Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

  • Stabilná pozícia spoločnosti v Českej republike a na Slovensku
  • Celkový hrubý zisk UNIQA poisťovne v ČR a v SR na veľmi vysokej úrovni
  • Rast vo všetkých segmentoch poistenia

Za prvých 9 mesiacov tohto roka predpísala UNIQA v Českej republike a na Slovensku poistné v celkovej výške takmer 609 mil eur. Z toho na Českú republiku pripadol podiel cca 400 mil eur a na Slovenskú republiku približne 209 miliónov eur.

Poistný kmeň UNIQA poisťovne v Českej republike a na Slovensku predstavoval ku koncu septembra 2,99 milióna kusov. UNIQA ČR sa na ňom ku koncu septembra 2023 podieľala 60 % a UNIQA Slovensko 40 %.

Hrubý zisk (EBT) dosiahol 60,9 milióna eur, čistý zisk poisťovní pôsobiacich v Českej republike a na Slovensku predstavoval 49,1 milióna eur.

„Som rád, že sme potvrdili našu úlohu kľúčového hráča skupiny UNIQA na stredoeurópskych trhoch. V porovnaní s minulým rokom nám pomohli aj lepšie výsledky v oblasti škodovosti, najmä v Českej republike. Teší ma, že sme dosiahli mimoriadne priaznivý hospodársky výsledok. Podarilo sa nám tiež zvýšiť medziročnú dynamiku rastu, ktorá sa týkala prakticky všetkých segmentov nášho podnikania. Aj naďalej sa sústreďujeme na klienta a zlepšovanie našich služieb v jeho prospech,“ povedal Rastislav Havran, generálny riaditeľ finančnej skupiny UNIQA v Českej republike a na Slovensku.

UNIQA Slovensko

Z celkového predpísaného poistného na Slovensku vo výške 209 miliónov eur bolo 60 % v neživotnom segmente (približne 126 miliónov eur) a zvyšných necelých 40 % pochádzalo zo životného segmentu (t. j. 83 miliónov eur). Za prvých deväť mesiacov roku 2023 UNIQA Slovensko zvýšila predpísané poistné medziročne o 8,9 % a výrazne zrýchlila svoju dynamiku (vlani +1,7 %). Rástla oveľa rýchlejšie ako trh, ktorý zaznamenal rast 4,5%.

Trhové podiely oboch sektorov (podľa SLASPO) boli na Slovensku relatívne vyrovnané: v životnom poistení mala UNIQA v 3. štvrťroku 9,5 % podiel a v neživotnom poistení 11,6 %. Celkovo mala UNIQA na Slovensku podiel 10,8 % a zostala tak štvrtou najsilnejšou značkou na poistnom trhu.

Škodovosť v neživotnom poistení bola tesne pod úrovňou 60,7 %, čo znamenalo medziročné zhoršenie o približne 4 %.

UNIQA Česká republika

Podľa údajov Českej asociácie poisťovní (ČAP) UNIQA zvýšila za prvých deväť mesiacov tohto roka predpísané poistné medziročne o 5,7 % (vlani +4,1 %). Viac ako 71 % objemu poistného pripadlo opäť na neživotné segmenty, pričom najviac sa darilo poisteniu majetku občanov. Trhový podiel UNIQA poisťovne v neživotných segmentoch za prvých 9 mesiacov roka predstavoval 7,8 % (6. miesto na trhu).

Životné poistenie medziročne vzrástlo o 2,3 %. Poistné v životnom poistení predstavovalo od januára do septembra 2023 takmer 29 % celkového poistného (na konci 3. štvrťroka 2023 UNIQA poisťovňa obsadila 6. miesto v rebríčku).

Podiel UNIQA poisťovne na miestnom trhu v Českej republike zostal na konci 3. štvrťroka na úrovni 7,7 %.

Škodový pomer v neživotnom poistení bol na priaznivej úrovni 54,8 %, čo predstavuje zlepšenie o približne 5 percentuálnych bodov v porovnaní s minulým rokom.

Výsledky skupiny UNIQA

UNIQA poisťovňa pôsobí v rámci európskeho koncernu UNIQA Insurance Group (UIG) so sídlom vo Viedni. Tempo rastu predpísaného poistného koncernu sa v sledovanom období medziročne viac ako zdvojnásobilo a dosiahlo +9,4 % na 5,5 miliardy EUR (Rakúsko +5,6 % medziročne; región strednej Európy +14,5 %).

Dvojciferný rast zaznamenalo neživotné poistenie (+14,4 % nárast poistného), ako aj súkromné zdravotné poistenie (+8,2 %).

Sesterské spoločnosti UNIQA poisťovne v Európe (17 krajín mimo domovského Rakúska, vrátane UNIQA poisťovne v Českej republike a na Slovensku) vykázali za 9M 2023 predpísané poistné vo výške 2,17 mld. eur a tvorili 39 % celkového vybraného poistného skupiny UNIQA Insurance Group. UNIQA Česká republika spolu s UNIQA Slovensko sa na medzinárodnom poistnom UIG podieľali viac ako 29 %.

Hrubý zisk celého koncernu ku koncu septembra 2023 dosiahol 305 mil. eur (v predchádzajúcom roku 275 mil. eur; medziročný nárast o takmer +22 %). Čistý zisk predstavoval 224 mil. eur.

Do konca roka 2023 sa UNIQA plánuje usilovať o ďalšie potvrdenie zlepšených výsledkov vo svojej hlavnej činnosti. Presnejší odhad vývoja hospodárskeho výsledku však v súčasnosti nie je možné poskytnúť vzhľadom na volatilný vývoj ekonomiky spôsobený zásadnými neistotami, vrátane volatility kapitálových trhov, citlivého pohybu úrokových sadzieb z kapitálových investícií, nestálemu pohybu inflácie, ako aj kvôli trendu zvyšovania škôd z prírodných katastrof.

Značky: