Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

UNIZA otvorila svoje brány malým študentom v dňoch 9. – 13. júla 2018, aby sa stali súčasťou projektu Žilinská detská univerzita, ktorú prináša Elektrotechnická fakulta Žilinskej univerzity v Žiline. Už 14 rokov tak nadväzuje na výnimočnú aktivitu v oblasti propagácie vedy a techniky v spoločnosti medzi najmladšími žiakmi základných škôl. Tento rok priniesol okrem tradičných aktivít aj pár noviniek.

Žilinská detská univerzita (ŽDU) vznikla v roku 2005 a odvtedy sa teší veľkej obľube. Každoročne prichádza veľké množstvo detí, aby sa dozvedeli niečo nové v oblasti vedy a techniky. Tie sa celý týždeň zúčastňovali zaujímavých prednášok a cvičení ako skutoční študenti. Nechýbal im ani Výkaz o štúdiu – index. „Je dobre vedieť aké to je. Ja sa tu určite raz vrátim, mňa veľmi bavia vlaky a lode,“ vidí svoju budúcnosť Tomáško zo Žiliny. Zamyslela sa aj Lucka z Martina: „Tu do školy chodí moja sestra. Bude raz záchranárka a ja chcem byť tiež, už viem aj oživovať.“

O štrnásty ročník populárnej ŽDU bol ako každý rok veľký záujem. V pondelok sa tak slávnostného otvorenia dočkalo až 138 detí. Bakalárikovia boli rozdelení do štyroch skupín, spolu 77 detí a inžinierikova boli rozdelení do troch skupín, spolu 61 detí. Počas celého týždňa sa malí študenti zúčastňovali zaujímavých prednášok a cvičení z oblasti matematiky, prírodovedy, prípadne fyziky, chémie a biológie, ktoré pripravovali pedagógovia a študenti zo všetkých siedmich fakúlt UNIZA. Tento rok bolo niekoľko noviniek v podobe zaujímavých prednášok na tému Aké veľké je nekonečno?, Ako rýchlo vybudovať mosty, Čo majú spoločné byzantskí generáli a Bitcoin? či Geometria okolo nás. Okrem univerzitných priestorov deti navštívili i radnicu a letisko v Dolnom Hričove. V posledný deň boli pre inžinierikov pripravené teoretické i praktické témy „diplomových prác“, ktoré úspešne všetci obhájili. Témy prác boli zaujímavé a bolo vidieť, že sa deti niečo nové naučili, napr. Parný vlak 2018, Ako vyzerá ľudské telo zvnútra, Ultrazvuk alebo Dopravné stavby a tunely. Výnimočný týždeň na univerzite bol zakončený slávnostnou promóciou za prítomnosti rodičov a príbuzných, na ktorej prof. Ing. Pavol Špánik, PhD., dekan Elektrotechnickej fakulty odovzdal deťom diplomy a priznal im titul „bakalárik“, resp. „inžinierik“. Promócie bolo možné sledovať aj cez živý prenos na FB profile Elektrotechnickej fakulty UNIZA.

Člen organizačného tímu a súčasne prodekan pre vedu a výskum Elektrotechnickej fakulty doc. PaedDr. Peter Hockicko, PhD., je s tohtoročnou ŽDU veľmi spokojný a spomína aj na milú príhodu so svojím študentom: „Tento rok ma na skúške z Fyziky 1 potešil študent, ktorého odpoveď a výsledky nielenže boli excelentné, ale aj tým, čo mi povedal. Rozprával o tom, ako si ma pamätá ešte z detskej univerzity, keď navštevoval kurz inžinierik. Vtedy dostal cenu za najlepšiu prácu inžinierika a dostal knihu, z ktorej sa naučil Archimedov zákon a ten vie až dodnes. Kiežby sme mali takýchto šikovných študentov na všetkých stupňoch štúdia viac.“

Značky: