Virtuálna registračná pokladnica je efektívna náhrada skutočnej pokladnice, ktorá sa dá realizovať priamo z mobilného telefónu. V pondelok 17. marca 2022 vyprší platnosť jej certifikačného protokolu a to znamená pre vás zmeny. Pozrite sa aké.

Externý dodávateľ si pýtal veľa

Finančná správa, ktorá túto aplikáciu prevádzkuje, si totiž spočítala, koľko ju to bude stáť u pôvodného dodávateľa a za koľko to dokáže vytvoriť vlastnými silami. A prišlo sa na to, že to bude stáť u externého dodávateľa asi 20 krát toľko. Podľa našich informácií náklady na vývoj vlastnými silami tvorili okolo 50 000 eur.

Toto sú obmedzenia

Finančná správa sa na základne toho rozhodla a výsledkom je rozhodnutie o tom, že si aktualizáciu vo forme údržby zrealizujú vlastnými silami. Výsledkom je však isté obmedzenie pre koncových používateľov. Ide o dočasný stav. Konkrétne obemdzenia:

  1. v tejto dobe sa nebude dať použiť riešenie virtuálnej registračnej pokladnice na smartfónoch s operačným systémom iOS – teda virtuálnu registračnú pokladnicu nespustíte na iPhonoch.
  2. pre Android telefóny si musíte aktualizáciu vykonať nie tradičnou cestou cez Google Play, ale ako inštaláciu aplikácie z APK súboru cez server Finančnej správy. Inštalačný súbor má 30 MB.
  3. Stiahnutie súboru vedie na informačné hlásenie, že súbor a jeho inštalácia môžu byť nebezpečné (je to štandardné hlásenie pre tento typ inštalácie). Finančná správa však garantuje, že inštalácia nie je nebezpečná.

Finančná správa pripravila podrobný postup inštalácie aktualizovanej aplikácie, ktorý je tiež dostupný na portáli finančnej správy. V prípade otázok je k dispozícii call centrum finančnej správy na tel. čísle 048/43 17 222.

Čo môžu urobiť používatelia s iOS?

Používatelia virtuálnej registračnej pokladnice s operačným systémom iOS môžu využiť menej komfortný prístup na webovú stránku alebo skúsiť využívať smartfón s operačným systémom Android. Rovnako nie je dostupná pre operačný systém iOS ani aplikácia Over doklad. Pravosť pokladničných dokladov si môžete overovať prostredníctvom špeciálnej webovej služby, prípadne prístupom cez operačný systém Android.

Finančná správa sna tlačovej konferencii ospravedlnila používateľom VRP aj aplikácie Over doklad za vzniknuté komplikácie. Spôsobené sú nedoriešenými zmluvnými vzťahmi s dodávateľom aplikácie v súvislosti s neprimerane vysokými nákladmi na prevádzku. „Mrzí nás vzniknutá situácia, intenzívne sme však hľadali všetky dostupné riešenia, aby podnikatelia boli zasiahnutí v čo najmenšej miere,“ vysvetlil prezident finančnej správy Jiří Žežulka.

Ako vznikla aplikácia pre Android?

Ako sme na tlačovej konferencii zistili, v prípade aplikácie pre Android na Finančnej správe sa spätným inžinieringom dostali k zdrojovým súborom pre operačný systém Android a tak to mohli upraviť. Ide o súbor vo formáte APK, nie v modernom formáte OBB. To je aj dôvod, prečo táto verzia aplikácie s už platným certifikátom zatiaľ nie je v aplikačnom obchode.

Generálny riaditeľ sekcie informatiky na Finančnej správe SR Lukáš Sojka
Generálny riaditeľ sekcie informatiky na Finančnej správe SR Lukáš Sojka

Do pol roka bude všetko vyriešené

V súčasnosti finančná správa intenzívne pracuje na vývoji novej aplikácie VRP pre všetky platformy tak, aby jej využívanie nebolo v budúcnosti závislé od externých subjektov. Prvé výsledky by sme mali vidieť do 6 mesiacov vrátane natívnej verzie pre operačný systém iOS.

Základné štatistiky

Virtuálnu registračnú pokladnicu v súčasnosti aktívne využíva  60 000 pokladní, z toho 2300 pokladní je na operačnom systéme iOS. Aktívny v tomto prípade znamená, že bol vystavený aspoň jeden doklad.

Zdroje: tlačová konferencia FS, Finančná správa

Prečítajte si tiež

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.