Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Integrácia ochrany koncových bodov s pokročilými bezpečnostnými nástrojmi umožní čeliť útokom využívajúcim umelú inteligenciu (AI)

Acronis, globálny líder na trhu riešení kybernetickej ochrany, oznámil natívnu integráciu riešení na pokročilé zabezpečenie a ochranu koncových bodov (EDR) vo forme balíčka Advanced Security and Endpoint Detection and Response ako súčasť MSP platformy Acronis Cyber Cloud. Táto integrácia nadväzuje na zistenie, že tradičné zabezpečenie je proti prudkému nárastu kybernetických útokov riadených umelou inteligenciou nedostatočné. V reakcii na rastúci dopyt Acronis používateľom zaisťuje prístup ku kritickým funkciám EDR bez dodatočných nákladov.

Kombinácia rôznych funkcií kybernetickej bezpečnosti vyvolaná rýchlo rastúcim počtom kybernetických útokov využívajúcich umelú inteligenciu pomôže MSP poskytovateľom posilniť obrannú stratégiu proti vyvíjajúcim sa hrozbám účinným, a pritom cenovo efektívnym spôsobom. V rýchlo sa meniacom prostredí kybernetickej bezpečnosti už EDR nie je len výhoda, ale nutná obrana proti každodennému náporu sofistikovaných kybernetických hrozieb.

Poskytovatelia riadených služieb (MSP) sa v minulosti stretávali s problémami spojenými s prevádzkou nesúrodých súprav bezpečnostných nástrojov, čo viedlo k zvýšenej administratívnej záťaži, vyššej pravdepodobnosti ľudského zlyhania a celkovo zraniteľnejšiemu prostrediu. Acronis tieto kritické body rieši bezproblémovou integráciou ochrany koncových bodov (EDR) s riešeniami na správu zariadení a na zálohovanie a obnovu. 

„MSP a ich zákazníci neustále čelia útokom a stále sofistikovanejším hrozbám. Tradičné antimalvérové ponuky zastarali, a preto MSP potrebujú EDR,“ povedal Ezequiel Steiner, riaditeľ spoločnosti Acronis. „Chápeme výzvy spojené so zavedením komplexného EDR, predovšetkým pokiaľ ide o náklady, a preto sme ho pridali bez dodatočných nákladov. Tým umožňujeme MSP partnerom nasadiť na všetky nimi spravované koncové body riešenie Acronis EDR, ktoré vyniká predovšetkým svojím používateľským prostredím zvyšujúcim efektivitu administrátorov a automatizáciou výrazne znižujúcou počet falošných pozitív.“

Medzi kľúčové vlastnosti a výhody integrovaného riešenia Acronis Advanced Security + EDR pre MSP patria:

Kompletné bezpečnostné riešenie: MSP môžu jednoducho nasadiť a sprevádzkovať komplexnú bezpečnostnú platformu, ktorá zahŕňa možnosti rýchlej obnovy v prípade úspešného útoku. Tento integrovaný prístup zefektívňuje bezpečnostné opatrenia a poskytuje jednotnú obranu proti moderným hrozbám.

Ochrana a zhoda s predpismi: Riešenie umožňuje MSP chrániť zákazníkov proti moderným hrozbám a jednoducho splniť požiadavky kybernetických predpisov. Vďaka integrovaným technológiám Acronis môžu partneri posilniť svoju pozíciu a zaistiť najvyššie štandardy ochrany a dodržiavania predpisov.

Väčšia efektivita: Minimalizácia administratívnej záťaže s využitím jedinej bezpečnostnej platformy umožňuje poskytovateľom MSP maximalizovať efektivitu. Jednoduchý prístup zjednodušuje správu, znižuje výskyt chýb a zvyšuje celkovú prevádzkovú efektivitu.

Rozvoj nástrojov umelej inteligencie (AI) umožnil útočníkom zvýšiť sofistikovanosť, množstvo a rýchlosť útokov. Táto eskalácia predstavuje pre MSP a ich klientov väčšiu hrozbu, čo zdôrazňuje potrebu komplexnejšej a jednoducho ovládateľnej bezpečnostnej platformy. Acronis si uvedomuje zásadný význam zabezpečenia všetkých koncových bodov, a preto odporúčame poskytovateľom MSP nasadiť EDR na každý koncový bod. Hoci sa MSP často zameriavajú na ochranu iba kritických bodov, je nutné uvedomiť si, že každý koncový bod môže slúžiť ako vstupný bod pre prienik do siete. Zabezpečenie sa musí rozšíriť na všetky koncové body, aby bolo zaistené kompletné riešenie kybernetickej ochrany.

Integráciou riešení Advanced Security a EDR potvrdzuje Acronis svoju pozíciu lídra v oblasti zabezpečenia ponukou riešení, ktoré tieto novo vznikajúce problémy riešia komplexne. Viac informácií o Acronis Cyber Protect Cloud a balíčku Advanced Security + EDR nájdete na https://www.acronis.com/cs-cz/products/cloud/cyber-protect/, respektíve https://www.acronis.com/en-us/products/cloud/cyber-protect/security-edr/.  

Značky: