Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť ZSE nadobudne väčšinový podiel v spoločnosti BK, a.s., ktorá patrí medzi významných poskytovateľov technickej správy budov s pôsobnosťou na území celého Slovenska. Transakcia je v súlade s dlhodobou stratégiou spoločnosti rozširovať svoje nekomoditné služby a etablovať sa na trhu energetických služieb, konkrétne v oblasti technických zariadení budov.

Spoločnosť BK, a.s., so sídlom v Piešťanoch, sa sústreďuje na výstavbu, servis a prevádzku technického zariadenia budov. ZSE má záujem ďalej rozvíjať ponuku služieb na tejto platforme.

 Vstup na trh energetického manažmentu budov, prostredníctvom akvizície dobre etablovanej spoločnosti, je pre nás dôležitým míľnikom. Získavame tak silné zázemie a know-how v oblasti technického vybavenia budov a zákazníkom môžeme ponúknuť ďalšie služby a riešenia nad rámec dodávky energií. Moderné budovy s vysokou úrovňou energetickej efektívnosti sú jedným z pilierov energetických služieb budúcnosti,“ uviedol člen predstavenstva ZSE, a.s. Juraj Krajcár

 ZSE v spoločnosti BK, a.s., nadobúda väčšinový podiel, pričom spolumajiteľmi zostávajú aj členovia vrcholového vedenia a zakladateľ firmy. Transakcia bude zrealizovaná po odsúhlasení Protimonopolným úradom SR. Obe strany sa dohodli, že cenu transakcie zverejňovať nebudú.

 V oblasti technickej správy budov sme sa dostali medzi najlepších na trhu. Spojenie so ZSE je postupom o ďalšiu úroveň vyššie. V spolupráci so silným partnerom budeme rozširovať ponuku našich riešení s dôrazom na energetickú efektívnosť a novú decentrálnu energetiku,“ naznačil plány do budúcnosti generálny riaditeľ BK, a.s. Tomáš Káčer

 Spoločnosť BK, a.s. sa zameriava na technickú správu budov, tzv. technický facility manažment a je tiež aktívna v oblasti inštalačných projektov technického vybavenia budov, tak pri projektoch novej výstavby, ako aj pri rekonštrukciách. Spoločnosť pôsobí v rámci celého Slovenska. Tržby dosahujú viac ako 20 miliónov EUR a firma zamestnáva viac ako 150 zamestnancov. Zameriava sa na služby technickej správy pre sieťových zákazníkov, medzi ktorých patria napríklad Slovak Telekom, UniCredit Bank, Slovnaft, ČSOB, SLSP, Tesco, Billa a ďalšie. V oblasti projektov sa spoločnosť podieľala napríklad na výstavbe Národného futbalového štadióna a tiež pri modernizácii obchodného centra Polus.

Značky: