Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

UNIQA prišla na trh s inovovaným životným poistením UNIQÁT, ktoré otvára a vylepšuje poistné krytie pre väčšinu novodobých diagnóz, ktoré čoraz viac ohrozujú stále mladšie ročníky. Atraktívnymi benefitmi zároveň podporuje klientov udržať si zdravý životný štýl.

Invalidita rozšírená o všetky psychické ochorenia

Najnovšie štatistiky hovoria, že na Slovensku trpí depresiami asi 300 tisíc ľudí a počet stále rastie. Podľa WHO sa depresia stane čoskoro druhou najčastejšou príčinou práceneschopnosti vo svete.  Nielen depresia, ale aj úzkostná porucha či vyhorenie sú psychické diagnózy, ktorých výskyt v dobe zrýchleného životného štýlu a tlaku na výkon narastá. Tieto duševné choroby môžu byť podľa lekárov pri nepriaznivom priebehu choroby invalidizujúcimi ochoreniami, čo potvrdzuje aj Sociálna poisťovňa. Podľa stupňa ich závažnosti je možné pri depresiách či úzkostných poruchách uznanie invalidity aj nad 40%. Aj syndróm vyhorenia je závažnou vyvolávajúcou príčinou iných psychických porúch, ktoré môžu takisto podmieňovať uznanie invalidity aj nad 40% miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. „V rámci noviniek sme preto rozšírili invaliditu o všetky psychické ochorenia, samozrejme, okrem tých, ktoré sú v príčinnej súvislosti s alkoholom, návykovými či psychoaktívnymi látkami,“ hovorí riaditeľ oddelenia poistenia osôb UNIQA poisťovne Roman Holček.

Vyplatenie 100% sumy už pri čiastočnej invalidite

V poistení invalidity sa uplatňuje tzv. preddavkové poistné plnenie, čo znamená, že pri konkrétnych diagnózach sa nečaká na priznanie invalidity správnym orgánom, ale poisťovňa poskytne plnenie ešte pred samotným podaním žiadosti o posúdenie invalidity. Ak správny orgán invaliditu neprizná, poistený nič naspäť poisťovni nevracia. „Týmto sa snažíme čo najviac uľahčiť život ľuďom, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii. Prepad príjmu pri invalidite býva totiž naozaj zásadný,“ upozorňuje R. Holček.  Pri pracovnom výpadku často aj na desiatky rokov nemajú ľudia okrem poistenia žiadnu inú vhodnú alternatívu vykrytia svojho príjmu. „V pripoisteniach invalidity sme preto umožnili vyplatiť celú 100% poistnú sumu už pri čiastočnej invalidite,“ pripomína R. Holček z UNIQA poisťovne. Novinkou je tiež skrátenie čakacej doby z pôvodných 24 na 12 mesiacov.

Pri kritických chorobách až 5- násobné plnenie

Onkologické  a srdcovo cievne choroby postihujú v tejto dobe stále mladšie ročníky. V životnom poistení sa po novom rozširuje balík poistenia o nové kritické choroby a skrátili sa aj čakacie doby. Kritické choroby sú rozdelené do 5 skupín, čo znamená, že poistený môže vďaka tomu dostať viacnásobné poistné plnenie. Za obdobie poistenia môže v rámci tohto rizika dostať opakované poistné plnenie, a to dokonca 5 x 100% poistnej sumy, k tomu ešte navyše jedno plnenie do 30% sumy. Pripoistenie ostatných skupín kritických chorôb navyše pokračuje aj po výplate plnenia.

V rámci noviniek prišla UNIQA ako jediná poisťovňa na trhu s poistením horných končatín, chrbta a očí. „Pretože zranenie v týchto prípadoch môže byť pre mnohých ľudí z pohľadu možnosti naďalej vykonávať svoje povolenie úplne fatálne,“ pripomína R. Holček z UNIQA poisťovne.

Bonusy za zdravý životný štýl

Významné zľavy na poistenie najdôležitejších rizík môže získať za zdravý životný štýl každý nefajčiar s BMI do 28, ktorý sa nelieči na vysoký krvný tlak. Inovovaný produkt ponúka poisteným benefity ako je napr. služba Diagnose.me (druhý lekársky názor) na rok zadarmo. Aplikácia Aida Coach predstavuje osobného virtuálneho trénera s plánom cvičenia či stravovania a aplikáciu Aida – Symptom checker dokáže analyzovať zdravotný stav poisteného a nasmerovať ho k správnemu odborníkovi. „Tieto benefity sú priamou odpoveďou na požiadavky doby, kedy už nejde iba o výplatu sumy v prípade ochorenia, ale snahu pomôcť predchádzať chorobám, “ pripomína Roman Holček.

KOMBI ochrana pre úverových klientov

Inovovaný UNIQÁT ponúka širokú škálu pripoistení a voľnosť v ich kombinovaní pre každú poistenú osobu. Je určený pre jednotlivca, manželov, celú rodinu, spolupodnikateľov či partnerov. Ponúka na výber čisto rizikový ale aj investičný variant a je to tiež ideálny produkt na zabezpečenie hypotéky alebo úveru. „Vďaka cenovo efektívnemu nástroju KOMBI ochrany má úverový klient možnosť flexibilne si nakombinovať krytie rizík a výhodne pracovať s nastavením poistnej sumy aj krytia,“ zdôrazňuje Roman Holček z UNIQA.

Značky: