Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA) prostredníctvom programu Erasmus+ spoluvytvára európsky vzdelávací priestor.

V akademickom roku 2019/2020 si pripomenula 20-te výročie tejto medzinárodnej spolupráce a svojím menom a významom presahuje aj hranice Európy. V meniacich sa podmienkach a náročných výzvach v oblasti vzdelávania a výskumu je vyhľadávanou univerzitou aj pre študentov zo zahraničia. Nielen kvalita štúdia a prístup vyučujúcich, ale hlavne zaujímavé tvorivé prostredie a komunita študentov vytvára zahraničným študentom skutočný zážitok na celý život.

Laura Valier-Brasier je študentkou z Polytech Orléans vo Francúzku a v roku 2018 študovala na Strojníckej fakulte (SjF UNIZA) v zimnom semestri. Pobyt na UNIZA jej odporučila spolužiačka z Francúzka, jej motiváciou bolo získať novú skúsenosť, zažiť štúdium v inom prostredí a komunite študentov, zlepšiť si angličtinu a spoznať kus sveta na Slovensku a v susediacich štátoch. Páčilo sa jej, že študenti na Slovensku cestujú zadarmo, majú skvelú komunitu Erasmus študentov, v ktorej zdieľajú zážitky a podporujú sa, cestujú a vytvárajú nové veci. Štúdium na UNIZA jej prišlo časovo menej náročné v porovnaní s tým na domácej univerzite vo Francúzku, kde ju čakalo po návrate domov veľa teoretickej práce. Dnes sa však môže pochváliť, že aj vďaka mobilite na UNIZA, je súčasťou študentského projektu ekologického auta. Toto auto dosiahlo v súťaži Shell Eko-marathon veľký úspech, pri spotrebe 1 l paliva dosiahlo vzdialenosť 1277 km pri hmotnosti  len 35 kg.  Laura z Francúzka je so študentmi Erasmus Student Network (ESN UNIZA) stále v kontakte.

Zdroj: Žilinská univerzita

Khayal Abbas Akhtar z Islamabadu v Pakistane študoval v letnom semestri 2019 na Fakulte elektrotechniky a informačných technológií (FEIT UNIZA). Nebolo pre neho jednoduché získať víza, nakoľko Slovensko nemá v Pakistane ambasádu, cestoval do Teheránu v Iráne dvakrát, čo ako študent považuje za celkom nákladnú záležitosť. Počiatočné obavy z neistoty a momentálnej stagnácie, nahradil myšlienkami na budúcnosť, ktorú si vysnil celkom presne. Svoju túžbu zmenil na čin, vycestoval na Slovensko kvôli študijnému pobytu na UNIZA, aby si zvýšil kredit a šance na úspešné povolanie budúcnosti. Na FEIT UNIZA študoval nové technológie, AI a robotiku. Výsledkom aj tejto skúsenosti je jeho záverečná práca, v ktorej rieši systém včasného varovania v zariadení pre ženy pomocou SOS tlačítka na núdzové privolanie pomoci. Aj pre Khayal-a bol Erasmus+ na UNIZA životnou skúsenosťou, ktorá je pre neho predovšetkým vstupenkou do lepšieho výberu zamestnania a atraktívnejšieho CV. Navyše sa mu podarilo rozvinúť niekoľko osobných kvalít ako soft skills, iniciatívnosť a proaktívny prístup, čo považuje za mimoriadne dôležité pri uplatnení sa na trhu práce. Potom, ako sa vrátil do Pakistanu, odporúčal a pomáhal študentom aj učiteľom na domácej univerzite uskutočniť mobilitu v rámci Erasmus+  na Slovensku.

Zdroj: Žilinská univerzita

Študenti sú vďaka Erasmus+ viac samostatní a adaptabilní, ľahko nadväzujú nové kontakty, čo je veľkým benefitom hlavne v medzinárodných spoluprácach a medzi zamestnávateľmi veľmi žiadané.

V posledných rokoch študuje na UNIZA väčšina Erasmus+ študentov najmä z Francúzka a Turecka , mnohí ďalší prichádzajú z Talianska, Poľska, Portugalska a iných krajín. Z tých mimoeurópskych na UNIZA uskutočnili Erasmus+ študijný pobyt aj študenti z Azerbajdžanu, Taiwanu alebo napríklad aj z Pakistanu. V priemere na UNIZA prichádzajú študenti z viac než dvadsiatich štátov sveta, v minulom akademickom roku 2019/2020 bolo na študijný pobyt UNIZA prihlásených 183 študentov. Najviac ich študovalo na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov (FPEDAS), Fakulte elektrotechniky a informačných technológií (FEIT) a Fakulte riadenia a informatiky (FRI). V tomto akademickom roku 2020/2021 sa celkový počet Erasmus + študentov kvôli súčasnej spoločenskej situácii znížil, ale napriek tomu u nás študuje takmer 50 študentov zo 17 krajín sveta online formou.

„Medzinárodná spolupráca a výnimočný program Erasmus+ nie je len krátky okamih v živote človeka, ale veľakrát je to kus života v jednom okamihu. Pre UNIZA je program Erasmus + navyše vecou prestíže i kvality inštitúcie aj v zmysle zahraničného partnerstva a riešenia európskych projektov,“ povedal prof. Ing. Jozef Ristvej, prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing.

Značky: