Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Pred viac ako sto rokmi tri cípy hviezdy Mercedes predstavovali víziu Gottlieba Daimlera o mobilite na zemi, na vode a vo vzduchu. V novej kampani značky Mercedes-Benz majú okrem toho symbolizovať aj zodpovedné zaobchádzanie s prírodnými prvkami – prostredníctvom šetrenia zdrojov, recyklácie a CO2-neutrality. Živly zem, voda a vzduch sú viac ako kedykoľvek predtým hnacou silou značky Mercedes-Benz.

„Rovnako ako v minulosti platí, že hviezda Mercedes aj dnes symbolizuje našu jedinečnú históriu, priekopníckeho ducha charakteristického pre našu značku, ako aj večnú inovačnú silu, ktorá v súčasnosti opäť umožňuje začať nový vek mobility. Jasne to vyjadruje slogan ,Je to znamenie nových čias‘ (It’s a sign of new times). Kampaň opäť zdôrazňuje, že pri značke Mercedes-Benz luxus a udržateľnosť patria k sebe, a súčasne prekvapuje emocionálnym vyžarovaním“. Bettina Fetzer, vedúca oddelenia komunikácie a marketingu, Mercedes-Benz AG.

Detaily kampane

Kampaň sa od začiatku februára 2023 bude realizovať na hlavných trhoch značky Mercedes-Benz po celom svete. Zahŕňa televízne, filmové, digitálne a sociálne médiá s príspevkami s trvaním 73, 30 a 15 sekúnd, ako aj sociálnu, printovú a vonkajšiu reklamu.

Kampaň vyzdvihuje opatrenia, ktoré sú v súlade s cieľmi udržateľnej obchodnej stratégie výrobcu vozidiel Mercedes-Benz. Do konca tohto desaťročia je spoločnosť pripravená stať sa výrobcom výlučne elektrických vozidiel a uhlíkovú stopu na jedno vozidlo chce v porovnaní s rokom 2020 znížiť o viac ako polovicu. Spoločnosť Mercedes-Benz chce do roku 2030 viac ako 70 percent svojej energetickej potreby pri výrobe pokrývať z obnoviteľných zdrojov energie. To sa má dosiahnuť výstavbou zdrojov solárnej a veternej energie vo vlastných prevádzkach a uzatvorením ďalších vhodných zmlúv o odbere elektrickej energie.

Výrobca vozidiel Mercedes-Benz je do roku 2030 pripravený stať sa výrobcom výlučne elektrických vozidiel

Na svojej ceste do plnoelektrickej budúcnosti mobility sa výrobca vozidiel Mercedes-Benz riadi plánom Ambícia 2039, čím napĺňa komplexný prístup dôslednejšie ako kedykoľvek predtým. Cieľom je zaviesť od roku 2039 vozový park nových osobných automobilov a transportérov s neutrálnou bilanciou emisií CO₂ v celom hodnotovom reťazci a počas celého životného cyklu. Výrobca vozidiel Mercedes-Benz v súčasnosti už ponúka akumulátorový elektrický model vo všetkých segmentoch, v ktorých je značka zastúpená. Od roku 2025 budú všetky nové architektúry vozidiel čisto elektrické. Služba Mercedes me Charge od roku 2021 umožňuje na verejných nabíjacích miestach v Európe, USA a Kanade zelené nabíjanie*, ktorého cieľom je, aby sa aj vo fáze využívania elektromobilov predchádzalo vzniku emisií CO2. Ako jedna z najväčších a stále rastúcich nabíjacích sietí na svete má viac ako milión nabíjacích bodov, z ktorých sa viac ako 400 000 nachádza v Európe. Do roku 2027 výrobca vozidiel Mercedes-Benz vytvorí v Severnej Amerike, Európe, Číne a na ďalších kľúčových trhoch aj vlastnú globálnu vysokovýkonnú nabíjaciu sieť s 2 000 lokalitami a viac ako 10 000 nabíjacími bodmi.

Výroba vozidiel a akumulátorov vo všetkých vlastných závodoch Mercedes-Benz dosiahla od minulého roka neutrálnu bilanciu CO2. Od roku 2022 platí, že všetky vlastné výrobné závody spoločnosti Mercedes-Benz AG na celom svete nakupujú len zelenú elektrickú energiu z obnoviteľných zdrojov. To sa týka aj dodávateľov. Značka s hviezdou určila CO₂-neutralitu ako dôležité kritérium v rámci svojich procesov obstarávania a zadávania zákaziek: cieľom je, aby najneskôr od roku 2039 prechádzali bránami závodov Mercedes-Benz len produkty, ktoré sú vo všetkých stupňoch hodnotového reťazca CO2-neutrálne.

Trvalo udržateľný životný cyklus akumulátorov

Výrobca vozidiel Mercedes-Benz aj s ohľadom na životný cyklus akumulátorov sleduje komplexný prístup: opätovné použitie, obnova, recyklácia. Výrobca automobilov Mercedes-Benz ponúka pre všetky elektrické vozidlá obnovené akumulátory, čím sa napĺňa myšlienka uzavretého hospodárskeho cyklu a súčasne sa šetria zdroje. Dcérska spoločnosť Mercedes-Benz Energy okrem toho vytvorila úspešný obchodný model s využitím stacionárnych veľkokapacitných úložísk. Akumulátory, ktoré už nemožno použiť vo vozidle, možno ďalej využívať v druhom životnom cykle v úložiskách energie.

Vzhľadom na očakávaný návrat lítium-iónových akumulátorových systémov z vozidiel Mercedes-EQ spoločnosť Mercedes-Benz pristúpila k rozšíreniu svojej globálnej stratégie recyklácie akumulátorov a v Nemecku začína budovať vlastnú továreň na recykláciu akumulátorov na báze hydrometalurgie. Spoločnosť tak zvyšuje mieru recyklácie na viac ako 96 percent a dôsledne rozširuje svoje vlastné poznatky v oblasti pridanej hodnoty akumulátorov.

Šetrenie zdrojov a predchádzanie vzniku odpadov: 40 % recyklovaných materiálov vo vozidlách do roku 2030

Výrobca vozidiel Mercedes-Benz intenzívne pracuje na uzavretí materiálových cyklov a na zvýšení podielu recyklovaných materiálov s cieľom šetriť primárne zdroje, predchádzať vzniku odpadov a aj takto znižovať emisie CO2. Okrem recyklovanej ocele a hliníka sa už používajú aj inovatívne recykláty. Napríklad káblové kanály vozidiel EQS a EQE využívajú náhradu plastu UBQTM, ktorá sa vyrába z upcyklovaného odpadu z domácností. Vozidlá EQE a vozidlá Triedy S budú tento rok prvými sériovými modelmi, ktoré dostanú kľučky dverí vyrobené z chemicky recyklovaných materiálov, pri výrobe ktorých boli fosílne suroviny nahradené biometánom a pyrolýznym olejom z recyklovaných starých pneumatík.

Na výrobu podlahovej krytiny v modeloch EQS sa používa nylonová priadza získavaná z recyklovateľných materiálov ako rybárske siete a koberce. Okrem vysokokvalitnej imitácie kože a plstenej látky z mikrovlákna v interiéroch vozidiel Mercedes-Benz ponúka výrobca aj rôzne textílie, ktoré sú až na 100 % vyrobené z recyklovaných PET fliaš. Prostredníctvom technologického programu VISION EQXX výrobca vozidiel Mercedes-Benz pôsobivo demonštruje okrem iného aj potenciál trvalo udržateľného luxusu z inovatívnych materiálov: alternatívy kože, ktoré nepochádzajú zo zvierat, sú vyrobené na báze kaktusu a z mycélia húb, koberce z bambusových vlákien a vnútorné kľučky dverí z biotechnologicky vyrobenej tkaniny podobnej hodvábu.

Na svoj cieľ dekarbonizácie výrobca vozidiel Mercedes-Benz nezabúda ani v dodávateľskom reťazci ocele, pričom sa cielene zameriava na zamedzenie vzniku a zníženie emisií CO₂. Spoločnosť tak v prvom kroku dôsledne znižuje emisie CO₂ v dodávateľskom reťazci ocele – napríklad používaním plochej ocele od spoločnosti Salzgitter Flachstahl GmbH, ktorá sa až na 100 % vyrába zo šrotu v elektrickej oblúkovej peci pri nižších emisiách CO₂. V porovnaní s klasickou výrobou ocele vo vysokých peciach platí, že pri mikrolegovaných druhoch ocele sú emisie CO₂ znížené o viac ako 60 %. Pri výrobe rôznych modelov vozidiel bude spoločnosť Mercedes-Benz od roku 2025 používať oceľ, ktorej výroba s využitím vodíka namiesto koksu bude takmer bez emisií CO₂. S týmto cieľom sa spoločnosť napríklad stala prvým výrobcom vozidiel, ktorý sa zapojil do švédskeho startupu H2 Green Steel (H2GS).

Značky: