami prišla na trh práve v dobe, kedy masívny prechod zamestnancov na home office postavil veľa organizácií pred nutnosť posilniť ochranu ich sietí. Vďaka pridaniu funkcií VPN je naviac séria USG FLEX ešte lepšia než pri svojej premiére na trhu, pričom teraz ponúka možnosť pripojenia cez IPsec, SSL alebo L2TP.

Ďalším dôvodom obľúbenosti produktovej série USG FLEX je jej flexibilita. Vzhľadom k obmedzenému fyzickému prístupu na pracovisku naši zákazníci, a možno ešte viac poskytovatelia riadených služieb, veľmi uvítali možnosť zariadení USG FLEX inštalovať a spravovať na diaľku pomocou našej cloudovej platformy Nebula. O tom svedčí okrem iného spätná väzba od Andreja de Godzinského, technického riaditeľa švédskej spoločnosti Speeron, ktorá ako poskytovateľ riadených služieb patrí medzi našich obchodných partnerov. „Firewally série USG v spojení s platformou Nebula pre správu a údržbu sietí predstavujú vynikajúcu kombináciu, s ktorou môžeme jednoducho vytvárať robustné sieťové riešenie pre našich zákazníkov. Vysoko oceňujeme krátku dobu inštalácie a veľmi jednoduché vykonávanie všetkých zmien.“

Inými slovami, séria USG FLEX uľahčuje život zákazníkom aj poskytovateľom riadených služieb, šetrí čas aj náklady a zaisťuje vynikajúcu ochranu pred všetkými typmi kybernetických hrozieb.

Komplexná ochrana

Svet dnes vstupuje do novej éry, v ktorej bude z domu pracovať rovnaký počet ľudí ako priamo na pracovisku. Ruku v ruke s touto zmenou stúpa potreba kvalitného zabezpečenia na bráne do siete, a preto očakávame ďalší nárast dopytu po našich produktoch pre zjednotené riadenie ochrany proti hrozbám.

Séria USG FLEX predstavuje vynikajúce riešenie pre menšie a stredne veľké organizácie, ktoré potrebujú kvalitnú a komplexnú ochranu všetkých užívateľov, bezpečné a flexibilné pripojenie zamestnancov pracujúcich na home office a flexibilitu pri riadení sieťovej infraštruktúry.

Značky: