Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

UNIQA poisťovňa predpísala na poistnom 137,9 mil. EUR. Neživotné poistenie narástlo o 6,3%. Hospodársky výsledok pred zdanením je 5,99 mil. EUR. Škodovosť bola na úrovni 57,8%. Konsolidovaný zisk koncernu skupiny UNIQA Insurance Group, v rámci ktorej pôsobí aj UNIQA poisťovňa, dosiahol podľa predbežných výsledkov 243,3 mil. EUR

Podľa predbežných výsledkov predpísala UNIQA poisťovňa minulý rok na poistnom celkovo 137,9 mil. EUR a medziročne tak narástla o 6,4%. Hospodársky výsledok pred zdanením predstavuje 5,99 mil. EUR.

V neživotnom poistení UNIQA dosiahla nárast o 6,3% a z hľadiska objemu poistného tu dominovalo poistenie motorových vozidiel s nárastom o 4,3% oproti roku 2017. Najväčší, viac ako 20% nárast, zaznamenalo cestovné poistenie a vynikajúco sa darilo aj poisteniu nehnuteľnosti a domácnosti, ktoré posilnilo oproti minulému roku o 8,3%.

Napriek náročnej situácii na trhu, ktorému dominovali nízke úrokové sadzby, narástlo predpísané poistné o 6,5% aj v životnom poistení, bežne platené poistné sa zvýšilo o 6,6%.

Celková škodovosť UNIQA poisťovne v roku 2018 dosiahla úroveň 58%, čo je mierny nárast oproti minulému roku, spôsobený hlavne vysokou škodovou infláciou.

Počet klientov prekročil hranicu pol milióna a počet zmlúv v portfóliu poisťovne presiahol v minulom roku 720 tis. kusov.

„Medzi hlavné priority UNIQA poisťovne aj naďalej patrí digitalizácia, zjednodušovanie procesov a produktov a zvyšovanie spokojnosti našich klientov, ktoré boli potvrdené opätovným ocenením Best Buy Award ako aj výborným hodnotením našej spoločnosti zo strany klientov na základe prieskumov spokojnosti,“ komentoval minuloročné výsledky predseda predstavenstva a generálny riaditeľ UNIQA poisťovne Martin Žáček.

Predbežné výsledky skupiny UNIQA Insurance Group

Materský koncern UNIQA Insurance Group so sídlom vo Viedni, do ktorého patrí slovenská UNIQA, má za sebou podľa slov CEO Andrease Brandstettera solídny rok. Celkové poistné skupiny 2018 podľa predbežných výsledkov nepatrne vzrástlo na konečných 5,310 miliardy EUR. Podarilo sa zlepšiť nákladovosť a zvýšiť konsolidovaný zisk o 70 miliónov (+42 %) na konečných 243,3 miliónov EUR. Zahraničie (17 európskych krajín združených v rámci UNIQA International) minulý rok prispelo poistným vo výške 1,565 miliardy EUR (t.j. 29,5 %), zvyšok predpísala UNIQA na poistnom v domovskom Rakúsku. Vlani sa koncernu darilo najmä v majetkovom, úrazovom a zdravotnom poistení, zatiaľ čo v životnom poistení pokračoval strategický ústup z jednorázovo plateného poistenia. Pre koncern UNIQA Insurance Group pracovalo vlani v Európe 12.800 ľudí.

Značky: