WhatsApp pridáva novú funkciu, ktorú vidíme v iných komunikátoch, napríklad Telegrame.

Podľa serveru WABetaInfo ide o funkciu, ktorá sa nazýva Newsletter. Pôjde o novinku, ktorá bude šíriť informácie od jedného používateľského profilu k viacerým. To znamená, že pôjde o akúsi hromadnú korešpondenciu, ktorú si používatelia môžu zvoliť na odber podobne ako odoberáte iné spravodajské alebo iné informačné kanály. Zatiaľ však ide o kódové označenie pripravovanej funkcie, a tak s určitosťou nedá povedať, či bude dostupná aj vo finálnej verzii.

Newsletter by mohli využiť používatelia tematických skupín, či už to budú úrady, športové organizácie alebo záujmové krúžky prípadne politici. Rozdiel bude v tom, že pôjde o verejný kanál a vy nebudete musieť patriť do žiadnej skupiny. To by mohlo do budúcna znamenať, že sa z WhatsAppu stane ďalší informačný zdroj.

Viditeľné aj skryté údaje

Tým, že pôjde o informačný kanál, bude šírený z jedného koncového bodu do viacerých. Inak povedané znamená to, že jeden kanál (v tomto prípade Newsletter) sa bude distribuovať každému, kto ho bude chcieť odoberať. WhatsApp deklaruje, že používa end-to-end šifrovanie a správy medzi používateľmi sú zašifrované. V tomto prípade ale takéto šifrovanie nebude aplikované a informačný kanál bude verejne viditeľný.

Z pohľadu na vývoj novej funkcie zatiaľ nie je zaznamenaný žiadny reklamný kód ani algoritmické odporúčania, či rôzne sociálne doplnky, ktoré by používateľom podsúvali obsah. Zobrazovať sa bude chronologicky podobne ako ostatné chaty na WhatsAppe.

Bude tu zachovaná istá miera súkromia a používatelia si budú kontrolovať, koho sledujú. Ostatní ale nebudú vidieť, že takýto kanál sledujú. To je rozdiel napríklad oproti skupinám, kde sa všetci používatelia vidia. Tvorcovia takéhoto informačného kanálu budú mať viditeľné telefónne čísla, avšak účastníci ich budú mať skryté. Okrem toho bude možnosť kontaktovať tvorcu kanálu aj bez toho, aby musel odoberateľom udeliť špeciálne povolenia.

Prekonanie limitu skupín

Pridanie tejto funkcie umožní rozšíriť počet odberateľov, keďže v štandardných skupinách je limit na 5000 účastníkov. Na pohľad bezvýznamný limit, pretože mnohí možno nepotrebujeme tak veľké skupiny. Avšak keď si predstavíme, že do Newslettra by sa mohli zapojiť mestá alebo rôzne inštitúcie, ktoré majú státisíce svojich zákazníkov alebo priaznivcov, tento limit by nepokrýval ich možnosti a tak aktuálne nastavenie vo forme používateľov do skupín by nesplnilo ich očakávania.

Zdroj: WABetaInfo

Prečítajte si aj:

Značky:

Michal Reiter

Michal Reiter
Publikujem o dianí na internete, súkromí, bezpečnosti a testujem notebooky, smartfóny, audio produkty a ďalšie gadgety.