Za posledný štvrťrok roku 2015 dosiahla celková hodnota tržieb na západoeurópskom trhu s technickým spotrebným tovarom 62,8 miliárd euro.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2014 ide o zvýšenie o 2,8 percenta. Priaznivý bol celý rok 2015, keď oproti predchádzajúcemu roku došlo k medziročnému nárastu o 2,9 percenta a celkový obrat činil 208,9 miliardy eur. Najväčším tempom rástol sektor telekomunikácií nasledovaný sektormi malých a veľkých spotrebičov.

Malé domáce spotrebiče: Silný rast naprieč všetkými kategóriami

Sektor malých domácich spotrebičov si vo štvrtom štvrťroku roku 2015 opäť viedol dobre – v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roku došlo k 9-percentnému zvýšeniu obratu, keď bol celkový obrat 5,1 miliardy euro. Celková hodnota tržieb za rok 2015 dosiahla 15,9 miliardy pri medziročnom zvýšení o 8,8 percenta, čo svedčí o veľmi dynamickom raste. V predvianočnom období sa najviac predávali najmä úplne automatické espresá a tiež tyčové a robotické vysávače. Dopyt bol aj po produktoch osobnej starostlivosti.

Telekomunikácie: Dopyt stimulovaný obmenou smartfónov

V poslednom štvrťroku roku 2015 činil obrat v segmente telekomunikácií 16,1 miliardy eur, oproti rovnakému obdobiu roku 2014 teda došlo k zvýšeniu o 8,5 percenta. Za celý rok si sektor polepšil o 11,7 percenta a celkové tržby dosiahli 51,1 miliardy eur. Aj keď sa zdalo, že trh so smartfónmi je vo väčšine krajín západnej Európy už presýtený, výsledky boli v tomto segmente pozitívne, pretože spotrebitelia nahrádzali staršie smartfóny novými modelmi.

Veľké domáce spotrebiče: Nadpriemerný rast predaja pračiek, sporákov a mikrovlniek

Vo štvrtom kvartáli roku 2015 bol u veľkých domácich spotrebičov zaznamenaný medziročný rast 4,9 percenta s tým, že hodnota tržieb sa zvýšila na 8,9 miliardy eur. Tento sektor naviac vykazoval dobré výsledky počas celého roku 2015 – celkový obrat činil 33 miliárd eur a oproti roku 2014 tak vzrástol o 5,3 percenta. Na pozitívnom vývoji sa podieľali všetky produktové skupiny, pričom ceny boli v priebehu roku veľmi stabilné. K najväčšiemu nárastu došlo u spotrebičov energetickej triedy A++ a A+++. V poslednom štvrťroku nadpriemerne narástol tiež predaj pračiek, sporákov a mikrovlnných rúr.

Kancelárska technika a spotrebný materiál: Dlhodobo priaznivý vývoj v segmente tlačiarní

Vo štvrtom kvartáli roku 2015 bol západoeurópsky trh s kancelárskou technikou a spotrebným materiálom pomerne stabilný a vygeneroval tržby vo výške 4,8 miliardy eur. Celkový ročný obrat sa pohyboval okolo 18 miliárd euro. Už dlhší čas je zjavný pozitívny vývoj v segmente tlačiarní. Vďaka veľmi úspešnému predvianočnému obdobiu sa opäť zvýšil predaj atramentových tlačiarní a multifunkčních laserových zariadení.

Informačné technológie: Priaznivé vyhliadky po roku plnom zmien

Trh s informačnými technológiami v západnej Európe si v poslednom štvrťroku roku 2015 s obratom 16,8 miliardy eur pohoršil o 0,3 percenta oproti rovnakému obdobiu roku 2014. Tržby za rok 2015 dosiahli 55,9 miliardy eur, čo rovnako zodpovedá miernemu poklesu (0,9 percenta). IT sektor prešiel v roku 2015 mnohými zmenami vrátane reštrukturalizácie, a to predovšetkým v segmente počítačových produktov. Nové modely, operačné systémy a cloudové produkty prinášajú spotrebiteľom nové výhody, vďaka ktorým bude môcť trh rásť nielen v roku 2016, ale aj v nasledujúcom období. Za kľúčové trendy pre rok 2016 je považovaná mobilita, konektivita a vzájomná prepojiteľnosť a prístup z viacerých zariadení.

Spotrebná elektronika: Negatívny vývoj kvôli poklesu predaja televízorov

Ani vo štvrtom kvartáli roku 2015 sa západaeurópsky trh so spotrebnou elektronikou nedočkal obratu k lepšiemu. Celkové tržby dosiahli 9,5 miliardy euro a oproti poslednému štvrťroku 2014 sa tak znížili o 2,1 percenta. Obrat za celý rok 2015 tak činil 29 miliárd eur, v porovnaní s rokom 2014 ide o pokles o 5,2 percenta. Vzhľadom k tomu, že trh spotrebnej elektroniky je značne spojený s dopytom po televízoroch, negatívny vývoj v roku 2015 korešpondoval s poklesom predaja televízorov. Segmentu audioproduktov sa naopak opäť darilo vďaka inovatívnym produktom a riešeniam.

Foto: Zvýšenie predaja fotoaparátov v cenovej kategórii nad 1000 eur

Za posledný štvrťrok roku 2015 vygeneroval sektor fototechniky tržby v hodnote 1,5 miliardy eur. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2014 teda došlo k poklesu o 5,7 percenta. Niektoré trhy, konkrétne v Dánsku, Taliansku, Španielsku a Grécku, ale napriek tomu skončili v kladných číslach. Celkový obrat za rok 2015 činil 5,6 miliardy eur, čo v medziročnom porovnaní znamená zhoršenie o 6,9 percenta. Vzrástol aj dopyt po kvalitných fotoaparátoch v cenovej kategórii nad 1000 eur a k stabilizácii predaja prispeli tiež vymeniteľné objektívy.

*Do kategórie foto sú zaradené digitálne fotoaparáty a fotografické príslušenstvo. Kvôli zmene sledovania predaja digitálnych fotoaparátov s vymeniteľným objektívom (sady už nie sú rozdeľované zvlášť na telá fotoaparátov a objektívy, ale sú započítavané dohromady) došlo k zmene spôsobu spracovania dát z toho sektoru.

GfK TEMAX západná Európa: Dobrý záver úspešného roku

Rastúca hrozba terorizmu, ani príliv utečencov na nálade európskych spotrebiteľov sa ku koncu roka 2015 príliš neprejavili. Vďaka neustálemu zlepšovaniu ekonomickej situácie vo väčšine európskych krajín a cenám energií, ktoré sú naďalej veľmi priaznivé, bol v poslednom štvrťroku roku 2015 zaznamenaný nárast. Vzhľadom k týmto podmienkam si trh s technickým spotrebným tovarom v období od októbra do decembra polepšil a záver roku 2015 tak bol pozitívny a úspešný.

Prieskum

Index GfK TEMAX spoločnosti GfK sleduje vývoj na trhu s technickým spotrebným tovarom. Zistenia vychádzali z pravidelných zisťovaní realizovaných prostredníctvom maloobchodného panelu spoločnosti GfK. Tento panel zhromažďuje dáta z viac ako 425 000 maloobchodných predajní po celom svete. Od roku 2009 zostavuje spoločnosť GfK tiež medzinárodný index GfK TEMAX, do ktorého je zaradených viac ako 30 krajín. Ide o prvý index, ktorý zahŕňa všetky trhy s technickým spotrebným tovarom z rôznych krajín. Index GfK TEMAX pre západnú Európu priamo prepája dáta z 13 krajín (Belgicko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko a Veľká Británia). Všetky reporty a tlačové správy sú dostupné na webewww.gfktemax.com. Okrem uvedených krajín je na základe prepočtu dát zahrnuté Nórsko aj Švajčiarsko.