Sociálna poisťovňa pripravila pre poberateľov dôchodku Kalkulačku na výpočet sumy 14. dôchodku (oficiálne je nazvaný 13. dôchodok vyplatený v decembri 2022).

V súčasnosti je kalkulačka zverejnená na webovej stránke. Použitie kalkulačky je jednoduché. Poberateľ dôchodku do nej vypíše sumu dôchodku, resp. jednotlivých dôchodkov, ktoré poberá. Po kliknutí na políčko „Vypočítať“ ihneď zistí, v akej sume mu patrí  14. dôchodok v decembri.

Kalkulačka na výpočet dôchodkuZdroj: Sociálna poisťovňa
Kalkulačka na výpočet dôchodku

Kalkulačka umožňuje zápis aj v inej mene ako euro, pričom zabezpečí prepočet inej meny na euro (suma dôchodku v eurách sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol). Na prepočet dôchodku z cudziny sa použije referenčný výmenný kurz určený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska, ktorý je platný 1. októbra 2022.

Sociálna poisťovňa vyplatí poberateľom 14. dôchodok v decembri 2022 automaticky, netreba oň osobitne žiadať.

Maximálna suma 14. dôchodku v decembri 2022 bude 210 eur – a dostanú ju tí poberatelia, ktorí poberajú dôchodok v sume 234,42 eur a nižšie.

Poberateľom dôchodku v rozpätí od 234,43 eur do 928,86 eur sa suma 14. dôchodku bude znižovať až do minimálnej sumy 35,01 eur. Najnižší 14. dôchodok v sume 35 eur dostanú poberatelia, ktorí poberajú dôchodok od 928,87 eur a vyššie.

Prečítajte si aj:

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.