Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Slovenské zastúpenie automobilky Mercedes-Benz na Slovensku, spoločnosť Mercedes-Benz Slovakia, s.r.o. (MBSK), prešla začiatkom roka 2023 zásadnou transformáciou.

S platnosťou od 1. januára 2023, po prechodnom období, sa spoločnosť rozdelila na dve samostatné spoločnosti. MBSK aj naďalej zastrešuje všetky aktivity spojené s predajom a službami pre zákazníkov v oblasti osobných vozidiel a vanov. Novo vzniknutá spoločnosť Daimler Truck & Bus Slovakia, s.r.o. (DTBSK) sa venuje predaju nákladných vozidiel a autobusov a s nimi súvisiacimi službami pre zákazníkov.

Generálnym riaditeľom novej spoločnosti DTBSK sa stal Ibrahim Demir, ktorý do 31. decembra 2022 zastával pozíciu vedúceho nákladných vozidiel na obchodnom oddelení pre nákladné vozidlá a autobusy v pôvodnej spoločnosti MBSK. MBSK naďalej vedie generálny riaditeľ Oliver Zink.

Rozdeleniu na lokálnej úrovni predchádzali dôležité kroky. Návrh predstavenstva koncernu rozdeliť Daimler AG na globálnej úrovni a oddeliť biznis osobných vozidiel a vanov od biznisu nákladných vozidiel a autobusov bol predstavený vo februári 2021. V októbri 2021 bol plán rozdelenia odsúhlasený na virtuálnom mimoriadnom valnom zhromaždení akcionárov. V decembri 2021 sa začali na burze cenných papierov vo Frankfurte obchodovať akcie novej spoločnosti Daimler Truck AG. Rozdelenie malo za cieľ dôslednejšie zameranie každej spoločnosti na hlavné obchodné aktivity a rozvoj ich potenciálu. Mercedes-Benz AG sa plne sústreďuje na výrobu najžiadanejších automobilov na svete a vedúce postavenie v elektromobilite a softvéri vozidiel. Daimler Truck AG, jeden z najväčších svetových výrobcov úžitkových vozidiel, má za cieľ viesť toto odvetvie na ceste k neutrálnej doprave z hľadiska emisií CO2.

Z pohľadu novej spoločnosti DTBSK sa pre doterajších a nových zákazníkov takmer nič nemení. Spoločnosť DTBSK aj naďalej v plnom rozsahu zabezpečuje predaj nákladných vozidiel a autobusov značky Mercedes-Benz, úžitkových vozidiel značky Fuso a autobusov značky Setra vrátane súvisiacich služieb pre zákazníkov. Zároveň všetci existujúci autorizovaní servisní partneri pre nákladné vozidlá a autobusy zostávajú a budú aj naďalej k dispozícii pre slovenských zákazníkov.

„Do slovenskej kroniky spoločnosti MBSK sme zapísali ďalší významný míľnik. Dokončili sme rozdelenie koncernu Daimler aj na lokálnej úrovni,“ uviedol pri tejto príležitosti generálny riaditeľ Mercedes-Benz Slovakia Oliver Zink. Ako dodal: „Ďakujem všetkým kolegom, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii rozdelenia a vzniku dvoch samostatných spoločností, za vynaložené úsilie, ktoré zahŕňalo nespočetné množstvo činností. Rozchádzame sa aj ako kolegovia a obchodné spoločnosti v dobrom. Novej spoločnosti DTBSK prajem veľa úspechov do budúcnosti.“

Značky: