Začína sa 9. ročník IT Fitness Testu, najrozsiahlejšieho testovania digitálnych zručností na Slovensku, ktoré aj tento rok preverí úroveň digitálnej gramotnosti žiakov, študentov, ale zúčastniť sa môže ktokoľvek. Otázky v teste zohľadňujú mimoriadnu situáciu súvisiacu s koronakrízou, ktorá so sebou priniesla potrebu intenzívnejšie využívať online digitálne komunikačné nástroje.

IT Fitness Test je najväčšie a najrozsiahlejšie testovanie IT zručností na Slovensku, jeho oficiálna časť tento rok potrvá od 4. mája do 30. júna. Ide o overený a vyskúšaný spôsob testovania digitálnej gramotnosti, test zároveň poskytuje reálny obraz o tom ako sú na tom IT zručnosti obyvateľov Slovenska. Test je dostupný zdarma na stránke ITfitness.sk.

Test je zámerne nastavený tak, aby bol náročný. Ten, kto ho splní na viac ako 50 %, má už pomerne dobré zručnosti v oblasti IT. Hodnota nad 90 % už znamená, že ste expert na slovo vzatý. Výsledkom testu bude certifikát, ktorý môžete použiť pri preukazovaní svojich zručností pri hlásení sa do zamestnania.

Tento rok obsahuje viac praktických otázok zameraných na riešenie daného problému. Snahou nie je iba otestovať teoretické znalosti IT, na dopracovanie sa k správnej odpovedi musí respondent použiť vhodne zvolený digitálny nástroj, napríklad aplikáciu alebo vyhľadávanie na internete. Pokojne teda môžete použiť Google, Wikipediu a pod. Aj samotné otázky sú orientované na praktické riešenie konkrétnych situácií, s ktorými sa môžete stretnúť v reálnom živote.

Test reflektuje aj na aktuálnu mimoriadnu situáciu, kedy rastie potreba online komunikácie. Autori sa v otázkach intenzívnejšie zamerali na online komunikačné a kolaboračné nástroje, test je teda dobrým nástrojom na spestrenie výučby práce s digitálnymi technológiami. Jedným z cieľov testovania je motivovať učiteľky a učiteľov, aby počas koronakrízy ponúkli žiakom zábavnú a užitočnú formu výučby IT a ozvláštnili im domáce vyučovanie. Na diaľku ich tiež môžu kontrolovať ako vykonávajú test.

Vo väčšej miere sú do testovania zahrnuté úlohy zamerané na prácu s otvorenými dátami, časť Kybernetická bezpečnosť napríklad obsahuje úlohy orientované na oblasť zanechávania digitálnej stopy pri práci so sociálnymi médiami.

Pre žiačky a žiakov základných škôl je pripravená prvá verzia testu, ktorá overí IT zručnosti nevyhnutné pri štúdiu na stredných školách. Druhá verzia je prioritne určená cieľovej skupine starších ako 15 rokov a overí zručnosti, ktoré sú zamerané na pokročilejšie znalosti a IT gramotnosť.

„Situácia, ktorú zapríčinila pandémia koronavírusu, nám ukázala, že stabilná a vysokorýchlostná digitálna konektivita, dostupnosť kvalitných elektronických služieb a informatizácia ako taká môžu ľuďom výrazne pomôcť. Samozrejme za predpokladu, že riadne fungujú. Som veľmi rada, že záujem o digitálne zručnosti medzi žiakmi aj školami rastie, o čom svedčí aj úspech tohto podujatia. Chceme byť moderná a inovatívna krajina, preto je potrebné  digitálne zručnosti rozvíjať už od útleho veku. Minulý rok sme mali najmladšieho účastníka už vo veku 7 rokov a žiaci sa v digitálnych zručnostiach stále zlepšujú. Zvládnutie digitálnych zručností je momentálne jednou zo základných požiadaviek pri mnohých pracovných miestach a v budúcnosti sa nároky budú stále zvyšovať. Nie je prekvapujúce, že digitálne spoločnosti sú medzi najrýchlejšie vyvíjajúcimi sa firmami na svete a dosahujú veľké zisky. No aj tradičné výrobné odvetvia prechádzajú čoraz viac na digitalizáciu a automatizáciu a od zamestnancov vyžadujú nové zručnosti.  Musíme venovať veľkú pozornosť kvalite vyučovania informatiky na školách a zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie učiteľov informatiky. Digitálne zručnosti budú pre mladú generáciu existenčnou nevyhnutnosťou,“ povedala počas otvorenia IT Fitness Testu 2020 podpredsedníčka vlády SR pre investície a informatizáciu Veronika Remišová.

„Dlhodobo sa skloňuje potreba modernizovať obsah a výučbu na školách a práve táto mimoriadna situácia, ktorú zažívame v celej krajine, nás utvrdila v tom, že modernizácia je nutnosťou. A to nielen čo sa týka obsahu, ale aj spôsobu výučby. Práve preto považujeme tohtoročné IT testovanie za veľmi dôležité a vyzývame školy, aby sa do toho zapojili. Na výsledky z tohto testovania budeme brať ohľad aj pri nastavovaní výučby predmetov, ktoré sa týkajú IT zručností,“ dodala štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Monika Filipová.

„Tohtoročná verzia IT Fitness Testu reaguje na aktuálnu mimoriadnu situáciu spojenú s pandémiou Covid-19, ktorá ukazuje, aké dôležité je využívať online digitálne komunikačné a kolaboračné nástroje aj v samotnom vyučovacom procese. Test nám dáva možnosť získať informácie o znalosti týchto nástrojov a nasmerovať žiačky, žiakov a pedagógov k získaniu potrebných zručností tak, aby digitálne nástroje dokázali využívať pre kvalitný vyučovací proces na diaľku. Verím, že pre žiačky a žiakov, ale aj učiteľky a učiteľov bude IT Fitness Test príjemným spestrením počas domáceho vyučovania,“ uviedol prvý viceprezident IT Asociácie Slovenska Mario Lelovský.

„Koronavírus náhle vpadol do našich životov a zásadne ovplyvnil fungovanie našej spoločnosti. Meníme každodenné návyky, aby sme ochránili seba aj ostatných. Tí študenti, učitelia, zamestnanci, firmy či inštitúcie, ktorí sa vedeli tejto novej situácii prispôsobiť a aj vďaka svojim dobrým digitálnym zručnostiam vedeli lepšie reagovať na veľké zmeny, majú dnes jednoznačne výhodu. IT Fitness Test je pre všetkých neoceniteľným nástrojom na testovanie svojich digitálnych zručností. Výsledky testu z oblasti ako je kybernetická bezpečnosť a počítačové systémy, kolaboratívne nástroje a sociálne siete, kancelárske nástroje, komplexné úlohy alebo len obyčajné surfovanie na internete, môžu všetkým slúžiť nielen ako informácia, ako na tom sú, ale aj ako veľká motivácia ďalej sa zlepšovať. Navyše, schopnosť posúdiť dôveryhodnosť zdroja v dobe, kedy počet dezinformácií o pandémii koronavírusu narastá, je kľúčová pri odolávaní negatívnym vplyvom falošných správ a hoaxov. Verím, že práve ťažká kríza, ktorej naša spoločnosť musí dnes čeliť, nám prinesie aj mnoho príležitostí na prehĺbenie a intenzívnejšie využívanie digitálnych technológií v triedach a firmách, čo môže v konečnom dôsledku zvýšiť konkurencieschopnosť Sloveniek a Slovákov v európskom priestore. Chcem preto všetkých vyzvať, aby sa IT Fitness testu nebáli a vyskúšali ho,” povedal pri príležitosti štartu 9. ročníka IT Fitness Testu vedúci Zastúpenia Európskej komisie Ladislav Miko.

„Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania po druhýkrát odborne vstupuje do tohto projektu v rámci Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Budeme sa podobne ako ďalší partneri podieľať na propagovaní tohto testovania medzi učiteľmi a žiakmi v čase online vzdelávania. Spolu s autorským tímom pripravíme analýzy výsledkov žiakov a najmä odporúčania pre vyučovanie informatiky tak, aby sa ustavične skvalitňovalo a aby žiaci na školách nadobúdali tie najdôležitejšie digitálne zručnosti,“ dodala riaditeľka NÚCEM Romana Kanovská.

IT Fitness Test vznikol v roku 2009 ako súčasť iniciatívy Európskej komisie známej pod názvom „Týždeň IT zručností (eSkills Week)”. Počas 8 ročníkov sa do testovania zapojilo viac ako 200-tisíc ľudí a stovky základných a stredných škôl z celého Slovenska. Testovanie je súčasťou kampane Európskej komisie „Digital Skills and Jobs Coalition“, ktoré na Slovensku koordinuje Digitálna koalícia – Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania. Test sa stal jednou z najúspešnejších aktivít tejto kampane a myšlienka IT testovania našla ohlas aj v iných krajinách, ktoré koncept online preverovania IT zručností prevzali zo Slovenska. Projekt IT Fitness Test bol ocenený v roku 2014 Európskou komisiou za komplexný a inovatívny prístup k problematike zvyšovania digitálnej gramotnosti mladých ľudí v Európe. Mediálnym partnerom IT Fitness Testu je aj magazín a portál TOUCHIT.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.