Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Predajcovia v Českej republike a na Slovensku hlásia vyšší dopyt aj úspešné implementácie Acronis Cyber Disaster Recovery.

Acronis, globálny líder na trhu riešení kybernetickej ochrany, uviedol, že v roku 2020 zaregistroval významne vyšší záujem o Acronis Cyber Disaster Recovery Cloud, riešenie kybernetickej ochrany a obnovy po havárii. Aj českí a slovenskí predajcovia riešení Acronis vlani úspešne nasadili a sprevádzkovali Disaster Recovery u svojich zákazníkov.

„Hlavná vlna záujmu o Disaster Recovery prišla začiatkom minulého roku, krátko po útokoch na Nemocnicu v Benešove a na spoločnosť OKD,“ povedal Petr Čáp, konateľ spoločnosti Algorit, ktorá je predajcom riešení Acronis na českom trhu. „V tom čase sme nasadili Acronis Cyber Disaster Recovery vrátane cloudovej inštancie napríklad u výrobného zákazníka, ktorého príjemne prekvapila rýchlosť implementácie a spoľahlivosť obnovy. V rámci pravidelnej testovacej obnovy, ktorá sa robí niekoľkokrát ročne, je zákazník schopný prevádzku svojej kritickej infraštruktúry plne obnoviť do 10 minút.“

Po riešení Disaster Recovery sa v Českej republike dopytujú predovšetkým organizácie, v ktorých akýkoľvek výpadok prevádzky prináša veľké problémy a straty – sú to hlavne zdravotnícke zariadenia a výrobné firmy z odvetvia automotive. Tie sa pýtajú hlavne na hybridný variant, teda nasadenie on-premise aj v cloude, umožňujúce obnovu prevádzky v priebehu pár minút. „V roku 2020 nám tiež pribudlo mnoho zákazníkov cloudových služieb v rámci platformy Acronis Cyber Cloud, ale išlo väčšinou o organizácie, ktoré si môžu dovoliť obnovu v priebehu hodín až dní bez fatálnych následkov. Pre potreby okamžitej obnovy je vhodnejší Acronis Cyber Disaster Recovery Cloud,“ dodal Petr Čáp.

Vývoj Disaster Recovery systémov sa premenil od technológie diernych štítkov v 70. rokoch minulého storočia, cez magnetické pásky, CD/DVD nosiče, virtualizáciu a cloudové replikácie až k dnešnému poskytovaniu DR ako služby. Súčasné DR systémy ponúkajú popri funkcii zálohovania a obnovy dát aj silnú vrstvu kybernetickej bezpečnosti chrániacu uložené dáta pred ich zašifrovaním, krádežou a zneužitím. Viac o vývoji Disaster Recovery nájdete v tejto infografike.

„Podľa nedávnej štúdie spoločnosti Acronis bude rok 2021 v znamení kybernetických útokov cielených na zašifrovanie dát a vydieranie pod hrozbou ich straty či zverejnenia; prípadov typu benešovskej nemocnice tak bude pribúdať,“ hovorí Štěpán Bínek, zodpovedný za predaj cloudových riešení Acronis v spoločnosti ZEBRA SYSTEMS. „Organizácie, ktoré sú kriticky závislé na neustálej dostupnosti dát či spravujú citlivé osobné informácie, sú prirodzene hlavným cieľom týchto útočníkov. Služby Acronis Cyber Disaster Cloud poskytované našimi predajcami zaisťujú týmto firmám nielen zálohu a spoľahlivú obnovu, ale tiež ochranu pred stále sofistikovanejšími kybernetickými útokmi.“

Značky: