Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Finančný rok 2020 bol pre Plzeňský Prazdroj Slovensko spojený s výrazným poklesom kategórie čapovaného piva, ale aj so silnou a cielenou podporou partnerov v gastro sektore a tiež udržaním zamestnanosti. Z hľadiska zisku spoločnosť medziročne výrazne klesla až o 25 % a pripísala si 8,6 milióna eur. Celkový obrat spoločnosti taktiež klesol, a to na 124 miliónov eur. Na priamych aj nepriamych daniach Plzeňský Prazdroj Slovensko zaplatil celkovo takmer 45 miliónov eur, z toho takmer polovicu tvorila spotrebná daň.

Minulý rok sa niesol v znamení pandémie a aj pre Plzeňský Prazdroj Slovensko bol náročnou skúškou. Výrazný pokles zaznamenali najmä predaje čapovaného piva, ktoré klesli v dôsledku obmedzení celého HoReCa segmentu. „V Prazdroji sme sa postavili k novej situácii čelom. Vďaka našim ľuďom sme dokázali nielen flexibilne reagovať na zmeny na trhu a prispôsobiť im výrobu i logistiku, ale aj pomáhať našim partnerom z gastro sektora. Napriek tomu, že sme zaznamenali až 25 % pokles ziskov, do boja s pandémiou sme investovali kroky v hodnote niekoľkých miliónov eur, aby sme aspoň čiastočne zmiernili jej dopady,“ hovorí Dragoș Constantinescu, generálny riaditeľ Plzeňského Prazdroja Slovensko.

Situácia na trhu

Vlaňajšok bol pre pivovarníkov bezprecedentným aj z hľadiska rozloženia spotrebiteľských nákupov. „Značná časť konzumu sa kvôli kríze preniesla do obchodov, kde Slováci zachovali našim značkám priazeň. Aj keď pokračovali v trende nákupu prémiových značiek a naše predaje v reťazcoch podrástli, neboli sme však ani zďaleka schopní vykompenzovať straty zo zatvorených reštaurácií a krčiem. Vlani sme predali najmenej piva určeného pre gastro sektor za posledných 10 rokov,“ hodnotí situáciu Martin Grygařík, obchodný riaditeľ spoločnosti Plzeňský Prazdroj Slovensko.

Modernizácia a ekológia

Napriek zložitému obdobiu bol rok 2020 spojený aj s investíciami do modernizácie. V rámci zvyšovania efektivity pristúpil Plzeňský Prazdroj Slovensko v Pivovare Šariš k výmene strojov a zariadení v sladovni. Išlo o investíciu v celkovej sume viac ako 850-tisíc eur. Pre pivovar, ktorý si dlhodobo udržiava status jedného z najmodernejších v strednej Európe, to znamená nielen úspory energie, ale aj miernejší ekologický dopad na životné prostredie. Aj v roku 2020 bola hnacím motorom aktivít spoločnosti udržateľnosť, ku ktorej sa prihlásila verejným záväzkom vo forme novej stratégie udržateľnosti so záväzkami do roku 2030. Už vlani sa preto Prazdroj intenzívnejšie sústredil na cirkularitu obalov s výrazným fokusom na vratné sklenené fľaše, ktoré sú z pohľadu baleného piva obalom najviac šetrným k prírode. Ich predaje vďaka rôznym podporným aktivitám spoločnosti rástli o 17 %. V súlade s firemnou stratégiou definitívneho odchodu od pivného plastu sa vyvíjal trend pri plastových fľašiach, ktoré klesli o 29 %. Najpredávanejšou kategóriou boli plechovky, ktoré stúpli o 13 %.

Pomocná ruka pre gastro sektor aj pre zamestnancov

Jednou z priorít spoločnosti bolo udržanie pracovných miest a platového štandardu pre ľudí v centrále, výrobe aj obchodno-distribučných centrách. Práve vďaka prístupu a úsiliu zamestnancov mohol Plzeňský Prazdroj Slovensko obchodným partnerom znova ukázať, že je pri nich nielen v dobrých časoch. Už počas prvej vlny spoločnosť ako líder v pivnej kultúre na seba prevzala zodpovednosť a prišla so sériou záchranných balíkov a opatrení pre gastro. S prevádzkami bola prakticky v nepretržitom kontakte, informovala o najnovších opatreniach a zároveň neustále mapovala ich potreby. Poskytla okamžitú pomoc vo výške milión eur, ktorá zahŕňala napríklad odloženie splatnosti faktúr kreditným zákazníkom o 30 dní od oficiálneho uvoľnenia opatrení, okamžité preplácanie dlhopisov či zastavenie vymáhania pohľadávok od zákazníkov. Ďalšie významné investície si vyžiadala kompenzácia všetkých sudov a tankov po záruke. Okrem finančnej kompenzácie Prazdroj poskytoval prevádzkam poradenstvo, ochranné pomôcky, keď bol ich nedostatok a zorganizoval tiež najväčšiu podpornú aktiváciu v histórii spoločnosti pod názvom Prvé na Prazdroj. V rámci Slovenského združenia výrobcov piva a sladu sa Plzeňský Prazdroj Slovensko stal tiež partnerom iniciatívy Stále máme chuť, ktorá sa snaží o zlepšenie situácia v gastre aj v tomto roku.

Značky: