Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Novým predsedom predstavenstva a zároveň generálnym riaditeľom spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s., sa od 1. septembra stal Markus Kaune. Vo funkcii nahradil Jochena Kleya, ktorý v ZSE pôsobil od roku 2012. Zmenu schválilo valné zhromaždenie spoločnosti na svojom zasadnutí dňa 31. 8. 2020. K 1. septembru sa Markus Kaune stal zároveň predsedom predstavenstva spoločnosti Východoslovenská energetika Holding a.s.  

Markus Kaune je absolventom právnickej fakulty na univerzite Ruhruniversität v nemeckom meste Bochum a Rijksuniversiteit v holandskom meste Leiden, v rámci skupiny E. ON pracuje od roku 2001. Do roku 2005 pôsobil ako právnik v spoločnosti E.ON Energie AG Mníchov na divízii právnych služieb, akvizícií a fúzií (M&A). Počas jeho pôsobenia na tejto pozícii bol členom projektového tímu, ktorý sa venoval integrácii po nadobudnutí podielu v spoločnosti ZSE.

Obdobie medzi rokmi 2005 a 2008 strávil v spoločnosti E.ON Bulharsko EAD, od roku 2008 do roku 2011 opäť pracoval v Nemecku ako viceprezident pre rozvoj portfólia a strednú a východnú Európu v spoločnosti E.ON Energie AG v Mníchove.

V roku 2011 sa stal viceprezidentom pre energetické siete v spoločnosti E.ON SE v Düsseldorfe a Essene a v roku 2017 nastúpil do funkcie výkonného viceprezidenta pre energetické siete v spoločnosti E.ON SE v Essene. Okrem výkonných funkcií Markus Kaune pôsobil aj ako člen dozorných rád v spoločnostiach E.ON Bulharsko EAD, E.ON Bulharsko distribúcia AD, E.ON Bulharsko predaj AD, ako aj dozornej rady spoločnosti ZSE (v rokoch 2016 – 2020).

„Vzhľadom na moje doterajšie pôsobenie v rámci koncernu E. ON, poznám spoločnosť ZSE pomerne dobre.  Aktuálna koronakríza však veľa vecí zmení a prináša so sebou výzvy, ktoré je potrené okamžite riešiť. Ako strategický podnik musíme rovnako v čase pandémie zabezpečiť plynulú dodávku elektrickej energie a teda je potrebné nastaviť interné procesy tak, aby sme pri tom ochránili našich zamestnancov i zákazníkov. Z dlhodobejšieho hľadiska je nevyhnutné prispôsobiť našu spoločnosť zmenám, ktoré prináša so sebou energetický trh – aj v súvislosti s prijatou legislatívou na európskej úrovni, či už je to tzv. Zimný balíček alebo Green Deal na roky 2030 – 2050, “ uviedol pri svojom nástupe Markus Kaune.

 

 

 

Značky: