Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Posudzovanie úrovne kybernetickej bezpečnosti, trendy v kybernetickom zločine, detekcia bezpečnostných incidentov a metódy ochrany informačných systémov.

Aj týmto témam sa venovalo podujatie určené pre zamestnancov verejnej sféry, ktoré pod záštitou rektora Univerzity Komenského prof. JUDr. Mareka Števčeka, DrSc. spoločne zorganizovali Univerzita Komenského v Bratislave, spoločnosť Microsoft Slovakia a združenie AFCEA Slovakia. „Verejný sektor na Slovensku čelí aktuálnym informačným hrozbám a stáva sa cieľom pre útočníkov v kybernetickom priestore“, uviedol rektor najväčšej slovenskej univerzity a zároveň ocenil platformu, ktorá na akademickej pôde spojila súkromný a verejný sektor s cieľom zmapovať aktuálne témy kybernetickej bezpečnosti s aspektom na verejnú správu, spolu s praktickými odporúčaniami.

S príspevkami vystúpili uznávaní odborníci v tejto oblasti na Slovensku a v Českej republike, Ivan Makatura, generálny riaditeľ Kompetenčného a certifikačného centra kybernetickej bezpečnosti, Zuzana Halásová, vedúca oddelenia kybernetickej bezpečnosti Ministerstva vnútra SR, Lukáš Hlavička, CTO spoločnosti IstroSec, Pavel Beňo, riaditeľ Centra informačných technológií Univerzity Komenského a Dalibor Kačmář, technologický riaditeľ spoločnosti Microsoft Česká republika a Slovensko, ktorí zhodnotili aktuálnu situáciu v oblasti informačnej bezpečnosti, informovali o jej prioritách a ďalšom smerovaní. Za kľúčový problém verejnej sféry označili najmä dostatočné vzdelávanie a nedostatok IT pracovníkov. Zhodli sa na tom, že základom je prevencia, vytváranie bezpečnostného povedomia zamestnancov, bezpečnostné testovanie a systematické riešenia prijímané v súlade s novými technológiami, praxou a platnou legislatívou.

V rámci dňa mali účastníci možnosť na konkrétnych ukážkach tímu IT expertov odsledovať, na čo sa pri každodennej práci zamerať, čo monitorovať a ako čo najefektívnejšie chrániť IT štruktúru, informácie, dáta, identitu, či bezpečnosť emailov v praxi.

Značky: