Pri príležitosti medzinárodného dňa žien zverejnila spoločnosť KasperskyLab a B2B International unikátny prieskum venovaný práve ženám a ich správaniu v oblasti ochrany osobných dát a internetovej bezpečnosti.

Z výsledkov prieskumu vyplynulo, že európske ženy (57%) si cenia uložené fotografie a videá viac ako čokoľvek iné vo svojom mobilnom telefóne – dokonca viac ako muži (42%). Napriek tomu, že sa tretina žien obáva straty svojich osobných spomienok, veľa z nich nemá svoje zariadenia zabezpečené ani len základnými bezpečnostnými opatreniami.

Ženy s obľubou zdieľajú čokoľvek, čo sa týka ich života vo forme fotografií a videí medzi svojimi kamarátkami (48%) či známymi (40%) na internete. V tomto majú ženy pred mužmi asi 10% náskok. Tretina z nich má pritom strach, že pri kybernetických útokoch by mohlo dôjsť k zneužitiu poškodeniu alebo strate ich uložených súborov. Každá tretia žena vyjadrila v prieskume aj znepokojenie nad tým, že by ich fotografie alebo iné osobné údaje mohli byť použité bez ich súhlasu, zneužité alebo zaslané nevhodným osobám, čoho následkom by mohlo byť poškodenie povesti či vzťahov s prípadne dotknutou osobou.

Napriek týmto obavám, si väčšina zo žien neuvedomuje, aké zraniteľné môžu byť ich súbory v prípade kybernetických útokov – len 15% z nich uviedlo, že by sa mohli stať terčom útokov, pričom 25% žien to v prieskume úplne poprelo. Z toho jasne vyplýva, že len málo z nich venuje dostatočnú pozornosť bezpečnostným opatreniam, ktoré by ochránili nimi toľko cenené dáta (či už ide o fotografie, videá alebo iné citlivé informácie) uložené v ich mobilných telefónoch.

Na rozdiel od mužov, až 15% žien uviedlo, že na ochranu svojich dát nepoužívajú ani len tú najjednoduchšiu ochranu prostredníctvom hesla, pričom 10% nemá svoje mobily chránené vôbec.

Ženy si dostatočne neuvedomujú riziká, ktorým môžu byť ich dáta v mobile vystavené. Svedčí o tom aj fakt, že až 27% z nich v prieskume uviedlo, že si svoje dáta nezálohuje. Samé sa tak vystavujú riziku straty či odcudzenia všetkých fotografií či videí, ktoré sú pre nich tak dôležité. Len na porovnanie – muži sú v tomto oveľa zodpovednejší, svoje dáta v mobilnom telefóne si zálohuje až 80% mužov.

Vôbec nás neprekvapuje odlišný ženský a mužský prístup vo vzťahu k dátam, ktoré majú uložené vo svojich mobilných zariadeniach. V dnešnom svete zohrávajú mobilné zariadenia významnú úlohu pri ukladaní a zdieľaní našich zážitkov. Pre ženy je oveľa dôležitejší emocionálny dosah na ostatných než samotná ochrana zariadenia pred krádežou či útokmi hackerov. So stratou či zneužitím osobných dát sa však vyrovnávajú ťažko. Celebrity nie sú jediné, ktoré sa obávajú zverejnenia ich fotografií a videí širokým masám na internete. Podobnou obavou trpí mnoho z nás. Preto je dôležité predchádzať rizikám a zaviesť aspoň základné bezpečnostné opatrenia, ktoré by ochránili to, čo je pre nás tak vzácne,“ vyjadril sa David Emm, hlavný bezpečnostný analytik spoločnosti Kaspersky Lab.

Odporúčanie expertov:
Ako základnú formu prevencie pred útokmi kybernetických zločincov, ktorí by sa chceli dostať k fotografiám, videám a iným citlivým údajom majiteľov mobilných zariadení, odporúčajú experti Kaspersky Lab zabezpečiť zariadenia heslom a šifrovaním. Súbory by mali byť pravidelne zálohované, aby v prípade straty či poškodenia treťou osobou neprišiel o nich majiteľ mobilného zariadenia navždy. Aj v prípade zdieľania či kopírovania týchto dát odporúčajú experti ich šifrovanie – takže aj keď sa dostanú do nesprávnych rúk, budú stále chránené. Riešenie Kaspersky Total Security – multi device zabezpečuje ochranu dát na množstve mobilných zariadení a umožňuje ženám ako aj mužom s radosťou a bez starostí využívať svoje mobily tak, ako boli zvyknutí.