SSLmarket pripravil niekoľko noviniek, ktoré uľahčujú získanie certifikátu či jeho neskoršie nasadenie.

Na overenie domény môžete použiť ľubovoľný e-mail

Teraz môžete ľahko overiť aj doménu bez pošty; a nepotrebujete k tomu DNS overenie či súbor na FTP. Do DNS zóny akejkoľvek vašej domény môžete vložiť v TXT zázname e-mailovú adresu, ktorú autorita použije na jej overenie a vykonanie tzv. DCV. Výhodou tejto metódy je fakt, že raz nastavený e-mail môžete použiť aj na overenie v budúcnosti.

Nový dialóg stiahnutia certifikátu

Pre väčší používateľský komfort je k dispozícii prepracovaný dialóg stiahnutia certifikátu s viacerými možnosťami. Môžete si variabilne zvoliť stiahnutie jedného certifikátu, alebo pokojne aj viacerých certifikátov naraz.

Voľba úrovne overenia

Na možnosti prepnutia úrovne overenia domény SSLmarket pracuje. Ak teda budete overovať subdoménu, tak budete mať možnosť urobiť DCV overenie na hlavnej doméne, ale aj na samotnej subdoméne.

Nové funkcie API

Do funkcií API SSLmarket pridal nové nástroje, ktoré umožňujú pracovať s TLS nástrojmi. Ľahko si tak napríklad môžete overiť odvolanie certifikátu pomocou OCSP protokolu, ktorý je najrýchlejšou metódou.

Ing. Peter Tomaščík
špecialista na bezpečnostné SSL certifikáty, www.sslmarket.sk

Značky: