Zablokovala vám banka kreditnú kartu. To máte ale šťastie.

Na pohľad situácia, ktorá nikoho veľmi nepoteší, až do momentu, kedy sa snažíte zistiť, čo sa stalo. Tak to bolo aj v našom prípade, kedy sme zavčasu ráno dostali informáciu o tom, že nám banka zablokovala kreditnú kartu.

Viete, čo to znamená. Prestane vám fungovať všetko, čo ste mali na ňu naviazané. Automatické predplatné, ak je mesačné neodíde a daná služba sa ozve. Áno, nezabudnite, že tiež bude treba splatiť dlžný zostatok podľa nastavených pravidiel, ako keby ste kartu mali funkčnú.

Dôvody blokovania

Tá naša bola stará približne dva mesiace. Začalo sa to najprv platbou 0,98 eur, ktorá bola schválená. Na to prišla informácia o blokovaní kreditnej karty. Po prihlásení sa do internet bankingu sme zistili, že boli uskutočnené ďalšie dva pokusy o platby. Ako vidíte na obrázku, ich suma bola viac ako 440 eur. A to už by sme cítili.

Blokovanie kreditnej karty bolo najlepšie, čo mohla banka urobiť. Hoci chráni najmä svoje peniaze, pretože použitie kreditnej karty je viac v prospech klienta ako napríklad používanie a reklamácia platieb v prípade platobnej karty vydanej k bežnému účtu.

Nová karta zadarmo

Následne je potrebné zavolať na infolinku, kde budete chcieť, aby vás poslali novú kartu. Podľa pracovníčky infolinky nie je tento proces automatický, ak vám banka kartu zablokuje a potrebujete o ňu požiadať. Jej dodanie má byť rovnako podľa pracovníčky bezplatné.

Čo by mnohých mohlo potešiť. Pri minulej karte sa stalo, že sa jemne nalomila a nefungovali bezkontaktné platby, používať sa ale dala zasunutím do terminálu na čip a vyťukanie PIN kódu. Nakoniec ju ale stačilo mať v smartfóne a používať cez Google Pay.

Reálne sme takto s kartou prežili niekoľko mesiacov, nová by v takomto prípade stála 15 eur. Bolo rozumnejšie počkať na skončenie platnosti a vydanie novej karty.

Reklamácia

Na infolinke vám pomôžu s reklamáciou. Pre necelé euro sme nechceli strácať čas týmto procesom a reklamáciu sme neuplatnili. V praxi teda tých 98 centov z karty odišlo a bude to treba pri splácaní karty započítať do úhrady.

Postupy banky

Zisťovali sme, ako banka postupuje v takýchto prípadoch a prečo bola karta zablokovaná.

TOUCHIT: Ako sa banka rozhoduje kedy platbu zamietne a kedy kartu zablokuje? Klient príde o možnosť používania karty v budúcnosti. Nestačilo by podozrivé platby iba zablokovať?

VÚB: Transakcia môže byť neúspešná vo všeobecnosti vtedy, ak údaje z karty boli zadané nesprávne, na realizáciu transakcie nie je dostatočné krytie, suma transakcie prekročila povolený limit na kúpu touto kartou.

Chyba môže byť technického charakteru napr. pokiaľ sa zadávateľ platby z platobnej stránky nevráti na stránku obchodníka – transakcia je neúspešná. Banka je oprávnená zablokovať alebo deaktivovať kartu z dôvodov týkajúcej sa bezpečnosti, podozrenia z neautorizovaného alebo podvodného použitia karty.

V prípade straty, krádeže alebo ak z karty boli uskutočnené transakcie, ktoré klient nerozoznáva, je nevyhnutná blokácia tejto karty, aby sa predišlo ďalším možným neoprávneným transakciám. Ide o okamžitú ochranu pred zneužitím. V okamihu, keď je platba kartou autorizovaná, peniaze na účte sú vinkulované do doby samotného zúčtovania. Samotné blokovanie resp. zrušenie platby kartou nie je možné.

TOUCHIT: Kedy klienti dostávajú verifikačné kódy alebo push notifikáciu z aplikácie? Napríklad pri kúpe lístku na vlak treba transakciu potvrdiť, niekedy ale platby prejdú len tak, že sa dozvieme o ich realizovaní a odpočítaní konkrétnej sumy. Je to na základe minulých transakcii, ak si už nejaká firma niekedy stiahla pravidelnú platbu?

VÚB: Európska komisia vydala smernicu PSD2 o Silnej Autentifikácii Klienta – Strong Customer Authentication, ktorú boli banky povinné implementovať pre platby platobnou kartou v internetovom prostredí.

Táto smernica počíta aj s niekoľkými výnimkami, kedy overovanie sa uplatňovať nemusí . Ide napríklad o opakujúce sa platby, nízke sumy alebo pri dôveryhodných príjemcoch. To znamená ak transakcia bola vykonaná mimo EÚ alebo spĺňala atribúty zo spomínaných výnimiek, k silnej autorizácii nemusí dôjsť.

TOUCHIT: Čo v prípadoch kedy by sme niekomu poslali údaje z karty, aby služby alebo tovar zaplatil za nás?

VÚB: Platobná karta sa vydáva pre držiteľa karty a je neprenosná. Kartu nikomu nepožičiavajte, neprezrádzajte jej údaje, neumožnite iným osobám, a to ani blízkym získať ich. Prezradenie údajov o karte ako autorizačných či aktivačných kódov sa považuje za hrubé porušenie zásad používania platobných kariet.

Zdroj: vlastné, VÚB

Prečítajte si aj:

Značky:

Michal Reiter

Michal Reiter
Publikujem o dianí na internete, súkromí, bezpečnosti a testujem notebooky, smartfóny, audio produkty a ďalšie gadgety.