Až 85% vedeckých a vývojových dát zo zdravotníctva, z akademického výskumu, priemyslu biovied, zdravotníctva a komerčných trhov nie je zdieľaných. Vedecké a vývojové firmy, univerzity, vedecká komunita a farmaceutický priemysel nie sú nijako prepojené a nemôžu efektívne spolupracovať. Pokiaľ by si dáta medzi sebou vedeli efektívne vymieňať spôsobom kupovania a predávania za podmienok, ktoré si sami nastavia,  v zdravotníctve by sa ušetrili miliardy eur a pacienti by sa skôr dostali k liekom, ktoré potrebujú.  

Dr. Jana Miniariková je slovenská vedkyňa, ktorá počas svojho doktorandského štúdia v komerčnej firme v Holandsku prispela k vývoju génovej terapie na Huntingtonovu chorobu. Zistila, že veda ako taká má veľké medzery a týka sa to najmä spolupráce medzi akademikmi a priemyslom. V súčasnosti nie je zdieľaných približne 85% vedeckých a vývojových dát. Znamená to, že vedci farmaceutického priemyslu a z univerzít veľmi často investujú veľké množstvo peňazí a času do výskumu a vývoja niečoho, čo skúmal už niekto pred nimi a tie dáta má k dispozícii, len nevie kto má o ne záujem a za akú cenu by ich mohol zdieľať.  Jana Miniariková sa rozhodla tento stav zmeniť prostredníctvom platformy ScientiCore. Na vývoji startup-u sa podieľajú výskumné a vývojové firmy, a vedci z univerzít.

Start-up ScientiCore patrí medzi šesticu projektov, ktoré sú súčasťou akceleračného programu HealthCare Lab. Cestu start-upu ScientiCore v programe si môžete pozrieť na podujatí Final Demo Day, 5. novembra 2020 od 18.30. K live-streamu sa môžete pripojiť po registrácii na: https://bit.ly/3iFi7HY.

„Naším cieľom je vytvoriť jeden veľký vedecký a vývojový dátový ekosystém, v ktorom sa dáta z rôznych oblastí budú môcť predávať a kupovať za podmienok, ktoré si obe strany nastavia. ScientiCore bude slúžiť ako nezávislý digitálny broker, ktorý chráni záujmy oboch strán. Týmto spôsobom sa urýchli vedecký pokrok. Lieky a terapie sa budú vyvíjať rýchlejšie a môžu byť presne nasmerované na to, čo pacient potrebuje. Veda už nebude izolovaná a spoločnosť bude viac informovaná,“ vysvetľuje zakladateľka ScientiCore. Ide teda o platformu, ktorá slúži na zdieľanie vedeckých a vývojových dát a prispieva k ich rýchlejšej výmene medzi farmaceutickým priemyslom a akademikmi. Potreba zdieľania dát sa ukázala aj počas pandémie koronavírusu COVID-19. Ak by boli vedecké dáta zdieľané, proces vývoja účinnej vakcíny by bol kratší a lacnejší.

Startup ScientiCore je priestorom na vedecké dáta z firiem a z univerzít zaoberajúcich sa výskumom a vývojom. K platforme sa môžu pridať taktiež technologické firmy, ktorým ScientiCore pomôže nájsť potenciálnych zákazníkov. Unikátny dátový ekosystém chce teda podporiť všetky jednotky pôsobiace v oblasti vývoja v zdravotníctve.

Odborníci z radov vedcov, lekárov a najmä farmaceutov sa zhodujú, že digitalizácia dát je veľmi potrebná a môže zdravotníctvo významne posunúť vpred. „Generácia mileniálov reaguje na ScientiCore veľmi pozitívne a rozumie prínosu tejto platformy. Malé a stredné firmy v oblasti vývoja zdravotníctva sú nadšené našou platformou, lebo im môže vytvoriť nový prísun peňazí založený na predávaní dát. Na druhej strane, staršie generácie sú skeptické a myslia si, že vedci nikdy nebudú ochotní dáta zdieľať. Mám pocit, že takéto vnímanie spôsobila novodobá neinformovanosť o nových možnostiach na zdieľanie dát a dlhodobá frustrácia a skepticizmus, ktoré v spoločnosti, ale aj vo vede vládli. Je na čase toto zmýšľanie prelomiť,“ dopĺňa zakladateľka ScientiCore, Jana Miniariková.

Startup ScientiCore sa nedávno presunul z Holandska na Slovensko. Aj vďaka tomu môže byť Jana spolu so svojím tímom súčasťou HealthCare Labu, akceleračného, ktorý iniciovala farmaceutická spoločnosť Roche Slovensko. Cieľom Akcelerátora je podporiť medicínsko-technologické projekty, ktoré do zdravotníctva prinášajú unikátne riešenia. Jednotlivé finálové startupy majú možnosť vďaka mentorom svoje projekty posunúť na kvalitatívne vyššiu úroveň a získať prístup napríklad aj k svojim potenciálnym zákazníkom v budúcnosti.

O HealthCare Lab

HealthCare Lab je akceleračný program pre startupy s riešeniami v oblasti digitálneho zdravotníctva. Cieľom HealthCare Labu-u je prepájať a podporovať rast komunity inovátorov, výskumníkov, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a zástupcov regulátorov, aby sme spoločne podporili rozvoj zdravotníckych inovácií v našom regióne. Program je iniciatívou Roche Slovensko a CIVITTA Slovensko. Prvý ročník programu HealthCare Lab vyvrcholí počas záverečného online Demo Day, ktorý sa uskutoční 5. Novembra medzi 18:30 – 20:30. Počas virtuálneho podujatia odborná porota vyhodnotí, ktorá zo 6 firiem z prvého ročníka programu zaznamenala najväčší progres a má potenciál výrazne prispieť k zlepšeniu zdravotníctva na Slovensku. Celé podujatie bude vysielané online a pre prístup k Live Streamu je potrebná registrácia cez Eventbrite: https://bit.ly/3iFi7HY

O CIVITTA Slovensko

CIVITTA je poprednou konzultačnou firmou v oblasti strategického manažmentu v strednej a východnej Európe. Spoločnosť ponúka širokú škálu služieb v oblastiach stratégií, inovácií, zdrojov financovania ako aj digitálnej transformácie. CIVITTA v súčasnosti pôsobí v 15 krajinách. Misiou slovenského tímu CIVITTA je pomáhať startupom, zabehnutým firmám a výskumným inštitúciám vytvárať inovácie na svetovej úrovni. Služby spoločnosti pokrývajú viacero oblastí ako podpora startupov, komercializácia vedy a výskumu, korporátne inovácie, a služby zamerané na podporu inovačného ekosystému. Od roku 2017 je CIVITTA zároveň slovenským hubom pre EIT Digital – celoeurópsku sieť najlepších digitálnych firiem a startupov, ktorá podporuje digitálnu transformáciu aj v oblasti zdravotníctva.

Značky: