Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Dvaja najšikovnejší študenti duálneho vzdelávania Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) vo štvrtok 6. júna 2024 o 14:00 získajú ocenenie NAJDUALISTA ZSSK 2024 v Akadémii ZSSK v Martine-Priekope. Jeden z nich bude ocenený za tento školský rok a druhý za minulý. Na slávnostnom vyhodnotení ich podporí aj ďalších 34 spolužiakov.

Duálne vzdelávanie v ZSSK umožňuje študentom spájať teóriu s praxou už počas štúdia. Pod vedením skúsených inštruktorov priamo na pracoviskách ZSSK získavajú cenné zručnosti a skúsenosti, ktoré im po ukončení štúdia uľahčia nástup do pracovného života.

ZSSK sa vďaka duálnemu vzdelávaniu podieľa na výchove a vzdelávaní budúcich generácií zamestnancov v nedostatkových profesiách. V súčasnosti má ZSSK najväčší nedostatok rušňovodičov, elektromechanikov, zámočníkov a mechanikov.

„Železničná doprava má na Slovensku dlhú tradíciu a my chceme, aby aj naďalej hrala dôležitú úlohu v našej ekonomike. Preto investujeme do budúcnosti a podporujeme mladých talentovaných ľudí. Som hrdý na našich dualistov, ktorí s nadšením a zodpovednosťou zvládajú náročné úlohy a stávajú sa z nich kvalifikovaní odborníci pre železničnú dopravu,“ hovorí generálny riaditeľ ZSSK, Peter Helexa.

Práve ocenenie NAJDUALISTA má motivovať študentov k dosahovaniu výborných výsledkov a posilniť ich stotožnenie sa so ZSSK ako s budúcim zamestnávateľom. Ocenenie je zároveň prejavom vďaky stredným odborným školám, ktoré spolupracujú so ZSSK na príprave študentov.

Duálne vzdelávanie v ZSSK v číslach a faktoch

 • ZSSK sa zapája do systému duálneho vzdelávanie už od školského roku 2019/2020,
 • V školskom roku 2022/2023 úspešne absolvovalo duálne vzdelávanie 9 študentov v odbore mechanik-elektrotechnik, z ktorých 5 nastúpilo na pozíciu rušňovodiča.
 • V školskom roku 2023/2024 má ZSSK 86 dualistov v odboroch mechanik-elektrotechnik, rušňovodič a strojný mechanik.
 • Od školského roka 2023/2024 je možné študovať nový študijný odbor rušňovodič na Strednej odbornej škole dopravnej v Martine-Priekope, kde ZSSK vybudovala modernú akadémiu.

ZSSK spolupracuje so strednými odbornými školami po celom Slovensku: 

 • študijný odbor mechanik – elektrotechnik:  
 • Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany  
 • Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza  
 • Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, Martin-Priekopa  
 • Stredná odborná škola elektrotechnická, Hlavná 1, Poprad-Matejovce  
 • Stredná odborná škola železničná, Palackého 14, Košice  
 • študijný odbor rušňovodič:  
 • Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, Martin-Priekopa  
 • študijný odbor strojný mechanik:  
 • Stredné odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok 

Prečo ZSSK?

Národný dopravca sa stal Najzamestnávateľom roka 2023 v kategórii Doprava a logistika vďaka svojej istote a stabilite, ale aj platovým podmienkam, ktoré neustále rastú. Očakávaný priemerný plat v Železničnej spoločnosti Slovensko za rok 2024 je až 2 040 €. Konkrétne u rušňovodičov by to mohlo byť až 2 330 eur.

Značky: