Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Na aké ciele sa má Slovensko zameriavať a aká má byť naša spoločnosť v budúcnosti? Najlepšiu odpoveď dajú samotní Slováci. Z iniciatívy Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) sa včera začala séria stretnutí zainteresovaných partnerov (participatívny proces), ktorého výsledkom bude päť národných priorít.

„Potrebujeme ucelenú stratégiu rozvoja spoločnosti, z ktorej budeme môcť neskôr odvodzovať hospodársku, finančnú a rôzne iné prierezové stratégie. Dlhodobo u nás absentuje rozvojová vízia, máme však 17 cieľov Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj, ktoré Slovenská republika spolu s ostatnými štátmi OSN schválila v septembri 2015.

Tie budeme agregovať do zúženého počtu okruhov, relevantných pre našu krajinu,“ uviedla generálna riaditeľka sekcie riadenia investícií Alena Sabelová s tým, že návrh národných priorít predloží ÚPVII vláde v máji 2018.

Slovenské priority vzídu zo série 10 stretnutí po celom Slovensku približne so 150 zainteresovanými partnermi. Viac ako polovica týchto stretnutí sa bude konať v regiónoch mimo Bratislavy a zúčastní sa na nich plejáda neštátnych aktérov, ako sú napríklad neziskové organizácie, samosprávy a záujmové združenia.

Slovensko v júli odprezentuje na pôde OSN v New Yorku svoj prvý dobrovoľný report o stave plnenia cieľov udržateľného rozvoja, kde predstaví aj národné priority.

Značky: