Dlhý názov záložného zdroja akoby napovedal, že ide o zdroj záložného napájania, ktorý dokáže niečo navyše. Ponúka najmä veľké úspory energie.

Zdroj záložného napájania CyberPower CP900EPFCLCD s čistým sínusovým výstupným napätím dokáže v domácnostiach a v menších firmách spoľahlivo ochrániť stredné až veľké počítačové systémy, servery a sieťové prvky, ktoré používajú konvenčné napájacie zdroje alebo napájacie zdroje s aktívnou kompenzáciou účinníka (PFC).

Vďaka technológii GreenPower UPS pre zlepšenie prevádzkovej účinnosti a minimalizáciou spotreby energie totiž tento prístroj prináša výrazné zníženie nákladov na elektrinu oproti bežným UPS systémom.

Testovaná UPS využíva technológiu Bypass Green Power UPS, ktorá práve pri zapojení line-interactive dovoľuje prepojiť vstupné a výstupné svorky UPS, pokiaľ je privádzané napájacie napätie z rozvodnej siete kvalitné a má správne hodnoty napätia a frekvencie.

Dokonca umožňuje zvýšiť napätie, ak je privádzané nižšie, než by malo byť – a to bez zapnutia meniča. Tým sa účinnosť tejto UPS šplhá až k 95 % pri menovitom odovzdávanom výkone, pretože zvyšok do stovky značí spotrebu vnútornej elektroniky UPS.

Postará sa spoľahlivo o pripojené zariadenia

UPS CyberPower dokáže obslúžiť pripojené zariadenia až do celkového odberu 900 VA alebo 540 W. Pri ďalšom prekročení maximálnej hodnoty o 20 % dodávaného výkonu automaticky vypne vstavaný istič, tým pádom sa prestanú napájať pripojené zariadenia a istič je nutné na zadnej stene znovu natiahnuť. UPS CyberPower je pri pripojení spotrebičov vybavená šiestimi chránenými zásuvkami.

K čomu môže slúžiť?

Pokiaľ by sme chceli vymenovať zoznam typického nasadenia pre túto UPS, tak sú to predovšetkým tieto riešenia: firemné a domáce počítače, pracovné stanice, notebooky, NAS a servery, tlačiarne a kancelárske zariadenia, malé sieťové zariadenia typu router (smerovač) alebo prvky domácej kancelárie, telefón/fax/modem, audio- a video zariadenie, systémy domáceho kina, DVR/dohľadové systémy, pokladničné systémy a ďalšie prvky domácej a firemnej kancelárie.

Výrobca ale upozorňuje na to, že by sa k UPS nemali pripojovať tlačiarne laserové a kopírky, pracujúce na rovnakom princípe, ktoré pri ohreve zapekacieho valca spotrebovávajú obrovské množstvo energie, ktorú by UPS nebola schopná dodať, a došlo by k jej vypnutiu alebo k preťažovaniu, čo môže mať vplyv na jej životnosť. Rovnako tak UPS nie je vhodná pre zásobovanie energií u ohrievačov a už vôbec nie napríklad vykurovacích kotlov.

Čo je PFC?

To trochu súvisí aj s termínom PFC, ktorý označuje prístroje, ktoré majú vstavanú kompenzáciu účinníka. Teória okolo PFC je trochu zložitejšia a súvisí predovšetkým so spínanými zdrojmi. Pre tento okamih bude vhodné vedieť, že UPS môže „živiť“ zariadenie s klasickým transformátorom, slúžiacim pre úpravu napájania elektroniky alebo so zdrojmi, ktoré už majú vstavanú kompenzáciu účinníku, PFC zdroje.

Keď sa pozriete do ponuky napájacích zdrojov v e-shopoch pre počítače, nájdete tu samostatnú kategóriu zdrojov, splňujúcich požiadavky PFC. A tieto zdroje sú vhodné pre túto UPS a tá si s nimi rozumie. Viac nemá cenu rozberať, odborné diskusie na tému PFC je možné nájsť na internete.

Ako UPS pracuje

Táto UPS pracuje v režime line-interactive. To znamená, že dokáže kompenzovať nižšie aj vyššie napájacie napätie tak, aby na výstupe bolo predpísaných 230 V. UPS je vybavená automatickou reguláciou napätia (AVR) pre udržanie bezpečnej veľkosti napätia pre pripojené zariadenia. Táto UPS konkrétne dokáže spracovať vstupné napájacie napätie v širokom rozsahu od 170 do 270 V.

Pri výpadku napájacieho napätia sa pripojí menič na vstavaný akumulátor a začne vyrábať napätie 230 V/50 Hz s presným sínusovým priebehom, teda bez prítomnosti harmonických frekvencií, ktoré sú zdrojom rušenia pre veľa spotrebičov. Výrobca udáva toleranciu frekvencie v rozmedzí ±1 %, nami zistená hodnota bola po celú dobu merania vždy presne 50,0 Hz.

Je jasné, že pri výpadku napájania chvíľu trvá, než sa na výstupných svorkách objaví napätie, je to dané tým, že pri výpadku sa pripojí menič na akumulátor a začne vyrábať sínusové napätie. Typicky to u zdrojov tohto typu býva medzi 4 až 10 ms, UPS firmy CyberPower patria k tým lepším, kedy výrobca uvádza dobu nábehu striedavého napätia na výstupe 4 ms.

Tento parameter súhlasí s našimi meraniami, kde sa nám podarilo po niekoľkých pokusoch stanoviť priemernú hodnotu na 4,0 ms. A to je veľmi dobrá hodnota, navyše presne kopírujúci údaj výrobcu v katalógovom liste produktu. Počítajte ale s tým, že sínusový priebeh pri nájazde prevádzky nenaviaže presne na sínusovku pred výpadkom napätia. Preto je možné u pripojených zariadení, ktoré sú náchylné na fázové zmeny, že môže dôjsť k ich ovplyvneniu.

UPS používa bezúdržbové olovené batérie, ktoré sa dodávajú ako náhradný diel. O tom, že sa blíži koniec ich životnosti, ste informovaný včas dopredu. Pri výmene batérie za novú je ale potrebné odpojiť pripojenie prístroja a odskrutkovať čelné veko, pre tento účel je treba UPS položiť na bok.

Výmenu zvládne aj priemerne znalý používateľ. Ide vlastne o povolenie dvoch skrutiek, vybratie starého a následné vloženie nového batériového bloku a opätovné zaskrutkovanie skrutiek.

Vstavaná ochrana dátovej linky chráni telefóny, sieťové prvky a ďalšie komunikačné vybavenie pred napäťovými nárazmi a špičkami a ďalšími problémami. K filtrácii špičiek u telefónnej linky (to prakticky nevyužijeme) alebo u ethernetového kábla slúži „obojaký“ kombinovaný priechodzí konektor RJ11/RJ45.

Filtrovať teda môžete buď telefónnu alebo faxovú linku (možno sa ešte niekde fax používa) alebo ethernetovú linku, vedúcu napríklad od antény s modemom, umiestenými u rádiového spojiva, pred špičkou spôsobenou napríklad výbojom blesku.

Obsluha UPS

Obsluha tejto UPS je priehľadná vďaka LCD displeju a LED indikátorom na čelnom paneli. V každom okamihu má obsluha k dispozícii jasné údaje o tom, či je k dispozícii napájacie napätie z rozvodnej siete, stav nabitia batérie je indikovaný stĺpcovým grafom.

Ďalej je tu stĺpcový indikátor, ukazujúci zaťaženie UPS a v prípade, že dôjde k výpadku napájania, ďalší stĺpcový indikátor ukazuje, koľko energie ešte v batérii zostáva a ako dlho ešte môže „živiť“ pripojené zariadenia. Zostávajúci čas do úplného vybitia batérie je potom tiež indikovaný ako čas v minútach pod stĺpcovými displejmi.

Výrobca na svojich webových stránkach prezentuje u každej nimi vyrábanej UPS aj dĺžku núdzovej prevádzky pre určité zaťaženie na výstupe. Pre vašu lepšiu predstavu tu ukazujeme tento graf.

Iba pre upresnenie, graf je aktívny a po nabehnutí kurzorom na bodku sa objaví presná hodnota odberu a zostávajúci čas, ktorý máte k dispozícii na to, aby ste vykonali nejakú činnosť, než sa úplne vybije vstavaný akumulátor. Naše vykonané merania sa v podstate zhodujú s tým, čo výrobca uvádza v grafe.

V prípade výpadku sa ozve varovný signál, rovnako ako v prípade preťaženia výstupu alebo dochádzajúcej kapacity batérie. Vy potom vypínaním alebo odpojovaním pripojených prístrojov môžete predlžiť dostupný čas, ktorý ešte máte do úplného vybitia alebo obmedziť prekročenie maximálneho výstupného výkonu. Je tu aj tlačidlo pre vypnutie alarmu, na displeji sa potom ukazuje informácia o jeho vypnutí.

Všetko sa ovláda pomocou troch tlačidiel pod displejom, tieto tlačidlá slúžia ku zmene režimu zobrazovania a ovládania UPS alebo k vykonaniu auto testu, či všetky systémy UPS pracujú normálne. Pod tlačidlami potom nájdete už zmienené dva USB 2.0 konektory, slúžiace pre nabíjanie pripojených prístrojov. Ako celok UPS v prevedení tower pôsobí veľmi elegantne a vďaka symbolom na displeji a u tlačidiel je obsluha úplne jasná a jednoduchá.

Na zadnej stene prístroja ďalej nájdete šesť zálohovaných zásuviek, nad nimi priechodzí filter pre ethernetovú sieť (vstup a výstup) alebo pre telefón či fax. Dole je potom tlačidlo s červenou odrážkou, ktorý slúži k ovládaniu ističa, teda k jeho opätovnému „nahodeniu“, ak došlo k preťaženiu UPS alebo ak sa na vstupe objavil impulz s energiou prevyšujúcou hodnotu 405 Joulov.

Dôležitá funkcia: vypnutie počítača

Moderné operačné systémy vyžadujú, aby pred vypnutím počítača boli správne ukončené. To znamená, aby všetky rozpracované súbory boli správne uzavreté, vyprázdnili sa vyrovnávacie pamäte a ukončili sa všetky bežiace aplikácie a správne sa uzavreli ich pracovné súbory. A je nutné povedať, že v tomto je CyberPower skutočne na úrovni.

U každej UPS sú k dispozícii programy pre obsluhu UPS. Na zadnom čele totiž nájdete ešte dva konektory, jeden, RS-232C, a druhý, USB typu A. Tie slúžia k pripojeniu s počítačom, kde pomocou programov PowerPanel Personal Edition alebo PowerPanel Business Edition dokážu spracovať signál o výpadku napájania – a používateľ potom môže nechať vypnúť všetky programy a na koniec spolu s vypnutím počítača vypnúť aj UPS. USB rozhranie je kompatibilné s UPS službami operačných systémov Windows a Mac OS.

Programy PowerPanel sú dostupné pre operačné systémy Linux, Mac OS a Windows. Všetky nájdete na webovej stránke výrobcu týkajúcej sa tohto produktu. Na stránke ku stiahnutiu tiež nájdete aj rýchlu príručku pre zapojenie a návod na použitie v češtine.

Značky: