Masky sú ďalšia časť, ktorú prináša fotoeditor v najnovšej verzii Zoner PhotoStudio X.

Už v minulom vydaní nášho magazínu sme si vysvetľovali, ako je to s používaním vrstiev a masky k tomu bytostne patria. Pomocou týchto dvoch prvkov sa totiž dajú realizovať zaujímavé úpravy. ZPS X sa týmto krokom trochu približujú k takým editorom ako je napr. Adobe Photoshop, a to za zlomok ceny.

Aby sme vysvetlili funkciu masky, na začiatku si zoberieme dve fotografie. Nech je naším cieľom dostať gorilu z jedného obrázka do druhého. Otvoríme si tak prvý obrázok, ktorý bude neskôr tvoriť pozadie a ako ďalšiu vrstvu naň nasunieme obrázok s gorilou.

Obrázok so želaným pozadím

Obrázok, na ktorom je King Kong

Na to, aby sme to urobili, otvoríme v ZPS X obrázok s pozadím a prejdeme do režimu Editor. Celkom dole nájdete položku Vložiť vrstvu a keď na ňu klikneme, zobrazí sa vyskakovacie okno s ďalšími možnosťami. Z nich vyberieme položku Vložiť zo súboru a vyberieme súbor s gorilou. V tejto chvíli vidíme na displeji len druhý obrázok a naše pozadie nie je vidieť vôbec.

Vpravo dole teraz vyberieme položku Maska a klikneme na ňu. Z vyskakovacieho okna vyberieme položku Odkryť všetko. Všimnite si jemné biele orámovanie nad ikonou masky, čo znamená, že úpravy budeme teraz realizovať priamo do masky a nie do zdrojového obrázka. To je aj jedna z hlavných výhod používania masky. V tomto prípade sa teda pri našich úpravách zdrojový obrázok nijako nepoškodí.

Celkom vpravo dole v režime editor si vyberáme masku a následne ju celú odkryjeme

Maska funguje tak, že to, čo je v nej nakreslené bielou farbou je nepriesvitné a to, čo je nakreslené čiernou, bude priesvitné. Do masky tak budeme kresliť štetcom (povel B) a my si vyberieme čiernu farbu. Treba si tiež vybrať vhodnú veľkosť štetca – najprv veľkú na veľké plochy a potom zmenšiť na detaily. Ako vidíme, tam, kde prejdeme štetcom s čiernou farbou, vidíme časti spodnej fotografie.

Takto postupne odkrývame pozadie maľovaním čiernou farbou

Takto sa postupne dostávame k želanej podobe, pričom vrchnou vrstvou môžeme ešte manipulovať – teda meniť polohu a aj umiestnenie King Konga. Obrázok vo finále odporúčame uložiť aj vo formáte ZPS, čo vám dá možnosť neskôr sa k nemu vrátiť a realizovať zmeny.

Posunutím hornej vrstvy do želanej polohy upravíme finálny obrázok

Tento článok vyšiel aj v tlačenom januárovo-februárovom vydaní TOUCHIT č. 1-2/2017, preto sa niektoré skutočnosti uvedené v článku, môžu odlišovať oproti aktuálnemu dátumu publikovania.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.