Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) úspešne zvládla vianočné a novoročné sviatky. Od 22. decembra 2023 do 7. januára 2024 vypravila 25 extra vlakov a zvýšila kapacitu 30 InterCity vlakov o 52 vozňov. ZSSK reagovala na pravidelnú zvýšenú potrebu prepravy cestujúcich naprieč celým Slovenskom.

Generálny riaditeľ ZSSK, Peter Helexa: „Celkovo sme prepravili 2,08 milióna cestujúcich, čo predstavuje takmer 7 % nárast oproti predchádzajúcemu roku. Rád by som poďakoval všetkým zamestnancom Železničnej spoločnosti Slovensko za ich neúnavnú prácu, flexibilitu a profesionálny prístup, ktoré boli kľúčové pre úspešné zvládnutie tohto obdobia. Pre našu železničnú spoločnosť bolo toto obdobie aj testom schopnosti prispôsobiť sa čerstvým podmienkam po zavedení nového grafikonu, a to popri zvládnutí zvýšenej záťaže súvisiacej so sviatočnou prepravou. Vďaka nasadeniu sa nám podarilo nielen zvládnuť toto obdobie, ale tiež poskytnúť cestujúcim kvalitné a spoľahlivé služby, čo potvrdzujú zvýšené počty prepravených, ale aj zníženie meškaní vlakov.“

Oproti minulému roku ZSSK znížila meškanie vlakových spojení. Vlaky meškali v priemere 1,75 minúty, oproti minulému roku, kedy priemerné meškanie bolo 1,87 minúty. Z celkového počtu 22 966 vypravených vlakov malo menej ako päťminútové meškanie 20 911 spojov (91,05 %), a iba 2 055 vlakov meškalo nad päť minút (8,95 %). Priemerné meškanie všetkých vlakov bolo o 5,88 % menšie v porovnaní s minulým rokom.

Počas tohto obdobia IC vlaky prepravili 23 874 cestujúcich. Zo 136 vypravených vlakov IC prišlo do cieľovej stanice s meškaním do päť minút 116 spojov (85,29 %), čím potvrdili vysokú spoľahlivosť a efektivitu tejto komerčnej služby. Priemerné meškanie vlakov tejto kategórie bolo do troch minút, čo je porovnateľné s rovnakým obdobím spred roka. Zaujímavým faktom je, že najvyššia obsadenosť IC vlakov bola zaznamenaná 22. decembra 2023, kedy bolo prepravených 1 856 cestujúcich. Najviac ich cestovalo ICečkom v pondelok 1. januára 2024 na spoji IC 522, kde bolo prepravených 436 ľudí.

Počas vianočného obdobia neboli na tratiach zaznamenané žiadne významné udalosti, ktoré by mohli spôsobiť rozsiahlejšie meškania vlakov. Hoci sa vyskytli niektoré prerušenia dopravy, hlavne kvôli nepriaznivým poveternostným podmienkam, ZSSK sa postarala o to, aby cestujúci neboli negatívne ovplyvnení. V prípadoch, keď bolo potrebné, železničná spoločnosť poskytla efektívnu náhradnú autobusovú dopravu. Tieto udalosti znovu potvrdili, že externé faktory, ako je počasie, patria medzi hlavné príčiny krátkodobých meškaní vlakov.

Celkovo ZSSK od 10. decembra (zavedenia nového grafikonu) do 7. januára prepravila až 4,4 miliónov cestujúcich, z toho 40 289 cestujúcich bolo prepravených IC vlakmi. Tento významný nárast poukazuje na zvýšenú dôveru verejnosti vo vlakovú dopravu a zdôrazňuje dôležitosť investícií do železničnej infraštruktúry a služieb.

Zaujímavosťou je, že pred Vianocami cestovalo najviac ľudí už v piatok 15. decembra. Osobnú vlakovú dopravu využilo viac ako 260-tisíc cestujúcich, čo bolo o približne 35 % viac ako počas priemerného dňa v minulom roku. Tento údaj svedčí o vysokom záujme cestujúcich využívať vlakovú dopravu počas predvianočného obdobia.

Nárast cestujúcich svedčí o zvyšovaní dopytu po železničnej preprave a schopnosti ZSSK tento dopyt uspokojiť. ZSSK dosiahla vyššiu mieru presnosti a spoľahlivosti v príchodoch vlakov. Toto zlepšenie v presnosti prichádzajúcich vlakov je dôležité nielen pre pohodlie cestujúcich, ale aj pre celkovú efektívnosť a spoľahlivosť železničnej dopravy na Slovensku. Výsledky celkovo ukazujú, že ZSSK úspešne zvládla náročné sviatočné obdobie s vysokým počtom cestujúcich a zabezpečila spoľahlivú a plynulú dopravu naprieč celým Slovenskom.

Značky: