Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Ničivé tornádo, ktoré sa pred mesiacom prehnalo obcami na južnej Morave, zanechalo spúšť, ktorú si na našom území nikto nevedel predstaviť. Česká UNIQA pojišťovna eviduje doteraz 2200 nahlásených škôd v predbežnej výške 15 mil EUR, číslo však ešte stále nie je konečné. UNIQA poisťovňa po tejto živelnej udalosti zaznamenala zvýšený záujem ľudí o poistenie nehnuteľnosti a domácnosti ako aj nárast uzatvorených poistiek. Keďže živelné udalosti následkom náhlej zmeny počasia sú posledné obdobie stále častejšie, UNIQA zriadila pre klientov aj psychologickú poradňu, ktorá im pomôže zvládnuť následky živelných katastrof na ich duševné zdravie.

Podľa štatistík UNIQA ničí majetok ľudí najčastejšie požiar, prívalové dažde, povodne a víchrice, ktoré sú najmä v posledných rokoch dôsledkom klimatických zmien. Len za minulý rok spôsobili živly v UNIQA škody za viac ako 2 300 000 EUR. Čo je však alarmujúce, podľa prieskumov je na Slovensku poistených len zhruba 40% nehnuteľností a domácností. Škody spôsobené živlami bývajú pritom naozaj rozsiahle a najmä posledné roky dokážu za krátky čas napáchať rozsiahle škody.

Je prirodzené, že po živelných udalostiach poisťovne evidujú zvýšený záujem ľudí o poistenie nehnuteľnosti a domácnosti. Ničivé tornádo na Morave však záujem zvýšilo ešte viac.

„V júni sme zaznamenali až 30% nárast uzatvorených zmlúv poistenia nehnuteľnosti a domácnosti v porovnaní s mesiacom máj, pričom išlo iba o zmluvy uzatvorené na našom obchodnom call centre a online cez náš web. Pripisujeme to najmä obavám ľudí zo živlov, akým bolo ničivé tornádo na južnej Morave, pretože iba počas víkendu po tornáde sme zaznamenali nárast návštev nášho webu kvôli kalkulácii online poistenia domova o viac ako 200%,“ hovorí riaditeľ priamej distribúcie UNIQA Gabriel Ondik.

Podľa štatistík UNIQA síce záujem o poistenie nehnuteľností a zariadenia domácností každým rokom pomaly rastie a jedným z dôvodov je aj zvýšený počet silných živelných udalostí, akými sú lokálne búrky či víchrice. Posledný nárast záujmu o poistenie majetku je však spôsobený obavami ľudí z tornáda.

„Aj na základe telefonátov, ktoré po udalosti zaznamenali naše pobočky a sprostredkovatelia, sa domnievame, že ľudia si viac ako inokedy uvedomili, ako rýchlo môžu prísť o najväčšiu investíciu v živote, ktorou je nesporne vlastné bývanie a snažia sa ho čo najlepšie zabezpečiť,“ hovorí riaditeľka oddelenia vývoja produktov UNIQA Helena Radovanská.

Klienti sa v tomto období vo zvýšenej miere zaujímajú aj o rozsah krytia svojich poistných zmlúv. Chcú sa ubezpečiť, či ich zmluva poskytuje krytie v prípade tornáda, resp. v prípade akejkoľvek živelnej udalosti. Overujú si, či majú uzatvorené komplexné komplexné poistenie celého majetku, ktoré zahŕňa poistenie nehnuteľnosti, zariadenia domácnosti, v prípade rodinného domu aj vedľajších budov na pozemku.

Pripomíname, že v rámci poistenia nehnuteľnosti a zariadenia domácnosti UNIQA sú už v základnom poistení kryté škody spôsobené komplexným živlom, teda aj búrlivým vetrom s rýchlosťou nad 60 km/h, to znamená, že kryjeme aj škody spôsobené tornádom. Aj asistenčná pomoc je automaticky krytá poistnou zmluvou ako bonus. Do určitých limitov poskytuje poistenie aj náhradné ubytovanie po dobu maximálne 6 mesiacov. Na odpratanie trosiek slúžia náklady po poistnej udalosti, ktoré sú už v základnom krytí vo výške 10 % z poistnej sumy nehnuteľnosti, resp. pripoistením sa dajú zvýšiť až na 20 % z poistnej sumy nehnuteľnosti.

Pozor na staré poistné zmluvy a podpoistenie

Niektorí klienti požiadali o prepracovanie poistných zmlúv a navyšujú si poistné sumy.

„V prípade poistenia s nastavenou indexáciou to odporúčame našim klientom najmä vtedy, ak sa výrazne zmenila hodnota ich majetku, napr. z dôvodu prístavby, prestavby, alebo interiérovej alebo exteriérovej rekonštrukcie,“ hovorí Helena Radovanská.

Pri likvidácii škodových udalostí sa však ešte stále stretávame s problémom starých poistiek, kde sú nehnuteľnosti poistené na nižšie sumy, ako je ich aktuálna hodnota.

„ Aj v tomto období na to našich klientov upozorňujeme a navrhujeme im revíziu ich poistných zmlúv. Treba si uvedomiť, že cena nehnuteľnosti mohla za 20 rokov stúpnuť až desaťnásobne. Najmä v čase živelných udalostí sú staré poistky s nízkymi sumami veľkým problémom, napriek značným škodám sa potom poistné plnenie kráti pomerom, akým je nehnuteľnosť podpoistená. Klientom preto odporúčame zreálniť poistné sumy na základe ich aktuálnej hodnoty. Nová poistka im už garantuje, že ak nám uviedli správnu rozlohu nehnuteľnosti, nedôjde k podpoisteniu,“  vysvetľuje Helena Radovanská z UNIQA.

Poistná suma nehnuteľnosti je totiž stanovená poisťovňou na základe údajov o rozlohe nehnuteľnosti, ktoré uvedie klient a poistenie sa uzatvára s automatickou indexáciou poistnej sumy.  Znamená to, že v prípade vzniku škody sa poistné plnenie nezníži z dôvodu uplatnenia koeficientu podpoistenia, nakoľko hodnota nehnuteľnosti je správne stanovená.

Psychologická pomoc po ničivej živelnej udalosti

Ničivý živel na južnej Morave ukázal, ako málo stačí a tisícom ľudí sa môže rozpadnúť za pár hodín všetko, čo si celý život budovali. V dôsledku živla prišli o svojich blízkych, strechu nad hlavou alebo živobytie. Podľa psychológov môžu mať takéto katastrofy veľké dopady na duševné zdravie ľudí, ktorých živel zasiahol.

UNIQA preto zriadila platformu, prostredníctvom ktorej môžu klienti kontaktovať odborníkov z oblasti psychológie alebo koučingu, ktorí takto aspoň v malej miere dokážu pomôcť ľuďom zasiahnutým následkami živelnej udalosti prekonať smútok a psychickú nepohodu.

Stačí prejsť na stránku https://www.diagnose.me/sk/partner/uniqaskzivel/coaches, vybrať si odborníka, s ktorým chcete svoje problémy konzultovať, vyplniť krátky formulár a čoskoro dostanete všetky inštrukcie o konzultácii, ktoré sa budú realizovať online alebo cez telefón.

Značky: