Firma sa ale plánuje odvolať.

Na webe Komisie pre ochranu údajov (Data Protection Comision) sa objavila informácia o rozhodnutí vyšetrovania spoločnosti WhatsApp Ireland Ltd. Vyšetrovanie sa začalo už 10. decembra 2018 a skúmalo, či si spoločnosť WhatsApp splnila svoje povinnosti týkajúce sa transparentnosti GDPR. Zisťovala či je poskytovanie informácií a transparentnosť týchto informácií používateľom aj nepoužívateľom služby WhatsApp v súlade so zákonmi a platnou legislatívou. Proces berie do úvahy súhrn informácií poskytovaných dotknutým osobám o spracúvaní informácií medzi spoločnosťou WhatsApp a inými spoločnosťami Facebooku.

Po pomerne dlhom a komplexnom vyšetrovaní predložil výbor Komisie pre ochranu údajov v decembri 2020 všetkým dotknutým dozorným orgánom návrh rozhodnutia podľa článku 60 GDPR. Komisie následne dostala námietky od ôsmich dozorných orgánoch. Komisia sa nedohodla s dozornými orgánmi o predmete námietok a 3. júna 2021 spustila proces riešenia sporov (článok 65 GDPR).

Európsky výbor pre ochranu údajov (EDPB) prijal 28. júla 2021 záväzné rozhodnutie a toto rozhodnutie bolo oznámené Komisii. Rozhodnutie obsahovalo jasný pokyn, podľa ktorého mal DPC prehodnotiť a zvýšiť navrhovanú pokutu na základe viacerých faktorov obsiahnutých v rozhodnutí EDPB. Prehodnotenie viedlo k uloženiu pokuty spoločnosti WhatsApp vo výške 225 miliónov EUR.

Okrem uloženia správnej pokuty DPC uložil spoločnosti WhatsApp aj pokarhanie spolu s príkazom, aby uviedla svoje spracovanie do súladu s predpismi prijatím celého radu stanovených nápravných opatrení. EDPB uverejnil rozhodnutie podľa článku 65 a konečné rozhodnutie na svojej webovej stránke.

Zdroj: DataProtection

Prečítajte si aj:

Michal Reiter

Michal Reiter
Publikujem o dianí na internete, súkromí, bezpečnosti a testujem notebooky, smartfóny, audio produkty a ďalšie gadgety.