So službou Acronis Cyber Backup Cloud nemocnica nemusela riešiť nákup drahého vybavenia

Acronis, celosvetový líder v oblasti kybernetickej ochrany, ohlásil, že Nemocnica v Novom Meste nad Váhom využíva službu  Acronis Cyber Backup Cloud, ktorá ponúka bezpečné úložisko dát mimo organizáciu v cloude.  Nemocnica má tak istotu, že nepríde o dáta a v prípade potreby ich vie obnoviť bez toho, aby bolo akokoľvek ohrozené fungovanie nemocnice. Službu poskytuje spoločnosť COMTEC, partner Acronis na slovenskom trhu.

Automatizované zálohovacie procesy si nevyžadujú žiadne zásahy a fungujú spoľahlivo. Nebola tu nutná žiadna vysoká prvotná investícia na nákup drahého vybavenia a  nemocnica nemusela riešiť žiadne vysoké náklady na hardware.  Vďaka riešeniu Acronis Cyber Backup Cloud sa zákazník už nemusí obávať straty kriticky dôležitých údajov, ktoré by mohli ohroziť fungovanie nemocnice a spôsobiť nemalé finančné škody.

„Zdravotnícke zariadenia disponujú veľkým množstvom citlivých údajov, o ktoré si nemôžu dovoliť prísť,“ povedal Daniel Šimo, riaditeľ spoločnosti COMTEC. „Či už sa jedná o zdravotné záznamy pacientov, osobné údaje zamestnancov alebo iné údaje dôležité pre celkový chod a fungovanie nemocnice, sú to informácie, ktorých strata by ochromila celý chod zariadenia. Rastúca digitalizácia v rámci zdravotníctva spôsobila to, že nemocnice a iné zdravotnícke zariadenia sa stali lukratívnym cieľom pre hackerov. V prípadoch ransomwarových útokov môže takáto strata údajov dokonca ohroziť ľudí na živote.“

Kedže počet dôležitých dát v nemocnici stále narastá, sa za dôležitú podmienku pri výbere považovala aj možnosť rozšírenia služby do budúcna. So službou Acronis Cyber Backup Cloud si vie nemocnica kedykoľvek zväčšiť svoj rozsah zálohovania a nie je v ničom obmedzený. Do cloudu je možné   posielať   ako   datové   zálohy   (voliteľné   súbory    a adresáre) tak aj image zálohy celých strojov (fyzických aj virtuálnych).

Nezisková organizácia Nemocnica s poliklinikou v Novom Meste nad Váhom ako jediná poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť, primárnu a špecializovanú ambulantnú starostlivosť pre spádovú oblasť s takmer 70 000 obyvateľmi v okrese s najpočetnejšou koncentráciou zahraničných firiem. Tvorí ju lôžková časť (80 lôžok), odborné ambulancie a komplex zložiek ako napr.: RTG, CT pracovisko, cytologické laboratórium, oddelenie klinickej biochémie a hematológie, transfuziológie a iné. Nemocnica sa snaži neustále napredovať a preto v nej stále pribudajú aj nové terapie ako napríklad: ozonotherapia, prístrojová lymfodrenáž či rebox terapia.

Značky: