Podať vyhlásenie o nároku na rodičovský dôchodok je možné už aj prostredníctvom Elektronického účtu poistenca.

Sociálna poisťovňa sprístupnila túto funkcionalitu dnes a doplnila tak už existujúce možnosti doručenia tohto dokumentu: osobne, poštou a všeobecným podaním cez portál slovensko.sk. Jednoduchší je tiež proces aktivácie prístupu do Elektronického účtu poistenca: tento proces môže klient absolvovať spoza počítača cez elektronický formulár. Sociálna poisťovňa tak pokračuje v elektronizácii svojich služieb s cieľom zjednodušenia prístupu a vybavenia úkonu bez návštevy pobočky.

Rodičovský dôchodok: Vyhlásenie podáte cez Elektronický účet poistenca

Sociálna poisťovňa zjednodušila poistencom podanie vyhlásenia o nároku na rodičovský dôchodok. V súčasnosti je možné vyplniť a odoslať toto vyhlásenie aj prostredníctvom Elektronického účtu poistenca. Samotná žiadosť sa nachádza v menu vľavo v sekcii Dôchodkové poistenie. Poistenec zadá novú žiadosť kliknutím na tlačidlo „+Nové vyhlásenie“, zobrazí sa mu vopred vyplnené tlačivo, v ktorom dopíše požadované údaje a toto vyhlásenie následne elektronicky odošle.

Toto vyhlásenie je určené klientom poisteným v Sociálnej poisťovni v roku 2021, ktorí chcú poukázať rodičovský dôchodok osobe, ktorej bolo dieťa zverené na základe rozhodnutia príslušného orgánu do náhradnej osobnej starostlivosti. Rovnako je vyhlásenie určené tým klientom, ktorí si neželajú, aby Sociálna poisťovňa poukázala časť ich odvodov rodičovi, resp. rodičom. Rodičovský dôchodok nemá vplyv na výšku odvodov dieťaťa ani na výšku jeho budúceho dôchodku. Do Sociálnej poisťovne je potrebné ho doručiť najneskôr do 28. februára 2023. Rodičovský dôchodok biologickému rodičovi alebo osvojiteľovi poistenca prizná Sociálna poisťovňa automaticky. V tomto prípade nie je potrebné podávať vyhlásenie.

Elektronický účet poistenca: Prístup si aktivujete bez návštevy pobočky

Sociálna poisťovňa tiež pridala novú možnosť aktivácie prístupu do Elektronického účtu poistenca – prostredníctvom elektronického formulára na portáli slovensko.sk. Tento spôsob je tak doplnkom k už existujúcim možnostiam aktivácie – osobne v pobočke a elektronicky cez tzv. všeobecné podanie na portáli slovensko.sk.

Elektronický formulár Podávanie žiadosti o zriadenie/zrušenie prístupu pre elektronickú službu „Elektronický účet poistenca“ nájdu klienti na tomto linku, respektíve po zadaní výrazu „Elektronický účet poistenca“ vo vyhľadávači priamo na portáli slovensko.sk. Tento elektronický formulár je možné odoslať do Sociálnej poisťovne s overením pomocou elektronického občianskeho preukazu a čítačky, resp. aplikáciou Slovensko v mobile. 

Užitočné linky s ďalšími informáciami: 

Rodičovský dôchodok – najčastejšie otázky a odpovede.

Aké možnosti ponúka a prečo je dôležité poznať svoj Elektronický účet poistenca

Zdroje: Sociálna poisťovňa

Prečítajte si tiež

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.