Na platformu Acronis Cyber Cloud prešiel napríklad slovenský poskytovateľ iLO.

Acronis, celosvetový líder v oblasti kybernetickej ochrany, registruje dynamicky rastúci záujem českých a slovenských poskytovateľov služieb o Acronis Cyber Cloud ako hlavnú platformu na poskytovanie cloudových služieb kybernetickej ochrany svojim zákazníkom. V roku 2019 sa v ČR a na Slovensku podiel obratu z cloudových služieb na celkovom obrate Acronis zvýšil na 20 %, pričom v tomto roku Acronis vidí príležitosť na dosiahnutie trojciferného rastu lokálneho cloudového biznisu.

Ako odpoveď na zvyšujúci sa dopyt ponúka Acronis novým českým a slovenským partnerom začatie poskytovania služieb bez vstupných nákladov a prvé dva mesiace úplne zadarmo. Vo verzii Acronis Cyber Cloud 8.0 platforma obsahuje ucelený rad cloudových služieb vrátane zálohovania, disaster recovery, zdieľania súborov, notarizácie postavenej na technológii blockchain a ochrany proti ransomvéru s umelou inteligenciou (AI).

Začiatkom roku 2020 nasadila do prevádzky Acronis Cyber Cloud napríklad slovenská spoločnosť iLO. Ta predtým využívala platformu CrashPlan, ale vzhľadom na aktuálne množstvo útokov toto riešenie prestalo vyhovovať po výkonnostnej aj funkčnej stránke. Aktuálne sa tak nosným produktom v oblasti riadenej ochrany dát stal balík služieb monitoringu a zálohovania postavený na platforme Acronis Cyber Cloud. „Vďaka Acronis Cyber Cloud sme mohli veľmi rýchlo postaviť a ponúknuť hotové riešenie, ktoré je skvelým štítom proti najaktuálnejším hrozbám u našich klientov,“ povedal Tibor Hatnančík, IT project manager v spoločnosti iLO, s. r. o.

Veľký záujem podnikov a organizácií registrujú aj poskytovatelia v Českej republike. „Zo strany našich zákazníkov cítime veľmi rýchlo rastúci dopyt po cloudových službách, hlavne v oblasti kybernetickej ochrany,“ povedal Vojtěch Levý, riaditeľ divízie flexCloud.cz v spoločnosti LaConex. „Nedávno uvedená nová verzia platformy Acronis Cyber Cloud nám dala do rúk ďalšiu možnosť, ako uspokojiť požiadavky zákazníkov.“

Veľký potenciál ponúka v novej verzii predovšetkým kľúčová služba Acronis Cyber Backup Cloud, ktorá poskytovateľom služieb zaisťuje škálovateľný group management zariadení a zálohovacích plánov a možnosť spolupracovať so zákazníkmi s veľkými infraštruktúrami. Partneri majú teraz podporu aj pre aplikácie postavené na Oracle Database a na zálohovanie a obnovu v prostredí SAP HANA a tiež podporu na klastrové zálohovanie Microsoft SQL Server a Microsoft Exchange Server.

O Acronis Cyber Cloud

So súborom služieb Acronis Cyber Cloud môžu poskytovatelia služieb dodávať plne integrovanú kybernetickú ochranu dát, vrátane hybridného cloudového aj lokálneho zálohovania, disaster recovery, ochrany proti ransomvéru postavenej na umelej inteligencii, synchronizácie a zdieľania súborov a autentizácie súborov postavenej na blockchaine a služieb elektronického podpisu. Aby bola efektivita maximálna, ponúka Acronis Cyber Cloud užívateľsky prívetivé prostredie k jednotnému provisioningu služieb, správe zákazníkov, monitoringu, integrácii, vlastnému brandingu atď.   

 

Značky: