Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť DHL Exel Slovakia, ktorá patrí pod divíziu DHL Supply Chain – špecialistu na zmluvnú logistiku zo skupiny Deutsche Post DHL sa okrem biznisu aj aktívne zaujíma o ochranu životného prostredia.  Preto svojimi službami, ktoré ponúka zákaznikovi v automobilovom sektore podporuje aj environmentálnu stratégiu skupiny.

Pre skupinu Deutsche Post DHL bolo zásadným krokom spustenie programu,  pre šetrnejšiu a zelenšiu planétu – GoGreen. Cieľom programu je znížiť emisie skupiny súvisiace s logistikou do roku 2050 na nulu. Hlavnou otázkou programu je znížiť emisie CO2, aj napriek neustálemu spaľovaniu fosílnych palív, pri preprave po celom svete. Odpoveďou je využívanie najnovších technológií na optimalizáciu prepravných trás, vďaka ktorým sa tak minimalizuje spotreba paliva. Ďalším riešením sú vozidlá šetrné voči prírode, alebo energeticky úsporné sklady. S počtom viac ako 10,000 áut s alternatívnym pohonom a aerodynamickými úpravami, sa môže skupina Deutsche Post DHL pochváliť s jedným z najväčších zelených vozových parkov v oblasti logistiky.

Tým, že spoločnosť DHL Exel Slovakia patrí v logistickom priemysle medzi úplnú špičku, nesie za dopad emisií na životné prostredie veľkú zodpovednosť. „Na svojej bratislavskej prevádzke aktívne vedieme svojich zamestnancov k ochrane životného prostredia a to neustálym informovaním a tipmi ako chrániť prostredie, separovaním odpadu, čistením riek, podporou medzinárodného dňa životného prostredia, vzdelávaním detí o tejto téme či využívaním elektronickej dokumentácie.“ povedal Petr Staněk, Business Unit Director Automotive Slovakia.

Značky: