Prostredníctvom úradov práce v rámci národného projektu Podpora rozvoja zručností zamestnancov majú zamestnanci v pracovnom pomere nárok na finančný príspevok na vzdelávanie.

Maximálna výška podpory štátu je 150 000 Eur pre jedného zamestnávateľa. V rámci tohto rozpočtu má firma ako žiadateľ nárok nielen na úhradu nákladov za školenia, ale oprávnenými výdavkami sú aj osobné výdavky na vzdelávaných zamestnancov a poradenské/konzultačné služby súvisiace s projektom vzdelávania.

Podpora vzdelávania zamestnancov súvisí so vznikom nových pracovných miest a udržaním už existujúcich.

Žiadosti o poskytnutie finančných príspevkov sa môžu podávať maximálne do 31. augusta 2024 a následne musí byť vzdelávanie zrealizované najneskôr do 31. októbra 2024.

Finančné prostriedky budú poskytnuté zo zdrojov Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v celkovej výške 11 000 000 Eur formou refundácie.

Vzdelávanie môže byť realizované výhradne prezenčnou formou.

Finančný príspevok je určený pre zamestnávateľov na celom území Slovenska.

GOPAS, ako najväčšie IT školiace stredisko v strednej Európe, ktoré školí zamestnancov vo všetkých pracovných oblastiach, vám rád pomôže so získaním tejto dotácie. Ak máte otázky k uvedenému projektu, k IT kurzom rôznych oblastí alebo k softskillovým kurzom, napíšte nám na info@gopas.sk.

Článok bol uverejnený v rámci spolupráce.

Značky: