Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

  • Zámerom poslaneckého návrhu zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach, ktorý je aktuálne v parlamente pred hlasovaním, je rozšíriť rozsah regulovaných osôb
  • Zároveň sa má zaviesť vyššia sadzba odvodu a tiež zastaviť jej doterajšie postupné znižovanie
  • Navrhované zvýšenie daňového zaťaženia, o ktorom rokujú poslanci, priamo ohrozuje tempo rozvoja digitálnej infraštruktúry
  • CTF preto vyzýva poslancov, aby tento návrh stiahli

Neúmerné zvyšovanie daňového zaťaženia bude mať za následok spomalenie rozvoja digitálnej infraštruktúry, čo sa odrazí nielen v jej zaostávaní, ale aj priamo v konkurencieschopnosti Slovenska v globálnom digitálnom priestore a jeho kybernetickej bezpečnosti.

Mobilní operátori už dnes patria k najväčším súkromným investorom v krajine a najväčším platiteľom daní,“ upozorňuje Ing. Ján Šebo, predseda Fóra pre komunikačné technológie (CTF). „Krátkodobý efekt zvýšeného príjmu štátneho rozpočtu v žiadnom prípade nevyváži negatívny vplyv poklesu investícií v oblasti elektronických komunikácií a digitálnej spoločnosti.“

Celý sektor očakával v čase rastúcej energetickej krízy diskusiu so štátom zameranú práve na pomoc a zmiernenie jej dopadu na zodpovedné firmy, paradoxne však spomínanou novelou musí čeliť ďalšiemu odlivu financií.

„Pre celý náš sektor je návrh sklamaním. Namiesto hľadania systémových riešení na zmiernenie dopadov nárastu cien elektriny a podpory investícií pre rozvoj digitálnej infraštruktúry sa objavil len návrh na ďalšie zvýšenie daňovo-odvodového zaťaženia.“ konštatuje Ján Šebo. „Tento návrh patrí k tým s najnegatívnejším dosahom na podnikateľov a IT sektor.“

CTF zdôrazňuje, že operátori si plne uvedomujú a plnia svoju spoločenskú zodpovednosť keďže budujú a spravujú digitálnu infraštruktúru krajiny. Dôležitosť telekomunikačných sietí a služieb pre verejnosť a pre fungovanie verejnej správy a celého podnikateľského prostredia sa plne ukázala počas pandémie COVID19, pričom celá spoločnosť a slovenské hospodárstvo sa mohli plne spoľahnúť na služby firiem v odvetví elektronických komunikácií.

Zníženie investícii do sieťovej infraštruktúry môže verejnosť, štátna správa a podniky pocítiť o to intenzívnejšie práve v období energetickej krízy či prípadných ďalších kôl pandémie.

V prípade zvýšenia daňového zaťaženia slovenských telekomunikačných firiem by tiež išlo o ďalšie znevýhodnenie „tradičných“ poskytovateľov služieb elektronických komunikácií voči globálnym digitálnym platformám.

Ján Šebo pripomína, že osobitný odvod pre regulované odvetvia vznikol pred desiatimi rokmi v snahe zlepšiť rozpočet a sanovať globálnu finančnú a hospodársku krízu. V roku 2016 sa však odvod zdvojnásobil. Teraz, v čase energetickej krízy, sa má takmer strojnásobiť.

„Vyzývame preto poslancov, aby nemenili dnes platný zákon. Príjmy, ktoré telekomunikačné podniky dokázali v tomto období generovať, sú výsledkom kontinuálnych investícií do svojich sietí a inovácií produktov a sú priebežne reinvestované v prospech slovenských zákazníkov,“ uzatvárapredseda CTF Ján Šebo.

Značky: