Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Skupina Deutsche Post DHL  jeden z najväčších zamestnávateľov na svete preferuje vysokokvalifikovaných zamestnancov na celom svete. Udržateľnosť a inovačná sila ekonomiky a spoločnosti závisí od silného vzdelávacieho systému a cieleného rozvoja budúcej generácie mladých profesionálov. Okrem toho v dnešnom rýchlom svete vzdelávanie prináša väčšiu stabilitu a prosperitu – pre jednotlivcov, spoločnosti a trhy.

Spoločnosť DHL Exel Slovakia, ktorá patrí pod divíziu DHL Supply Chain – špecialista na zmluvnú logistiku skupiny sa tiež angažuje a aktívne podporuje firemnú kultúru skupiny. Dôkazom toho je aj nová spolupráca s Duálnou akadémiou, ktorá je zriaďovateľom  Súkromnej strednej odbornej školy automobilovej – Duálna akadémia v Bratislave. V   školskom roku 2019/2020 Duálna akadémia otvára nový učebný odbor – Skladový operátor s 3-ročnou dĺžkou štúdia. Absolvent sa po úspešnom ukončeni štúdia môže uchádzať o nadstavbové štúdium v odbore a získat tak úplné stredné odborné vzdelanie.

Duálne vzdelávanie je v západných európskych krajinách veľmi rozšírené. Jeho podstata spočíva v spojení praxe a teórie, avšak s vyšším dôrazom práve na prax. Praktické vyučovanie odboru Skladový operátor tvorí minimálne 60% výučby a prebieha v novej tréningovej hale Duálnej akadémie a u zamestnávateľa DHL Exel Slovakia, kde sa žiaci naučia pracovať s najmodernejšími technológiami a procesmi. Źiak dostáva od zamestnávateľa podnikové štipendium a odmenu za produktívnu prácu, príspevok na ubytovanie v internáte alebo príspevok na cestovanie, príspevok na stravovanie počas praktického vyučovania, bezplatné pracovné pomôcky a pracovný odev. Na škole ho okrem iného čaká aktívna výučba cudzieho jazyka (nemčina, angličtina).

Absolvent odboru Skladový operátor získa znalosti v logistických procesoch, práci v logistických systémoch, zabezpečovaní príjmu, zaskladnení, vyskladnení a transporte materiálu, používaní manipulačnej techniky (VZV, CXT, ťahač a pod.), objednávaní materiálu, riešení reklamácií, ovládaní a dodržiavaní FIFO princípu. Uplatnenie nájde v skladových a obchodných prevádzkach, vo výrobných podnikoch, logistických centrách či dopravných spoločnostiach.

„Cieľom nášho celoplošného programu GoTeach je zlepšiť možnosti vzdelávania a zamestnávať mladých ľudí. DHL Exel Slovakia  už niekoľko rokov spolupracuje s vysokými školami, strednými priemyselnými školami a odbornými učilištiami, a to formou prednášok, exkurzií na našich prevádzkach a poskytnutia odbornej praxe študentov. Teší ma, že túto spoluprácu rozširujeme a študentom už v takom mladom veku ukážeme svet dospelých, dáme im možnosť mať počas celého štúdia stabilný mesačný príjem a v neposlednom rade taktiež zistia, aký je skutočný svet logistiky.  Veľkou výhodou pre nich je vedomie, že už pri nástupe na školu budú vedieť, kto bude ich zamestnávateľom, keď doštudujú.  Aj týmto spôsobom chceme dať najavo svoj záväzok o spoločenskej zodpovednosti, ktorá je jednou z našich priorít.“, hovorí Petr Staněk, Business Unit Director Automotive Slovakia.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.