Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Popularita fondov zameraných na akcie spoločensky zodpovedných firiem v posledných rokoch neustále narastá.

Nové generácie investorov chcú od svojich investícií okrem výnosu aj hodnotu v podobe podpory životného prostredia. Môže za to narastajúca klimatická kríza a potreba rozvoja environmentálnych spoločností. Riešením ako pomôcť a pritom sa dopracovať aj k zaujímavému výnosu, sú ekologické fondy. Nový EKO fond s precízne vyberanými aktívami pre odhodlaných investorov, ktorí chcú investovať zodpovedne, prináša správcovská spoločnosť 365.invest.

Tlak na životné prostredie narastá. Dôvodom je aj neustále sa zvyšujúca populácia našej planéty. Každé štyri mesiace na nej pribudne viac ako 25 miliónov ľudí. Za tridsať rokov sa globálna spotreba energie zdvojnásobí, pričom už dnes náš prírodný kapitál spotrebujeme 1,75-krát rýchlejšie, ako ho dokáže Zem regenerovať. Na nutnosti zmeny a prechode na uhlíkovú neutralitu do roku 2050 sa v rámci Európskej zelenej dohody zjednotili aj štáty EÚ.

Firmy, ktoré investujú do ekologickejšej výroby, sa tak stávajú nenahraditeľnou súčasťou svetovej ekonomiky. Záujem investorov o ich zotrvanie a rozvoj prináša čoraz viac príležitostí na ich financovanie. Akcie takýchto firiem sa zaraďujú do špecializovaných ESG fondov (skratka troch slov environment, social, governance), ktorých popularita kontinuálne rastie aj medzi drobnými investormi, ktorí majú záujem o spoločensky zodpovedné investovanie a dôležitým ukazovateľom pre nich nie je výhradne samotná výnosnosť investícií.

Do roku 2025 bude podľa Bloomberg Intelligence až tretina všetkých peňazí investorov v správcovských spoločnostiach práve v ESG fondoch. Celkovo majú ich aktíva prekročiť 53 biliónov dolárov. V roku 2028 by podľa Gabriela Baloga, generálneho riaditeľa 365.invest mohli dokonca predstavovať aj viac ako polovicu majetku, ktoré podielové fondy spravujú.

„Za posledný rok je environmentálne a spoločensky zodpovedné investovanie na vzostupe po celom svete. Firmy, ktoré sú dôveryhodné a overiteľne spoločensky zodpovedné, zaradí ratingová agentúra medzi ESG spoločnosti. Všetci, ktorým záleží na tom, do čoho investujú, majú možnosť už aj na Slovensku vložiť svoje peniaze do ekologických fondov, cez ktoré sa práve tieto firmy financujú,“ vysvetľuje Gabriel Balog.

Zodpovedne však treba pristupovať už k výberu samotného podielového fondu, čím sa riadi aj správcovská spoločnosť 365.invest, ktorá do svojho portfólia produktov najnovšie zaradila EKO fond so starostlivo vyberanými ekologickými firmami. „Pri výbere firiem a nákupe aktív dbáme na detaily. Aby sme sa uistili, že klientom ponúkame naozaj relevantné aktíva, vyberáme spoločensky zodpovedné firmy z indexov, ktoré už ratingom prešli a ide tak o preverené spoločnosti. Zároveň nás však zaujíma pri výbere aj výnosová stránka akcií. Preto sa do zúženého výberu akcií vo fonde dostávajú len spoločnosti, ktoré majú tendenciu prekonávať zvyšok trhu,“ konštatuje na záver Gabriel Balog.

Noví investori, nové príležitosti

Investovanie do takýchto fondov je podľa Pavla Škriniara, analytika z Ekonomickej univerzity v Bratislave, popri samotnom investovaní a očakávanom výnose aj o postoji k planéte a životu na nej. „Ak sa na to pozrieme z krátkodobého pohľadu, môže ísť o módnu záležitosť, ktorá sa cez zvýšený záujem prejaví v rýchlejšie rastúcich cenách akcií spoločensky zodpovedných firiem než pri spoločnostiach, ktoré nedodržiavajú ESG kritériá,“ konštatuje Pavel Škriniar. V priebehu nasledujúcich rokov podľa neho opadne záujem investičných fondov o firmy nedodržiavajúce kritériá ESG. „To spôsobí pokles ich cien. Ak chce dlhodobý investor zachytiť vlnu rastu, respektíve sa vyhnúť vlne poklesu, mal by zvážiť práve ESG fondy,“ odporúča ekonóm. Predpokladá dokonca, že v dlhodobom horizonte nebudú na trhu dostupné iné podielové fondy než ESG. „Vývoj smeruje k tomu, aby sa spoločnosti správali zodpovedne,“ dodáva.

A hoci v súčasnosti majú ESG investície o niečo nižšiu výkonnosť ako všeobecné akciové trhy, výhľad je aj podľa Gabriela Baloga veľmi dobrý. „Fondy zamerané na environmentálne akcie sa zhodnotili za rok 2020 o 14 až 16 percent, a za uplynulých 12 mesiacov o 45 percent,“ konštatuje.

Zvýšený záujem o spoločensky zodpovedné fondy prichádza ruka v ruke s novovznikajúcou mladou generáciou investorov. Obavy z klimatických zmien vytvárajú príležitosti pre rast firiem zameraných na trvalú udržateľnosť. Túto tému pritom citlivo vnímajú aj mileniáli či mladšie generácie, ktorých nákupné rozhodovanie ovplyvňuje aj prvok ekológie. Povedomie o nej a nutnosti zmeny pritom postupne preniká aj medzi staršie generácie investorov. Je preto na mieste ponúknuť záujemcom dostupné možnosti investovania do „zelených“ riešení a firmám tak aj ďalšie príležitosti rozvoja na ceste k dekarbonizovanej ekonomike.

Nový ekologický fond so starostlivým výberom aktív

Investori dnes môžu aktívne prispievať k trvalej udržateľnosti aj prostredníctvom investovania do podielových fondov. Od 1. októbra 2021 tak môžu urobiť aj prostredníctvom správcovskej spoločnosti 365.invest, ktorá prináša nový EKO fond. „Vybrali sme približne 20 na burze obchodovaných akcií spoločností, ktoré pôsobia v rôznych environmentálnych oblastiach. Zameriavajú sa na produkciu trvalo udržateľných potravín, výrobu čistej energie, technologické riešenia klimatickej krízy či odpadové hospodárstvo,“ približuje Gabriel Balog z 365.invest.

Do fondu môžu v priebehu prvých dvoch mesiacov od jeho spustenia investori zainvestovať bez vstupného poplatku. Určený je tým, ktorí od svojich investícií očakávajú vyšší výnos, za predpokladu vyššej tolerancie voči výkyvom hodnoty investície. Je pritom vhodný na pravidelné aj jednorazové investovanie a najmä pre tých, ktorí chcú svojimi investíciami prispieť k zlepšeniu kvality životného prostredia. Viac informácií o EKO fonde 365.invest, správ. spol., a. s. nájdete tu: https://365invest.sk/cistezisky

Značky: