Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Acronis, celosvetový líder v riešeniach ochrany dát novej generácie, oznámil doplnenie funkcie zálohovania platformy Microsoft Office 365 do Acronis Backup 12, globálne najrýchlejšieho a najucelenejšieho podnikového zálohovacieho riešenia.

Acronis Backup 12 umožňuje podnikom chrániť všetky svoje dáta, lokálne aj v cloude, pomocou jednotného riešenia, konfigurácie a rozhrania.

V roku 2016 podnikoví zákazníci vynikajúco prijali aktuálnu verziu Acronis Backup 12, pretože zaznamenala 40-percentný nárast predaja. V súlade so svojou cloudovou stratégiou pridáva spoločnosť Acronis do podnikového riešenia Acronis Backup 12 novú funkcionalitu na zálohovanie dát v Microsoft Office 365, ktorá je od júla 2016 dostupná v rámci Acronis Backup Cloud a ktorá zaznamenala značný úspech medzi zákazníkmi poskytovateľov cloudových služieb.

Zálohovacie služby pre Microsoft Office 365 poskytujú maximálnu flexibilitu a škálovateľnosť. „Podniky zaujímajú tri dôležité faktory: kontrola nad dátami, bezpečnosť a náklady. Zladiť všetky tieto požiadavky je stále komplikovanejšie, pretože počet spoločností a objem ich dát rastie a ochrana dát je čím ďalej zložitejšia. Acronis berie kontrolu nad vlastnými dátami ako kľúčovú funkciu a podniky oceňujú tiež možnosť správy rôznych typov dát,“ povedal Ray Boggs, viceprezident IDC pre prieskumy v segmente SMB spoločností.

Podľa najnovších zistení agentúry Enterprise Strategy Group zamýšľa až tri štvrtiny opýtaných spoločností chrániť svoje dáta vo verejnom cloude v inom umiestení, než je vlastné produkčné cloudové prostredie. Uvedomujú si, že prerušenie dodávky cloudových služieb či iné problémy môžu zapríčiniť stratu nielen produkčných dát, ale aj ich záloh. Štyridsaťštyri percent respondentov uviedlo, že premiesti svoje dáta z dôvodu rýchlejšieho a spoľahlivejšieho prístupu do iného cloudu a 29 percent preferuje umiestnenie kópie svojich cloudových dát do lokálneho úložiska.

Zálohovanie Microsoft Office 365

Nová funkcionalita ochrany Microsoft Office 365 ponúka:

  • Automatickú zálohu e-mailov, vrátane kontaktov, kalendára, úloh a príloh;
  • Schopnosť ukladať zálohované dáta lokálne alebo v cloude a prístup na archívne účely;
  • Prezeranie a vyhľadávanie v zálohovanom obsahu;
  • Možnosť obnoviť jednotlivé a zdieľané mailboxy do pôvodného či iného umiestnenia;
  • Možnosť obnoviť jednotlivé položky bez nutnosti obnovenia celej zálohy;
  • Acronis Active Protection proti ransomvéru s ochranou užívateľských zariadení a dát blokovaním útokov a okamžitou obnovou informovaných dát (bude dostupné v nasledujúcej aktualizácii).

Podpora pre VMware vSphere 6.5 a ďalšie inovácie

Táto aktualizácia tiež uvádza podporu pre VMware vSphere 6.5 – agentové aj bezagentové zálohovanie VM a ESXi, podporu WMware CBT, Acronis Instant Recovery, Acronis vmFlashBack, replikácie s WAN optimalizáciou a ďalšie technické a prevádzkové inovácie.

Kompletná ochrana všetkých dát

Acronis Backup 12 ponúka ochranu viac ako iba dát Microsoft Office 365 či VMware vSphere 6.5, ale je jediným riešením, ktoré chráni všetka dáta, vo všetkých umiestneniach a v akomkoľvek prostredí. Umožňuje podnikom ponechať si kontrolu nad svojimi dátami aj po prechode na cloud či pri správe hybridnej cloudovej infraštruktúry.

  • Všetky virtuálne prostredia: najlepšie zálohovanie a obnova virtuálnych strojov a hostovanej infraštruktúry vo svojej triede;
  • Všetky cloudy: jednoduché zálohovanie a obnova Microsoft Azure VM, Amazon EC umiestnení a mailboxov Microsoft Office 365;
  • Všetky fyzické zariadenia: Microsoft Windows, Linux, Mac servery a stanice, navyše zariadenia iPhone, iPad a Android;
  • Všetky aplikácie: Microsoft Exchange, SQL Server, SharePoint, Active Directory a mnoho ďalších.

„Dnes sa podniky stále častejšie spoliehajú na cloudové služby Microsoftu. Ale cloudové dáta tiež potrebujú ochranu a musia byť neustále dostupné s cieľom dosiahnuť obchodnú kontinuitu. Zálohovanie e-mailov v rámci Microsoft Office 365 rozširuje funkcionalitu riešení Acronis Backup 12 a ponúka ucelenú ochranu kompletného digitálneho obrazu podniku,“ povedal Serguei Beloussov, zakladateľ a výkonný riaditeľ spoločnosti Acronis.

„Vítame pozornosť, ktorú technológiám Microsoft venuje Acronis,“ uviedol Rob Howard, riaditeľ  Microsoft Office 365 Ecosystem. „Rozšírením prínosov Acronis Backup na dáta Microsoft Office 365 pomáha Acronis poskytovať našim spoločným zákazníkom robustné a užívateľsky prívetivé zálohovacie prostredie.“

Značky: