Rast je prirodzený, bude kopírovať uvádzanie nových počítačov na trh.

Ešte mu chýba kus cesty, no hranica 10 % (zatiaľ 8,9 %) je tu čoskoro. Jednak tomu bude predchádzať predinštalovanie tohto systému na nové počítače a tiež postupný prechod používateľov na túto verziu. Systém môžete vyskúšať, keď zistíte, že ešte nie je pre vás, máte možnosť zmeny. Do desiatich dní od aktualizácie sa môžete vrátiť k Windows 10 presne v takom stave, v akom ste prechádzali na Jedenástky. Samozrejme, s aktuálnymi súbormi, o tie sa obávať nemusíte a vaše dokumenty či iné dáta budú zachovaná v najnovšej podobe.

Podľa štatistík webu AdDuplex má teraz podiel 8,6 % a k tomu môžeme pripočítať 0,3 % podielu z verzie Insider. Windows 10 je na tom lepšie, no hovoríme o systéme, ktorý je tu s nami viac ako 6 rokov a nie dva mesiace.

Podľa tohto webu treba rozlišovať viaceré čiastkové verzie Desiatok. To bude čochvíľa potrebné aj pri Jedenástkach. Čiže Windows 10 21H2 ako najnovšia verzia má podiel 3,7 %. Na to, že ide viac o interné aktualizácie komponentov a vnútorných vylepšení, príliš používateľov tento systém nemá. Dokonca aj my sme museli vynucovať aktualizáciu na túto verziu. Lepšie je na tom verzia Windows 10 21H1, ktorá má najväčší podiel a to 36,3 %. Tesne za touto verziou je Windows 10 20H2 s podielom 31,8 %.

windows marketshare chart

Zdroj: BetaNews, AdDuplex

Prečítajte si aj:

Michal Reiter

Michal Reiter
Publikujem o dianí na internete, súkromí, bezpečnosti a testujem notebooky, smartfóny, audio produkty a ďalšie gadgety.