Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Výskum spoločnosti Epson odhalil, že pre väčšinu ľudí je zmena klímy najzásadnejší globálny problém. Ako nástroj vnímajú technológiu. Ľudia, ktorí sa narodili po prvom klimatickom samite OSN (COP) – generácia COP, sú síce optimistickí, pokiaľ ide o riešenie, ale citliví, keď ide o náklady.

Tohtoročný prieskum Barometer klimatickej zmeny (Climate Reality Barometer) spoločnosti Epson zachytil názory, postoje a reakcie ľudí z rôznych častí sveta na klimatickú zmenu. Prieskumu sa zúčastnilo viac ako 30 000 ľudí na 39 trhoch. Výsledky ukázali, že čoraz viac ľudí považuje klimatickú zmenu za najvýznamnejší globálny problém a že ako kľúčový nástroj na riešenie tejto krízy vnímajú technológiu. S blížiacim sa klimatickým samitom COP 28 v Spojených arabských emirátoch sa spoločnosť Epson zameriava na jedinečné perspektívy ľudí, ktorí sa narodili po prvom samite COP v roku 1995. Spoločnosť zisťuje, aké majú pri boji s klimatickou krízou skúsenosti a potreby.

Výsledky tretieho ročníka tohto prieskumu boli uverejnené v čase, kedy pribúdajú dôkazy o katastrofickej klimatickej zmene: rekordne vysoká teplota mora, rekordne nízka úroveň arktického a antarktického morského ľadu a extrémne klimatické javy na celom svete. Čoraz nepriaznivejšie udalosti sú zrejme dôvodom, prečo stále viac ľudí uvádza „klimatickú zmenu“ častejšie (55 %) než ktorýkoľvek iný globálny problém, akú sú „rastúce ceny“ (53 %), „chudoba“ (37 %) a „konflikty“ (23 %).

Yasunori Ogawa, globálny prezident spoločnosti Epson,hovorí: „Keďže negatívne dôsledky klimatickej zmeny naberajú na obrátkach, je dôležitejšie než kedykoľvek predtým, aby sme zistili, aký postoj k pretrvávajúcej klimatickej zmene ľudia majú. Spoločnosť Epson je plne odhodlaná prostredníctvom klimatických opatrení dosiahnuť cieľ č. 13 udržateľného rozvoja OSN a prinášať riešenia, ktoré obohacujú životy ľudí a budujú lepší svet.

Barometer klimatickej zmeny nám umožnil osloviť ľudí z rôznych časti sveta, generácií a hospodárstiev a poskytol nám prehľad o tom, ako klimatická zmena mení náš spôsob života a ako proti nej môžeme všetci bojovať. Veríme, že názory mladšej generácie pomôžu vládam, komunitám a firmám lepšie zosúladiť klimatické opatrenia na podporu tých, ktorí svet bez klimatickej zmeny nepoznajú.“

Generácia COP – optimizmus od súčasníkov klimatickej zmeny

Do 28. klimatického samitu COP zostáva menej ako 50 dní. Spoločnosť Epson si posvietila na názory ľudí, ktorí sa narodili po prvom samite COP v roku 1995. Majú momentálne 29 rokov alebo menej – tvoria generáciu COP. Meniaca sa klíma je prostredie, v ktorom vyrástli – celý život žijú v tieni čoraz nepriaznivejších poveternostných javov. Ich skúsenosti a postrehy musia byť zásadným faktorom pri tvorení efektívnych riešení.

Aj napriek potenciálnym rozdielom medzi rôznymi geografickými oblasťami Barometer klimatickej zmeny ukazuje, že celosvetovo je generácia COP (spolu s ľuďmi vo veku 35 – 44 rokov) najoptimistickejšou vekovou skupinou – takmer polovica z nich (49 %) verí, že klimatickú krízu vyriešime ešte počas ich života. Tento výsledok je v kontraste s výsledkom vekových skupín 45 – 54 rokov a 55 a viac rokov, ktoré boli najmenej optimistické: 42 % a 32 %.

Pokiaľ ide o našu schopnosť vyriešiť túto krízu, najvyššiu mieru optimizmu prejavujú skupiny ľudí, ktorým na nasledujúcich desaťročiach záleží – buď kvôli nim samotným, alebo kvôli ich deťom. Hoci sú ľudia z generácie COP najoptimistickejšou vekovou skupinou, celkovo najoptimistickejšiu skupinu (55 %) tvoria rodičia detí mladších ako 18 rokov – „mamy & otcovia“ sveta.

Ak toto porovnanie ale rozšírime, je jasné, že optimizmus vedie k rôznym výsledkom. Odpovede ľudí z generácie COP na otázku, akú činnosť v boji proti klimatickej zmene už vyvíjajú, celkovo ukázali: nižšiu úroveň činnosti ako je globálny priemer v deviatich zo 14 kategórií a nižšiu úroveň činnosti ako mamy & otcovia v 12 zo 14 kategórií (pozri tabuľku činnosti v boji proti klimatickej zmene v poznámkach pre redaktorov nižšie).

Dôvodov na túto situáciu je pravdepodobne niekoľko. Generácia COP so zmenou klímy a rastúcim dôrazom na ochranu životného prostredia vyrastala, zatiaľ čo staršie vekové skupiny si môžu byť vedomé rastúcej zmeny v priebehu dlhšieho času. Zaujímavým poznatkom je aj to, že generácia COP považuje „rastúce ceny“ za väčší problém ako je „klimatická zmena“ (51 % vs. 47 %), takže ďalším dôvodom je pravdepodobne tiež cenová dostupnosť často drahších udržateľných produktov a služieb.

Činnosť a nečinnosť v boji proti klimatickej zmene

Hoci činnosť v boji proti klimatickej zmene je rozšírená, existujú skupiny opýtaných, ktorí hovoria, že v kľúčových oblastiach nikdy žiadnu činnosť vyvíjať nebudú. Napríklad celkovo 38 % opýtaných uvádza, že pracovné a voľnočasové zahraničné cesty už obmedzili a ďalších 30 % tvrdí, že tak plánujú urobiť. Takmer jedna osoba zo šiestich však vybrala odpoveď „Toto nikdy robiť nebudem“ (17 %).

Táto neochota zmeniť svoje správanie v oblasti zahraničných ciest je výrazne vyššia na trhoch v krajinách, ako sú Singapur, Španielsko a Spojené kráľovstvo (21 %), Japonsko a Holandsko (22 %), Kanada a Nemecko (23 %), Austrália a Srbsko (26 %) a Izrael (31 %). Na rozdiel od toho je v krajinách ako sú Južná Kórea (9 %), Čína (10 %), Tunisko a Turecko (11 %) a Maroko a Spojené arabské emiráty (12 %) menej ľudí, ktorí hovoria, že zahraničné cesty nikdy neobmedzia.

Odpoveď „Toto nikdy robiť nebudem“ respondenti zvolili vo väčšej miere aj v oblastiach, ako sú „zníženie spotreby živočíšnych produktov“ (18 %), „bojkotovanie neudržateľných značiek“ (15 %) a „nabádanie priateľov a členov rodiny, aby sa informovali o klimatickej kríze“ (10 %).

Dôvody pre vzdor voči činnosti v boji proti klimatickej zmene sú komplexné, rolu zohrávajú geografické, kultúrne a ekonomické faktory a viera v schopnosť ľudstva vyriešiť tento problém bez toho, aby bolo treba konať individuálne.

Technológia ako nástroj riešenia

Respondenti prieskumu Barometer považujú technológiu za najdôležitejšiu zbraň v boji proti katastrofickej klimatickej zmene.

Na otázku, čo je podľa nich tým najdôležitejším krokom, ktorý môžu firmy na riešenie tohto problému podniknúť, 48 % z opýtaných uviedlo investovanie do environmentálnych technológií. V tesnom závese nasledovalo zlepšenie recyklácie a opätovného využitia produktov (45 %) a prvú päťku uzavrelo zníženie využívania zdrojov (28 %), podporovanie účasti zamestnancov na environmentálnych aktivitách (21 %) a zníženie vplyvu oxidu uhličitého a plastov (21 %).

Henning Ohlsson, riaditeľ pre udržateľnosť spoločnosti Epson Europe,uviedol: „Barometer klimatickej zmeny spoločnosti Epson zabezpečuje, že všetci ľudia (vrátane ľudí z často prehliadanej generácie COP) dostanú priestor vyjadriť svoj postoj v čase, kedy sa svet chystá na boj proti klimatickej zmene. Prieskum odhalil problémy, ako sú napríklad miera oboznámenosti a cenová dostupnosť, ktoré môžu stáť v ceste miliónom mladých ľudí, ktorí sa na boji proti klimatickej zmene podieľať chcú. Ukázal nám, že niektorí ľudia naďalej ignorujú katastrofickú klimatickú zmenu a odmietajú konať alebo majú pocit, že konať nedokážu. Tieto problémy sa však netýkajú len špecifických skupín: predstavujú výzvy pre nás všetkých. Ak máme vyriešiť klimatickú zmenu, musíme konať jednotne.

Barometer spoločnosti Epson nám tiež ukazuje cestu vpred – ľudia očakávajú, že s ekologickou transformáciou začnú firmy. Spoločnosť Epson vidí technológiu ako nástroj riešenia, a to hlavne prostredníctvom produktov, ktoré sú navrhnuté tak, aby spotrebovali menej zdrojov pri výrobe a používaní a vydržali dlhšie. Tieto výrobky sú ľahšie opraviteľné a recyklovateľné a možno ich používať opakovane.  Spoločne môžeme vytvoriť riešenia, ktoré ľudia pri zmierňovaní dopadu klimatickej zmeny potrebujú.“

Značky: