Nová verzia umožňuje poskytovateľom podporovať rozsiahle podnikové inštalácie, chrániť komplexné infraštruktúry a spravovať sofistikované IT prostredia.

Acronis, celosvetový líder v oblasti kybernetickej ochrany, oznámil uvedenie verzie 8.0 riešenia Acronis Cyber Cloud, platformy kybernetickej ochrany pre poskytovateľov služieb. Platforma s viac ako 40 novými funkčnosťami bude k dispozícii vo všetkých 12 dátových centrách Acronis na začiatku novembra a ponúkne poskytovateľom služieb priestor na ďalší rast. Poskytovatelia budú môcť ako novinku využiť aj funkčnosti dostupné doteraz iba v on-premise verzii vlajkového produktu spoločnosti (Acronis Cyber Backup Advanced), ktorá im umožní dodávať modernú kybernetickú ochranu bez ohľadu na veľkosť, zložitosť či prepracovanosť zákazníckych infraštruktúr a prostredí.

Medzi najočakávanejšie funkčnosti je možné zaradiť:

  • Efektívny group management, ktorý umožňuje významne škálovať dodávky služieb a ešte viac znižovať celkové administratívne náklady.
  • Nové funkčnosti pre služby disaster recovery, ktoré rozširujú predajné funkcie o možnosť jednoduchej integrácie nových zákazníkov a fáz testovania prevoditeľnosti.
  • Vylepšené licencovanie a správa funkčností pre ešte jednoduchší doplnkový predaj pokročilých funkčností Disaster Recovery.

„Tradičná ochrana dát už nestačí poskytovateľom služieb, ktorí chcú zostať konkurencieschopní, ani mnohým malým i veľkým spoločnostiam, ktoré sa na nich spoliehajú,“ povedal Sergej Beloussov, zakladateľ a CEO spoločnosti Acronis. „S platformou Acronis Cyber Cloud 8.0 je kybernetická ochrana jednoduchšia, účinnejšia a bezpečnejšia vo všetkých prostrediach a infraštruktúrach a s minimálnou chybovosťou.“

Čo je nové v kľúčových službách

Škálovateľný group management zariadení a zálohovacích plánov ponúka veľký potenciál predovšetkým v oblasti kľúčovej služby Acronis Cyber Backup Cloud, ktorá poskytovateľom služieb zaisťuje možnosť spolupracovať so zákazníkmi s veľkými infraštruktúrami.

Partneri získavajú podporu pre aplikácie postavené na Oracle Database a pre zálohovanie a obnovu v prostredí SAP HANA a rovnako aj na podporu pre klastrové zálohovanie Microsoft SQL Server a Microsoft Exchange Server.

Partneri sa tiež môžu tešiť na ďalších viac ako 25 inovácií, vrátane:

  • Bezagentového aplikačného zálohovania virtuálnych strojov Hyper-V, ktoré ušetria čas na inštaláciu agenta.
  • Automatické notarizácie zálohovaných archívov na nezávislé potvrdenie autenticity dôležitých súborov.
  • Nový Startup Recovery Manager na obnovu strojov rádovo v minútach, dokonca aj v prípade, že operačný systém nie je ešte nainštalovaný, bez potreby separátneho záchranného média či sieťového spojenia.

Acronis Disaster Recovery Cloud vylepšuje tiež nástroje bezpečnosti, compliance a dodávok služieb. Niektoré funkcie umožňujú využiť zašifrované zálohy na vykonávanie bezchybných, automatizovaných operácií disaster recovery pomocou bezpečne uložených hesiel a operácií disaster recovery pre siete u viacerých zákazníkov.

V situácii neustále sa meniacich kybernetických hrozieb Acronis tiež neustále vylepšuje svoje funkčnosti autentizácie dát. Kľúčová inovácia služby Acronis Notary Cloud umožní poskytovateľom služieb ľahko sprístupniť overenie dát cez novú verejnú stránku, vďaka ktorej nebude na verifikáciu súborov nutné využívať užívateľské prostredie Acronis Notary Cloud. Všetky tieto inovácie podčiarkujú zámer spoločnosti Acronis ponúkať ucelenú kybernetickú ochranu ako partnerom, tak zákazníkom s cieľom zaistiť bezpečnosť, dostupnosť, súkromie, vierohodnosť a zabezpečenie ich dát. Tu má Acronis jedinečnú pozíciu umožňujúcu poskytovateľom služieb a ich zákazníkom prekonať súčasné výzvy, hlavne rastúcu komplexnosť IT, bezpečnostné riziká a náklady spojené s týmito trendmi.

Poskytovatelia služieb, ktorí majú záujem o pridanie cloudových služieb do svojho portfólia, môžu kontaktovať svojho zástupcu spoločnosti Acronis. Ak potrebujete viac informácií navštívte webové stránky www.acronis.com alebo www.acronis.cz.

O Acronis Cyber Cloud

So súborom služieb Acronis Cyber Cloud môžu poskytovatelia služieb dodávať plne integrovanú kybernetickú ochranu dát, vrátane hybridného cloudového zálohovania, disaster recovery, ochrany proti ransomvéru postavenej na umelej inteligencii, synchronizácii a zdieľaní súborov a autentizácii súborov postavenej na blockchaine a služieb elektronického podpisu. Pre maximálnu efektivitu ponúka Acronis Cyber Cloud užívateľsky prívetivé prostredie na jednotný provisioning služieb, správu zákazníkov, monitoring, integráciu, vlastný branding atď.

Značky: