Počas vysokohorskej turistiky doma i v zahraničí sa môže prihodiť všeličo. Komunikovať so svojimi partnermi môže mať cenu zlata.

Dôležité je teda zostať v spojení s okolitým svetom, čo ale na horách nie je vždy možné. Často tu mobilný signál nie je. Ak idete v páre a oddelíte sa, nemusí byť jednoduché znovu sa nájsť, Medzi sebou sa však dá komunikovať zadarmo.

Už pri ceste na zahraničnú dovolenku sa nám komunikácia medzi autami môže nechcene predražiť a skomplikovať. V takýchto prípadoch vám môže pomôcť takmer zabudnutá technológia, ktorá umožňuje zdarma komunikovať aj v miestach bez signálu mobilnej siete. Ide o využitie rádiostanice.

Aké rádiostanice sú vhodné?

Na takýto účel sa najčastejšie používajú občianske rádiostanice CB (Citizens Band) alebo rádiostanice PMR 446. Nadviazať spojenie na väčšie vzdialenosti umožňujú CB rádiostanice, ktoré sú k dispozícii aj vozidlové s externou anténou. Na horskú turistiku sú vhodnejšie ručné rádiostanice PMR 446, ktoré sa predávajú v pároch, môžu byť menšie, ľahšie a umožňujú spojenie na priamu viditeľnosť. Podľa výrobcov až do vzdialenosti 3 až 5 km. Tie s funkciou VOX sa automaticky aktivujú hlasom a umožňujú mať voľné ruky.

V obchodoch by mali byť dostupné len tie rádiostanice, ktoré sú označené znakom zhody „CE“ a spĺňajú medzinárodné podmienky. Pri staniciach CB a PMR 446 si nemusíte vybavovať žiadne povolenie ani platiť za frekvencie. Dôležité je vedieť, že je zakázané robiť úpravy rádiostaníc, ktoré by zmenili ich vlastnosti. Za to by ste mohli dostať pokutu.

Samozrejme, tento spôsob vám nepomôže pri tom, že by ste chceli zavolať niekomu, kto nemá rádiostanicu, nedá sa takto ani privolať pomoc záchranných zložiek.

Zdroj: Telekomunikačná únia Slovenskej republiky

Prečítajte si tiež

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.