Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Skupina Lenovo Group  dňa 16. februára zverejnila výsledky za tretí fiškálny štvrťrok ukončený k 31. decembru 2016.

Štvrťročný obrat bol 12,2 miliardy USD, čo je medziročný pokles o 6 percent. Príjem pred zdanením za tretí štvrťrok bol vo výške 101 miliónov USD, teda zaznamenal medziročný pokles o 68 percent. Čistý príjem medziročne klesol o 67 percent, na úroveň 98 miliónov USD.

Spoločnosť Lenovo čelila značným výzvam v troch hlavných oblastiach svojho biznisu, konkrétne v oblasti dátových centier, mobilných zariadení a PC a smart zariadení. Všetky tieto tri odvetvia podľa analytikov prechádzali v období do 31. decembra 2016 pomalým alebo žiadnym rastom.

“Aj napriek pokračujúcej makroekonomickej neistote a skutočnosti, že dva nové biznisy sú ešte vo fáze prechodu, sa spoločnosti Lenovo podarilo v minulom štvrťroku dosiahnuť solídny výkon,” povedal Yang Yuanqing, Predseda predstavenstva a CEO spoločnosti Lenovo. “Náš segment PC je aj naďalej silný, segment mobilných zariadení dosahuje stabilný pokrok a v segmente dátových centier sme už zaviedli jasný plán zlepšovania. Aj keď vybudovanie kľúčových kompetencií v týchto dvoch nových rastových segmentoch si vyžaduje čas, sme presvedčení, že aj tu dosiahneme bod zvratu a ziskový rast.”

Hrubý zisk spoločnosti za tretí fiškálny štvrťrok medziročne klesol o 15 percent na 1,6 miliardy USD, s hrubou maržou na úrovni 13,1 percenta. Prevádzkový zisk za tretí štvrťrok bol vo výške 138 miliónov USD, čo je medziročný pokles o 64 percent. Základné zisky na akciu za tento štvrťrok boli vo výške 0,90 USD centov, resp. 6,98 HK centov. K 31. decembru 2016 mala spoločnosť Lenovo čistú hotovosť vo výške 155 miliónov USD.

Prehľad obchodných skupín

V treťom fiškálnom štvrťroku bol predaj v našej obchodnej skupine PC a Smart zariadení (PCSD), ktorá zahŕňa PC a tablety, vo výške 8,6 miliardy USD, čo predstavuje medziročný nárast
o 2 percentá. Medzikvartálne náš segment PCSD vzrástol o zdravých 10,2 percent. Príjem pred zdanením bol vo výške 431 miliónov USD, čo je medziročný nárast o 7 percent. Zisková marža pred zdanením sa medziročne zlepšila o 0,2 bodu, na 5 percent.

Podporená silným rastom v Severnej Amerike, kde medziročne navýšila svoje dodávky o 14 percent, spoločnosť Lenovo v tomto štvrťroku celosvetovo dodala 15,7 miliónov počítačov. To je medziročný nárast o 2 percentá, čo je o 4 body lepšie ako celé odvetvie, ktoré za rovnaké obdobie zaznamenalo celkový pokles o 2 percentá. S rekordne vysokým trhovým podielom v Číne, regióne Európa, Stredný Východ a Afrika a v Latinskej Amerike sa spoločnosti podarilo udržať pozíciu celosvetového lídra na trhu PC, s rekordným trhovým podielom vo výške 22,4 percent.

Spoločnosť Lenovo tiež zaznamenala silný rast v oblasti tabletov, medziročne o 10 percent, čím prekonala odvetvie o 29 bodov, a tiež výrazné medziročné nárasty vo vysoko rastových produktových radách, ako sú herné počítače (nárast o 71 percent), Chromebook (nárast o 76 percent ) a odnímateľné zariadenia (nárast o 91 percent). To všetko sú produktové rady, kde spoločnosť Lenovo svoje pôsobenie zintenzívňuje a reprezentuje ich náš nový rad herných notebookov pod značkou Legion, ktorý sme na trh uviedli minulý mesiac na veľtrhu CES.

V našom segmente mobilných technológií Mobile Business Group (MBG), kam patria smartfóny značky Moto a Lenovo, boli štvrťročné obraty spoločnosti Lenovo vo výške 2,2 miliardy USD, čo je medziročný pokles o 23 percent, avšak indikatívny nárast o 7 percent v minulom štvrťroku bol stimulovaný silným rastom vyspelých trhov. Marža straty pred zdanením sa za tento štvrťrok medzikvartálne zlepšila o 0,6 bodu na 7,1 percenta.

Spoločnosť Lenovo v treťom štvrťroku vyexpedovala 15 miliónov smartfónov, čo spôsobilo medzikvartálne zlepšenie o 7 percent, vrátane 20 percentného zvýšenia dodávok produktov značky Moto. Dodávky Moto G medziročne vzrástli o 12 percent, čomu pomohol nárast v Latinskej Amerike o 23 percent. V Indii, ktorá je tretím najväčším svetovým trhom smartfónov, bola spoločnosť Lenovo silným dodávateľom smartfónov, pričom v treťom štvrťroku dosiahla 9,9 percentný podiel na trhu.

V segmente Data Center Group (DCG), kam patria servery, úložiská, softvér a služby, bol predaj
v treťom fiškálnom štvrťroku vo výške 1,1 miliardy USD, čo je medziročný pokles o 20 percent,
a medzikvartálne o 3 percentá. Vďaka veľkým medzikvartálnym nárastom obratov v Severnej Amerike (nárast o 27 percent), Latinskej Amerike (nárast o 10 percent) a regióne Európa, Stredný Východ a Afrika (nárast o 9 percent) Lenovo segment DCG vykázal známky medzikvartálneho zlepšovania.

Spoločnosť sa naďalej zameriavala na transformačné kroky, ktoré pomôžu poháňať dlhodobú konkurencieschopnosť segmentu DCG, ako napríklad posilňovanie našich obchodných tímov, investovanie do obchodného kanála, prepracovanie našich produktových radov, vybudovanie stratégie našej značky a pridávanie nových partnerstiev. Posilnili sme napríklad tím globálnych zákaziek (Global Accounts), skupinu predajcov, ktorá sa stará o klientov rebríčka Fortune 500 a tiež sme zaznamenali rast nášho segmentu DCG, ktorý za tento štvrťrok dosiahol medziročný rast o 37 percent.

Geografický prehľad

V Číne konsolidované tržby spoločnosti Lenovo za tretí fiškálny štvrťrok dosiahli 3,5 miliardy USD, čo je medziročný pokles o 2 percentá, ale zároveň medzikvartálny nárast o 8 percent. Tržby Číny predstavovali 28,5 percent celkových celosvetových tržieb spoločnosti. Zisk pred zdanením v Číne medziročne vzrástol o 8 percent na 180 miliónov USD, pričom marža zisku pred zdanením vzrástla o pol bodu na 5,2 percenta.

V Ázijsko-pacifickej oblasti v treťom fiškálnom štvrťroku spoločnosť Lenovo dosiahla konsolidované tržby vo výške 1,7 miliardy USD, čo je medziročný pokles o 14 percent a predstavuje 14 percent celkových celosvetových tržieb spoločnosti. Tento región zaznamenal stratu pred zdanením vo výške 41 miliónov USD a marža zisku pred zdanením bola na úrovni 2,4 percenta.

V Európe, na Strednom Východe a v Afrike boli v treťom fiškálnom štvrťroku zaznamenané konsolidované tržby vo výške 3,4 miliardy USD, čo je medziročný pokles o 2,7 percent, avšak medzikvartálne ide o výrazný nárast o 23 percent. Tento región sa tým postaral o 27,6 percenta celosvetových tržieb spoločnosti. Strata pred zdanením bola vo výške 102 miliónov USD a stratová marža pred zdanením bola na úrovni 3 percent.

V Severnej a Južnej Amerike, konsolidované tržby dosiahli 3,6 miliardy USD, čo je medziročný pokles o 8 percent a predstavovali 29,9 percent celosvetových tržieb spoločnosti za tretí fiškálny štvrťrok. Príjem pred zdanením dosiahol 39 miliónov USD, pričom marža zisku pred zdanením bola na úrovni 1,1 percenta.

Značky: